Oud Nieuws

Allochtonen-City: "Wij allochtonen kunnen het ook hoor!"

Almere 14 Februari 2002
Het Politieke Multiculturele debat dat afgelopen dinsdagavond in het Stadhuis van Almere plaatsvond mocht zich verheugen op een grote opkomst.
    
Lenneke Overmaat en assistente
Vooral veel allochtonen, al of niet als vertegenwoordigers van hun organisties, gaven ´acte de precense´. Aan de hand van 4 thema´s debatteerden publiek en politici met elkaar. Daarbij strak ´begeleid´ door beroepsvoorzitter Lenneke Overmaat.

Thema´s
Vier thema´s passeerden de revue: Kunst en Cultuur, Leefbaarheid in de wijk, Participatie van de burger en Criminaliteit. GroenLinks, Stadspartij, CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA hadden vertegenwoordigers naar het debat gestuurd om kenbaar te maken hoe hun partijen de komende vier jaar in Almere met de onderwerpen zouden omgaan.

Almere Allochtonen-City; Allochtonenwijken?
Als gegeven werd aangenomen dat de Almeerse bevolking op dit moment bestaat uit 20% allochtonen (116 Nationaliteiten in Almere) en de komende jaren dit percentage op zal lopen tot 30%. In de debatten kreeg vooral het onderwerp ´Leefbaarheid in de wijk´ de nodige aandacht, waarbij ook de beruchte Allochtonenwijk (Woningbouwvereniging WVA) weer de nodige bakken van kritiek kreeg te verwerken.

    
Grote opkomst

Adachour (GL): "Culturen moeten wel herkenbaar blijven"
Iedere politiek groepering draaide braaf haar lesje af: In hun partijprogramma´s zou precies staan omschreven hoe de ideale wijk er uit zou moeten zien. Kandidaat raadslid Lea Bouwmeester (PvdA) bakte het wel heel erg ´bruin´ toen zij vanuit het publiek ook haar zegje wilde doen eindigend met het zwaaien met het programma van de PvdA-Almere. "Er ligt bij de uitgang een hele stapel van voor iedereen om mee te nemen". Wellicht kan de PvdA-Almere voortaan een andere plek uitzoeken om haar propaganda te bedrijven, die zeker op zo´n avond in het Stadhuis (!) niet thuishoort.
Het standpunt van GroenLinks-Almere, zoals verwoord door Aziz Adachour, sprong er uit: "De Multiculturele praktijk in Almere verloopt niet goed.. De wijken zijn monocultureel van opzet. Er moet meer gebouwd worden naar de wensen van de diverse culturen. Culturen moeten herkenbaar zijn", was zijn, in de lijn van zijn partij, stellingname.

Integreren; Participatie : "Allochtonen kunnen ook besturen hoor"
    
Reakties uit de zaal
De opkomst voor de verkiezingen baart de politiek zorgen. Obligaat was de opmerking van de zijde van de ChristenUnie dat de vraag gesteld moest worden : "Wat willen jullie?"
Diverse reacties uit de zaal (o.a. van Ali Serrai) maakten duidelijk dat Allochtonen nu eindelijk wel eens door het plafond wilden heenbreken. En een ander stelde dat de grote opkomst van allochtonen deze avond juist gezien moest worden als een protest tegen de ´witte´ instelling(en).

Bounty´s op lijsten van partijen
"Wij moeten participeren. Dat is ook zo en dat doen we ook. Maar als ik het zo bekijk bij de Almeerse politieke partijen dan blijft dat beperkt tot de lagere plaatsen. Allochtonen worden geweerd uit de hogere echelons; Allochtonen kunnen ook besturen hoor!", waarmee Serrai nog eens duidelijk maakte vooral op Groen Links Almere nog steeds kwaad te zijn, omdat hij daar niet op een verkiesbare plaats werd gezet.
Aziz Adachour (GL) moest het dan ook een aantal malen ontgelden, vergezeld van instemmend gemompel vanuit de zaal.
Adachour zou door GL op hun lijst gehandhaafd worden, terwijl hij niets voor Allochtonen zou doen, enkel en alleen vanwege het feit dat het hebben van een allochtoon op de kieslijst een mooi plaatje naar buiten oplevert.
In een nieuwsbrief van de hand van Serrai werd Adachour een Bounty (donker van buiten maar wit van binnen) genoemd.

Niet om het probleem heenlopen
Het onderwerp Criminalteit mocht zich niet in een warme belangstelling van de politiek verheugen. "God daar gaan we weer", stelde Wim Faber (CDA) en Mardjan Sheighali -PvdA-(wat kan die veel praten zonder wat te zeggen) toonde zich zeer verbaasd dat het onderwerp door de organisatie op de agenda was gezet. En dat terwijl door Overmaat in haar inleiding werd gesteld dat het overgrote deel van de Nederlandse gevangeniscellen bewoond werd door een allochtoonse jongere. Het duidelijkst over dit onderwerp was Henk Smeeman (VVD): "We moeten niet om het probleem heenlopen. Regels moeten gewoon -voor iedereen- gehandhaafd worden". Waarna de hangplekken voor de jeugd en de diverse projektjes van de welzijnsstichting De Schoor weer eens over het voetlicht werden gebracht.

    
AC-tv crew
Een kwade lokale partij
Direct aan het begin van de avond toonde Bob Fonhof (AlmerePartij) zich bijzonder kwaad. Hij meende ook uitgenodigd te zijn. "In de uitnodiging stond dat de ´lokale politieke partijen´ hun visie zouden geven op de thema´s . Ik heb me dus voorbereid, maar nu blijkt dat ik niet achter die tafel mag zitten. Daar zitten nu alleen Landelijke Haagse partijen", aldus een bijzonder opgewonden Fonhof die de rest van de avond zijn kwaadheid dan ook niet onder stoelen of banken stak.
"Een fout van de organistie", gaf Lenneke Overmaat toe. Fonhof weigerde alsnog ´achter de tafel´ plaats te nemen en sprak van een opzetje van de PvdA, de VVD en ´hun´ welzijnsstichting De Schoor (medeorganisator van de avond).

 Almere-City Video Nieuws
VIDEO VAN DE AVOND


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s : Greta Verduin
camera: Rogier Maas
Montage: Rob Franken

Ranner: "Omniworld kan zo niet"

Almere 14 Februari 2002
Reeds eerder gaf Almere-City een analyse over de zogenaamde ´staatssteun´ waarvan in de opzet van Omniworld sprake zou zijn. In die analyse werd ook gesteld dat dergelijk steun aan een N.V. voor de Europese Mededingings Auroriteit waarschijnlijk geen stand zou houden.

Henk van der Linden: "Ranner is kritisch"
In de video die AlmereCity na afloop van de commissievergadering maakte haalde Van der Linden het ´rapport Ranner´ aan. Ranner zou kritisch tegenover het hele projekt staan, aldus Van der Linden.
Van der Linden kreeg tijdens de vergadering, zoals uit de video blijkt, geen poot aan de grond. De overige raadsleden/partijen lieten blijken met de opzet van Omniworld wel accoord te zullen gaan.
Donderdag 14 februari a.s. neemt de raad een besluit over Omniworld

Ranner: "Staatssteun is mogelijk strafbaar"; een debacle
Naar nu blijkt heeft de accountant Ranner, die Omniworld voor de gemeente doorrekende, nogmaals zeer kritsche kanttekeningen bij het plan Omniworld gemaakt. Ranner vindt dat het verhuren van onroerende zaken van grote waarde voor de luttele som van 1 Euro per jaar aan de N.V. mogelijk zelfs strafbaar is.
In een interview voor omroep flevoland gaf de verantwoordelijke VVD-wethouder uit Zwolle de gemeente Almere in overweging zich nog eens te bedenken voor "Almere zich een debacle op de hals zou halen"

    
7 februari 2002: Laatste "succesvolle" commissievergadering?

Ranner: "Omniworld-besluit kan aanleiding zijn voor juridische actie"
Ranner stelt over het eventueel doorgaan van Omniworld dat dan elk moment door concurrerende bedrijven uit zowel binnen- en buitenland procedures aangespannen zullen worden.
In Zwolle zou hetzelfde probleem spelen. In dat geval wil de gemeente Zwolle overheidsgeld beschikbaar stellen om de FC-Zwolle aan een nieuw stadion te helpen. Op die berichten zou de minister van Binnenlandse zaken, Klaas de Vries (PvdA) al ingegrepen hebben.

Bekijk het videootje met Conflict tussen wethouder Smeeman en raadslid Henk van der Linden.
U heeft wel een RealPlayer nodig . Download

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin