Oud Nieuws

Zwerm honingbijen veroorzaakte PANIEK

Almere 04 Juli 2001
Een grote zwerm honingbijen veroorzaakte ´paniek´ aan de Sportmark in Almere Haven.

Omstreeks een uur of twee in de middag zagen bewoners een grote zoemende massa bijen door de lucht op hen afkomen.

De uitgevlogen koningin van het bijenvolk verkoos het om een plekje te zoeken in een klein parkje achter het hofje
aan de Sportmark.

Dit is een speelveldje voor kleine kinderen, die nu angstvallig door hun ouders uit de buurt van de bijenzwerm worden gehouden.

De bijenzwerm zit op een meter of vier van de achtertuinen en is van verre al te horen.

Als zich jonge koninginnen in een nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin ca. de helft van het volk en gaat zwermen. Dit zijn de zwermen die je in de zomer wel eens kunt zien en horen. Deze bijen zijn dan op zoek naar een nestplaats. Soms kunnen ze ook tijdelijk (max. enkele dagen) in een boom, heg of iets dergelijks "hangen", totdat ze een geschikte nestplaats gevonden hebben.

Zo´n nestplaats is dan vaak een schoorsteen, een spouwmuur, een holle boom of zoiets.

Gemeentereiniging is inmiddels op de hoogte van de situatie en heeft een imker uitgenodigd om de zwerm te vangen.
Als daar beelden van te maken zijn, dan zal daar hier over bericht worden.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Tegelprojekt Almere-Haven (vervolg)

Almere 04 Juli 2001
Het gaat geweldig met het "Bevolkings-Kunstwerk" voor de Havenkom in Almere-Haven.
Het tegel-projekt, bestaande uit zo´n 1000 beschilderde tegels (deels met tekst maar voor het grootste deel in ´beeld´) die bedoeld zijn als decoratie (in de binnenkort aan te leggen trappen rondom de hele havenkom) maar ook om het verhaal te vertellen over Almere (Haven).

    
Van Allard´s oude steentijd tot Monique´s 21ste eeuw

De historie, de archeologie en de ontwikkeling van Almere tot een stad van nu méér dan 150.000 inwoners; en Almere-Haven, als oudste stadsdeel, dat dit jaar precies 25 jaar bestaat.
    
Opdracht: Vaatwerk!
    
Opdracht: Grote grazers!


    
Opdracht: Tekentafel!
Ben Hosman
Onder leiding van tegelkunstenaar Ben Hosman wordt er al gedurende maanden gewerkt aan dit kunstzinnige projekt, samen met schoolkinderen, prominenten, architekten en stedenbouwkundigen van het 1e uur, bewoners van Haven zelf, met name de eerste bewoners van Haven, en politici. Deze laatste categorie kwam dinsdag 4 juli aan bod met weth. Rita van Ling en leden van de commissie Almere-Haven.

Historische waarde
Aan de (projekt)weth. voor Almere-Haven, Rita van Ling, viel de eer te beurt om samen met de *echt* allereerste bewoonster van Haven: Ria de Clerk, een serie tegels te beschilderen ´met historische waarde´.

    
Rita van Ling en Ria de Clerk

Ook diverse stedenbouwkundigen en (regio)managers, w.o. projektleider Tine Veenink, grepen de gelegenheid aan om zich te profileren in dit spraakmakende tegelprojekt; zij het onder, de al eerder vermelde, strakke leiding van
kunstenaar Ben Hosman, die duidelijke opdrachten geeft. Binnen deze opdrachten is iedereen geheel vrij zijn/haar fantasie te laten werken!

De Pers
Verder was er veel Pers aanwezig, zoals radio en TV van Omroep Flevoland, Dagblad van Almere, De Telegraaf en veel fotografen. Verslaggever Marco Penninkhof schilderde ook heel verdienstelijk mee
    
Marco penninkhof


Positief resultaat
Alweer een schilder-sessie waarbij de deelnemers lieten zien dat -juist dankzij deze opdrachten- één groot (strip)verhaal ontstaat dat de geschiedenis van Almere vertelt.....
en dan nog uitgebeeld/verteld door de inwoners zélf.

Het meewerken aan dit projekt heeft nog een onverwachte bijwerking......mensen vinden dit een ontzettend leuk initiatief en bovendien een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Een positief voorbeeld van sociale cohesie; Kunst is universeel, een taal die iedereen spreekt en begrijpt, blijkt maar eens te meer!

Tevreden kunstenaars
Bovendien is iedereen, zonder uitzondering, uitermate tevreden over het eigen resultaat ("Goh, ik wist niet dat ik dit kon!") en kijkt al uit naar de ´onthulling´ (waarschijnlijk herfst 2001) van het geheel en....eerlijk is eerlijk: de "eigen tegels"!


Tekst en foto´s: Greta Verduin