Oud Nieuws

Omniworld probleemloos door gemeenteraad

Almere 15 Februari 2002
Gisteren heeft de gemeenteraad besloten door te gaan met het Omniworld project. In deze laatste vergadering van de ´oude´ raad was een hoofdelijke stemming nodig om het groene licht te geven aan dit omstreden projekt. Slechts 4 van de 39 raadsleden stemde tegen en daarmee is het ´point of no-return´ bereikt voor dit projekt.
    
Henk Smeeman (VVD)

Blanco cheque
Ondanks aanvullende rapporten van Professor Ranner, die wees op de consequenties van de gekozen constructie, loodsde wethouder Henk Smeeman Omniworld door een ´makke´ gemeenteraad. Uiteraard behoorde Henk van der Linde tot de tegenstemmers. Maar ook de D66 leden Gretha Boom, Cees Amsing en Wim Boer stemde, gezien de risico´s van boetes door Europese regelgeving tegen voortzetting van het projekt.

Inspreken door Leefbaar Almere
"Ik wil graag inspreken op punt 10 van de agenda van hedenavond, te weten: Omniworld." zo maakte Frits Huis gebruik van een Nederlands recht om te kunnen inspreken op gemeenteraadsvergaderingen.
Leefbaar Almere bleek ´beschaafder en keuriger´ dan verondersteld. Duidelijk zette Frits de bezwaren tegen Omniworld uiteen, alsof hij al in de raad zat. Effect op de keuze van de gemeenteraadsleden had dit echter niet.

Probleem nieuwe gemeenteraad
De nieuwe, nog te kiezen, gemeenteraad zal in juni de financiele gevolgen van dit raadsbesluit moeten controleren en bewaken.

Tekst: Rob Franken
Foto: AC-tv

Verkiezings´flipperen´ aflevering 5: Allochtonenwijk-schandaal

Almere 15 Februari 2002
Het is weer zover. De deelnemers aan "Election Pinball" zullen zich weer kunnen trakteren op 10 videootjes waarin de politieke hotshots antwoord geven. Dit keer staat het ´Allochtonenwijk-schandaal´ centraal. Niet voor niets want afgelopen dinsdag (zie artikel elders deze pagina) was er een debat speciaal gewijd aan ´muliticulti Almere´.

Verkiezings-site Almere-City
Via de verkiezings-site van AC kunt u aan het spel meedoen. Ook door te klikken op de promo-banner op de home-pagina is dat mogelijk. Geef een email-adres op, ken u zelf een wachtwoord toe en speel het spel. Nog even....als het filmpje begint doe dan nog niks. Pas als de vraag komt: ´hoeveel punten geeft u dit antwoord´ geeft u een waardering (van 1-10) met de gele knoppen op de flipperkast. Daarna komt de volgende politicus in beeld die antwoord geeft op dezelfde vraag...en zo verder.

Stand van zaken
Op de verkiezings-site kunt u zien dat er tot nu toe bijna 900 filmpjes vertoond zijn. Iedere vraag wordt beantwoord door 10 politici. Wie nu nog moet beginnen staat dus voor 50 filmpjes. Dat is nog te doen...bovendien kunt u stoppen wanneer u wilt. Logt u de volgende keer weer in dan gaat u verder waar u gebleven was. Dat is wel zo handig.
    
Election Pinball

Filmpjes-beoordeling anders dan de politieke poll
Het is opvallend dat de politieke poll waarin u een voorkeur voor een partij kunt geven (alsof u in het stembureau staat.... ook op de startpagina kunt u de stemknop indrukken) een heel ander resultaat geeft dan de beoordelingen in de "Election Pinball" (zie de verkiezings-site).
Waar in de ´Election Pinball-stand" Leefbaar Almere, Groen Links en de PvdA, soms zelfs per uur wisselend, om de nr. 1 plaats strijden, gaat Leefbaar Almere in de ´gewone poll´ ruim aan kop.

Leefbaar Almere-City
Wij vermoeden wel dat ze bij Leefbaar Almere flink aan het sjoemelen zijn geslagen in deze poll.
Als, en wij benadrukken.. als... dat zo is, dan is te hopen dat als.... en wij benadrukken... als... er ooit gestemd gaat worden via internet er geen gaten in de beveiliging zitten. Maar ja.... zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
En...wat nog meer in het algemeen opvalt is dat de deelnemers aan "Election Pinball" de antwoorden van de dames en heren ´poltiekers´ zo mager beoordelen. Echte voldoendes worden er blijkbaar aan politiekers niet uitgedeeld.

Allochtone tomaten?
De vraag die nu voorstaat gaat dus over het Allochtonen-wijk-schandaal. Moeten dergelijke wijken er komen? En wat als de mensen het zelf willen? (was de sub-vraag...omdat wij het antwoord wel zo´n beetje ingeschat hadden).
Zitten alle politieke Almeerse partijen een beetje op dezelfde correcte lijn? Of valt er eentje echt uit? En wie begint daar toch plotseling over tomaten-wijken? Allochtone tomaten?
U komt er vanzelf achter. Door mee te spelen.

Tekst: Ruud van den Bosch
Camera: Rogier Maas
Montage: Rob Franken/Rogier Maas