Oud Nieuws

"Lokale Liberalen" brengen fatsoen in gemeenteraad

Almere 30 Mei 2001
    
Martin Sinke
Martin Sinke (de fractievoorzitter van de VVD) bevindt zich in een niet benijdenswaardige positie.
Had hij onlangs nog goede hoop Debora Korporaal (zijn voorgangster) te kunnen behouden voor de VVD-Almere, werd vandaag bekend dat Korporaal een eigen fractie zal beginnen onder de naam : "Lokale Liberalen".
Sinke verklaart desgevraagd dat ontzettend jammer te vinden. Hij had grootse plannen met Debora en zag zelfs een wethouderspost voor haar in het verschiet liggen.

Debora Korporaal
Debora Korporaal heeft zich aan die intenties van Sinke en zijn fractie niets gelegen laten liggen en is haar eigen fractie begonnen.
Debora Korporaal: "Ik heb ontdekt dat er een groot aantal VVD-kiezers is die het beschamend vindt wat er gebeurd is in de fractie van de VVD-Almere, waardoor het bestuur van de stad bijna onmogelijk is geworden.
Die mensen ga ik nu vertegenwoordigen in de raad onder de naam "Lokale Liberalen". Ik ben niet van plan verder te blijven functioneren binnen een ´club´ waarvan een deel wordt aangestuurd van buiten de fractie
".

Korporaal doelt hier op de grote invloed van Cees Van Bemmel, die hij makkelijk kan doen gelden bij een groepje binnen de VVD, die vol rancune zit over het verleden. Te denken valt hierbij aan Mieke Velsink (geen fractielid), Anne Bliek e.a., die in Pauline Van Hoogenhuizen hun voertuig hadden gevonden.

Politiek geweten
De reden voor het oprichten van een eigen fractie is kort samen te vatten onder de noemer van ´politiek geweten´.
"Ik kon niet meer functioneren zoals een raadslid behoort te functioneren; nl. zonder last of ruggenspraak. Ik kon me niet meer laten aansturen door mensen van buiten".
Debora Korporaal zal voor de benoeming van alle wethouders stemmen, zoals die morgen aan de raad gepresenteerd wordt.
"Aan het ´bestuurloze´ tijdperk moet zo snel mogelijk een einde komen", aldus Korporaal.
Ze hoopt en vertrouwt erop dat dit college een fatsoenlijk college zal blijken te zijn, dat de rit de komende 10 maanden zal kunnen uitzitten :"Dat is goed voor de stad en haar inwoners".

Korporaal weet nog niet of zij haar ´partij Lokale Liberalen´ ook wil laten inschrijven voor de lokale verkiezingen in maart 2002: "Als daarvoor vanuit de kiezers, die zich nu aan mij gemeld hebben een beroep op mij gedaan wordt, dan zal ik dat zeker overwegen".
    
Debora Korporaal
Voorts heeft ze nog een goed advies voor de huidige VVD-Almere; om een lijst samen te stellen waarop geen mensen meer voorkomen die met ´oud zeer´ uit het verleden belast zijn.

Dossiers
Tot slot laat Debora Korporaal weten voorafgaand aan de raadsvergadering van morgenavond aan te geven, dat zij verwacht dat de dossiers over Pauline Van Hoogenhuizen boven tafel komen.
Dit is door burgemeester Ouwerkerk breeduit op de regionale tv. genoemd: "Als de raad de dossiers over Van Hoogenhuizen wil hebben, dan kan de raad die krijgen", aldus Ouwerkerk toen tegenover verlaggever Marco Penninkhof.

De positie van Van Hoogenhuizen
In een primeur op Het Gulden Net en ook daarna op tv heeft Martin Sinke (fractievoorzitter VVD) aangekondigd Pauline Van Hoogenhuizen de toegang tot de raadsbankjes te zullen ontzeggen. Van Hoogenhuizen zou, zoals ze zelf aangegeven heeft, op haar oude zetel blijven zitten in de raadzaal. Sinke had in dat geval het voornemen haar te verzoeken een andere plek in de raadszaal op te zoeken.

Dat probleem is inmiddels verholpen.
Sinke : "Als het goed is heeft ze inmiddels een plek toegewezen gekregen. Dat is wel in dezelfde rij als ´ons´, maar we zullen haar verder links laten liggen; dat is een unaniem fractiebesluit (van de gedecimeerde VVD-fractie Almere dus) ".

Op mijn vraag aan hem of er nu naast een "Lokale Liberalen" en een "VVD", ook een liberale partij "Pauline Van Hoogenhuizen voor al uw liberale gedachtengoed", zou komen antwoordde Sinke narrig: "Wie weet, ik zie het allemaal wel".

Anne Bliek
Anne Bliek: "Pauline beraadt zich op dit moment heel sterk op haar positie. Sinke is nogal voorbarig geweest met zijn opmerkingen over Pauline Van Hoogenhuizen; ik heb hem dat ook gezegd (hetgeen Sinke beaamde)".
Vooral de opmerking van Sinke, zoals 29 mei op tv te zien en te horen was, dat als Van Hoogenhuizen de fractievergaderingen zou bezoeken iedereen dan op zou staan en de kamer zou verlaten is blijkbaar bij Bliek verkeerd gevallen.
Bliek liet zich er niet over uit of zij de weg van een eigen fractie zal gaan: "Ik sta op de lijst van de VVD. Ik blijf of ik treed terug uit de raad; dat ligt aan de situatie".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin


Nieuwe oppositie is laaiend

Almere 30 Mei 2001
Op 10 mei 2001 zijn door de oppositie vragen gesteld over de rol van ieder collegelid persoonlijk in de ´kwestie´ Van Hoogenhuizen.
Door het ploffen van het College is toen van beantwoording van de vragen niets terechtgekomen. Zoals hier eerder voorspeld heeft inmiddels (29 mei 2001) B&W schriftelijk de vragen beantwoord.

Saillant is dat Wim Faber (CDA) toen de vragen stelde als oppositie-woordvoerder namens alle niet in het college vertegenwoordigde partijen.
Wim Faber wordt nu echter wethouder.

    
D66 fractieleider Jan Boone
D66 fractieleider Jan Boone zit inmiddels in de hoogste boom en betoont zich zeer, maar dan ook zeer ontevreden met de antwoorden van het College.
Gezien de wijze waarop het College gemeend heeft de beantwoording van de vragen te formuleren is daar ook wel alle aanleiding toe.

Nietszeggend, wollig en onvolledig is nog wel het meest van toepassing. Wethouder Spruit (PvdA) presteert het om zich bij een antwoord van wethouder Smeeman (VVD) aan te sluiten, waarmee de nietszeggendheid nog eens verdubbeld wordt.
Ook het antwoord op de vraag of de gemeenteraad niet de rol zou moeten krijgen die haar rechtens toekomt (benoeming en....ontslag van wethouders) is veelzeggend: "geen echte aanleiding om het proces in een protocol vast te leggen".
Het College miskent toch wel de onvrede bij de oppositie over de gang van zaken inzake het terugtreden van wethouder Van Hoogenhuizen, die in feite door het College de laan is uitgestuurd. Ontslag en benoeming van wethouders is een zaak voor de gemeenteraad.

De ´nieuwe´ oppositie (exclusief Faber van het CDA) is van plan tijdens de vergadering van morgen (31 mei 2001), waarin het nieuwe college ge´nstalleerd zal worden een debat te voeren over de kwestie.

De volledige tekst van de brief van B&W Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin