Oud Nieuws

Almere heeft een nieuw oud-college.

Almere 01 Juni 2001
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn alle ´oude´ wethouders, als ´nieuwe´ wethouders gekozen en benoemd. Wim Faber van het CDA werd aan het college ´toegevoegd´, Almere heeft nu dus weer een volwaardig college.

Stemmen
    
Wim Faber en Henk Smeeman
Het VVD-smaldeel kreeg de meeste stemmen tegen. Er waren 34 raadsleden present die mochten stemmen.
Smeeman (VVD) kreeg 5 tegenstemmen en 1 blanco en Halbesma (VVD) kreeg maar liefst 9 stemmen tegen zich en 1 blanco. Alhoewel het stemmen geheim is, mag gevoeglijk worden verondersteld dat vooral de D66 fractie de tegenstemmen voor de VVD wethouders voor hun rekening hebben genomen.

Halbesma
Vooral t.a.v. Halbesma is duidelijk geworden dat een vrij groot deel van de raad geen vertrouwen meer in hem heeft. 9 tegenstemmen en 1 blanco stem lijken de rekening voor het gestuntel van Halbesma met zijn ´beste Pauline-brief´.
Dit gestuntel werd in de vergadering van 10 mei j.l. zo mooi verwoord door zijn huidige medewethouder Faber. Halbesma reageerde tijdens die vergadering met een volkomen ongeloofwaardige verklaring. Dit heeft hem stemmen gekost.

De PvdA en GroenLinks-wethouders kwamen er beduidend beter af
    
Lies Spruit

Arie Bijl (PVDA) kwam er samen met Van Ling (GroenLinks) het beste af.
Respectievelijk kregen zij beiden 30 stemmen voor. Van Ling kreeg slechts 4 tegenstemmen, terwijl Bijl 3 stemmen tegen zich kreeg en 1 blanco.

Ook Spruit (PVDA) deed het met 6 tegenstemmen altijd nog beter dan Halbesma (VVD).

Faber
De nieuwbakken wethouder kreeg slechts 1 stem tegen en 1 blanco, waarmee van Faber gezegd kan worden dat hij op dit moment het grootste vertrouwen geniet van de raad.
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA is Berdien Steunenberg geworden.

Het raadslid Tineke Fokkens (CDA) sprak de nieuwe CDA wethouder toe: "Beste Wim, wie had dat nou kunnen denken. Jij als wethouder voor het CDA... je hebt het van harte verdiend".

De oppositie
Bij monde van Jan Boone (D66) werd nog een verheldering gevraagd over de antwoorden die het College onlangs gaf op de vragen die in de vergadering van 10 mei door Faber (toen nog namens de ´oude´ oppositie) gesteld werden. De antwoorden werden door Boone "dunnetjes" genoemd.

Ondanks pogingen daartoe, bleven de antwoorden die B&W gisteravond mondeling gaven dunnetjes. Ze bevatten grotendeels herhalingen van eerdere antwoorden. De oppositie nam er echter toch genoegen mee om, zoals ze aanduidden, de continuiteit van het stadsbestuur niet verder onmogelijk te maken.
    
Debora Korporaal

Dossiers openbaar?
Zoals wij eerder bericht hebben, heeft Debora Korporaal (Lokale Liberalen) gevraagd om de dossiers rond het aftreden van Pauline Van Hoogenhuizen openbaar te maken. Dit gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering, tijdens een gesprek van alle fractievoorzitters bij de burgemeester op zijn kamer.

Tijdens de raadsvergadering werd dit een punt van discussie.
Burgemeester Ouwerkerk moest er zelfs door Boone aan herinnerd worden dat hij zulks in een interview (en zoals hier ook gemeld) met Marco Penninkhof van Omroep Flevoland op de televisie gezegd had: "Als de raad de dossiers wil hebben dan kan dat".

Gisteravond verklaarde Ouwerkerk dat hij met ´dossiers´ niet bedoeld had een dossier-opbouw over feiten en omstandigheden over het aftreden van Van Hoogenhuizen, maar dat onder dossiers ´het werkveld´ van de afgetreden wethouder verstaan diende te worden.

Deze dossiers zullen voor de fractievoorzitters (deels vertrouwelijk) ter beschikking komen.

Werkprogramma, prioriteitenlijstje
D66 heeft het werkprogramma en prioriteitenlijstje niet onderschreven. Volgens een verklaring van Boone in de raad kon zijn partij met sommige punten wel meegaan maar met andere weer niet.
Bovendien wil D66 als oppositie(leider) de handen vrij houden.
Daartoe uitgedaagd, verklaarde Boone dat de punten die hij bijvoorbeeld niet onderschreef, de kostenoverschrijdingen van 50 miljoen op diverse projecten waren en bijvoorbeeld de opgenomen CDA-punten t.a.v. de 24 uurs economie (Zondag winkels open).

Folklore
Bob Fonhof (AlmerePartij) werd n.a.v. zijn verklaring dat hij door vele kiezers werd aangesproken met: "waar zijn jullie op het stadhuis in vredesnaam mee bezig?" aangevallen.
Dit keer door Ruud Pet (GroenLinks) die het nodig vond om Fonhof het vuur na aan de schenen te leggen met de vraag: "hoeveel duizenden kiezers heeft u deze weken dan wel gesproken?".
Fonhof liet zich echter niet van de wijs brengen en scoorde zijn punt door te stellen dat Pet het met hem eens moet zijn dat de laatste vertoning van de Almeerse politiek geen schoonheidsprijs verdiende. Ruud Pet ging een beetje af door te stellen dat hij "ook wel eens een kiezer sprak".
Wim Boer van D66 kon het niet nalaten om Pet daarop een veeg uit de pan te geven met de opmerking dat Pet weer eens demonstreerde dat GroenLinks toch werkelijk een kleine partij kon zijn.

Pauline van Hoogenhuizen
De gedecimeerde VVD-fractie moest het zonder Van Hoogenhuizen doen. Zij kon, volgens haar eigen zeggen, niet op deze vergadering aanwezig zijn.

Boone verwachtte, tegenover Marco Penninkhof van Omroep Flevoland, dat van haar best nog een en ander vernomen zal worden zodra zij terugkeert in de raad.

    
Jan Boone en Marco Penninkhof
Verantwoordelijk of schuldbewust
Korporaal zat niet meer in de VVD-bankjes maar was aangeschoven in het rijtje van de 1-mans (m/v) fracties, waarvan er op dit moment 5 in de raad zitten. Zowel Debora Korporaal (nu dus uit de VVD-fractie en op eigen titel met haar Lokale Liberalen in de raad) als Smeeman (VVD) gaven aan, zich mede-verantwoordelijk te voelen voor de bestuurscrisis, waarin Almere een kleine maand geleden gedompeld werd.

Luc Kroes
Van Luc Kroes werd als markant raadslid afscheid genomen. Wegens problemen met zijn gezondheid moest de oud marine-officier met pijn in het hart afscheid nemen van zijn werk in de gemeenteraad. Van burgemeester Ouwerkerk kreeg hij de speld van de stad Almere opgespeld.

Nadat hem van alle kanten lof was toegezwaaid gaf Luc een emotionele speech. Daarin gaf hij nog eens aan hoeveel het werk voor hem betekend had en hoezeer hij het zou missen. Luc Kroes is inmiddels opgevolgd door Joke Knop die het werk van Kroes in de StadsPartij zal voortzetten.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch, Rob Franken en Henk Lammers