Oud Nieuws

Omniworld kan rekenen op steun van raad

Almere 08 Februari 2002
In een druk bezochte commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling stond 7 februari maar n ding op de agenda: Het collegevoorstel inzake Omniworld. Wij berichtten hier 1 februari reeds eerder over.

Historische beslissing
Zoals fractiegenoot Bert de Jong (VVD) van de verantwoordelijk wethouder Smeeman (VVD) aangaf zou een besluit over Omniworld (en hij duidde op een ´groen licht´ van de raad voor het project) een ´historische beslissing´ zijn.
Veel vragen werden er op Smeeman nog afgevuurd. Varirend van het invoeren van betaald parkeren in Poort, het verhuren van onroerende zaken aan de N.V. Omniworld voor het symbolische bedrag van 1 Euro per jaar tot zorgen over het feit of de achtergestelde lening aan de N.V. ooit wel terugbetaald zou (kunnen) worden.

    
Veel publieke belangstelling

Duidelijkheid (?); contracten
Veel fracties waren blij met de duidelijkheid die inmiddels door het collegevoorstel geschapen zou zijn. Het feit dat van enige participatie van ´Founders´ die risicodragend kapitaal in de gehele onderneming wilden steken, nog niet gebleken was werd als zorgelijk beschouwd.
Smeeman deelde mee dat die er daadwerkelijk zouden komen; helaas nu nog niet en waarschijnlijk ook niet voor de raadsvergadering van 14 februari a.s. waarin de ´kogel door de kerk´ zou moeten. "Partners zitten te wachten, maar de contracten zullen pas n 14 februrai getekend worden", liet Smeeman weten.

Europese aanbesteding
Onduidelijkheid was er, blijkbaar, nog steeds over de vraag of HBG niet met een schadeclaim zou komen nu er Europees aanbesteed gaat worden. Smeeman verzekerde dat er mondelinge afspraken daarover waren met de Hollandse Beton Groep, dat "die niet zouden aandringen op een financile vergoeding". Smeeman liet het enigszins in de lucht hangen maar liet doorschemeren dat HBG in het voorkomende geval gecompenseerd zou worden met bouwopdrachten in Poort.

    
Verbolgen Smeeman
Kritiek: "broedende kip bleek impotente haan"
De enige (echt) kritische noten werden gekraakt door het raadslid Henk van der Linden (ZLOR). Een jaar geleden splitste hij zich af van de PvdA-fractie en ging alleen verder. Van der Linden herhaalde nog eens de ontstaansgeschiedenis van het huidige voorliggende voorstel waarin, volgens hem, zoveel onzekere aannames zaten, dat de voorspellingen van Yomanda meer zekerheid zouden bieden.
Van der Linden: "Gedurende al die tijd mochten we de "broedende kip" niet storen. Moesten we niet zeuren over de enorme sommen geld die gaandeweg al door de gemeente aan dit projekt werden uitegeven. Mochten we niet vragen naar het nut van de reisje van Ouwerkerk en Smeeman naar Canada om daar toiletten te bestuderen in stadions. En nu aan het einde van de rit?........blijkt die broedende kip een impotente haan te zijn".

Rechtsongelijkheid
Een aantal raadsleden vroegen zich af of het verhuren aan de N.V. (100 % eigendom gemeente) Sportcomplex Omniworld, van diverse onroerende zaken, voor het symbolische bedrag van 1 Euro per jaar, geen rechtsongelijkheid met zich meebrengt. Andere sportclubs in Almere betalen ook de volle mep aan de gemeente Almere voor de huur van velden en accomodaties. De vraag werd door de wethouder niet beantwoord en de raadsleden namen daar genoegen mee.

Smeeman: "14 februari is Point of no return"
Zoals het er nu naar uit ziet zal een overgrote meerderheid van de raad 14 februari in de raadsvergadering groen licht aan het college geven voor het project Omniworld.
Beuse (PvdA) deelde alvast mee dat zijn fractie kon instemmen.......minus n. (Naar verluidt..zeker is dit niet...Ersan Taskin).
Ook GL, natuurlijk de VVD, Almere Partij, Stadspartij, Christen Unie, VSP en het CDA gaven aan, of lieten blijken akkoord te zullen gaan.
Om geheel zeker te zijn gaf Smeeman het de raadsleden nog eens duidelijk aan: "Indien u 14 februari a.s. in de raad akkoord gaat dan is dat een point of no return". Hij wendde zich hiermee nadrukkelijk tot de PvdA (Rob Beuse) die eerder aangegeven had dat hij, na 14 februari, mogelijkheden zag om om mee te sturen en te nemen stappen tegen het licht te houden.
Smeeman gaf dat toe, maar....point of no return is 14 februari hield hij Beuse voor. Maar Beuse had het standpunt van zijn fractie al weggegeven.....vr......min 1.

 Almere-City Video Nieuws
Conflict wethouder Smeeman en raadslid Henk van der Linden

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en AC-TV

Almeerder Henk van der Linden niet op lijst Leefbaar Nederland

Almere 08 Februari 2002
Onlangs werd bekend dat het Almeerse raadslid Henk van der Linden (ZLOR) op de gros-lijst voor de 2eKamer-verkiezingen voor de partij Leefbaar Nederland was geplaatst.
Henk van der Linden zag het wel zitten. Reeds eerder had hij contact gehad met Jan Nagel. Het werd hem door zijn partij (de PvdA) en fractiegenoten kwalijk genomen dat hij daarover geen openheid van zaken had gegeven. Reden voor Van der Linden om zijn partij vaarwel te zeggen en verder te gaan onder eigen naam "Zonder Last Of Ruggenspraak" in de raad van Almere.
    
Henk van der Linden

Kafka
De anti fascistische onderzoeksgroep Kafka bracht onlangs naar buiten dat ´een´ Almeerder, die ook op de lijst van LN stond, een rechts extremistisch verleden had gehad. Het bleek later om Alex Neid te gaan die prompt door LN van de lijst werd gehaald.

Van der Linden: "ze dachten dat het om mij ging"
Van der Linden: "Ik werd plotseling door allerlei media gebeld of ik die persoon was met een rechts-extremistisch verleden. Moest ik me wenden tot die Kafka-groep om een bevestiging te krijgen dat het niet om mij ging.
Maar toch! Iedereen blijkt plotseling te gaan zitten wroeten in je verleden alleen omdat je bij LN op de lijst staat. Daar heb ik geen zin (meer) in. Er is teveel trammelant rondom kandidaten bij LN naar mijn zin. Ik denk dat het voor mij beter is niet met een ´club´ in zee te gaan waardoor ik me steeds moet verdedigen en verdachtmakingen naar mijn hoofd krijg geslingerd"
.

Nog een politieke toekomst?
"Nou neen", zegt Henk. "Ik heb het wel gezien denk ik. Ik heb mijn best gedaan. Ik zit midden in een verhuizing en, je zou het niet zeggen, maar over twee jaar ga ik met pensioen. Ik denk dat ik maar eens wat rustiger aan ga doen en ook wel eens een beetje mag genieten".
Met dat besluit is Almere straks weer een markant raadslid kwijt.
Het ga je goed Henk.

 Almere-City Video Nieuws
Gesprek met Henk over zijn besluit.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: AC-TV