Oud Nieuws

Schokkend Omniworld nieuws II

Almere 21 Februari 2002
    
Marco Penninkhof
Marco vertrouwt erop dat hij volgende week gerehabiliteerd zal worden. "Dat ik van Omniworld ben afgehaald, berust volgens mij op een misverstand. Volgende week hoop ik de zaak bij Omroep Flevoland op te helderen" : zo eindigden wij ons vorige artikel Schokkend Omniworld nieuws.
Naar nu blijkt is de oorzaak van het op dit dossier ´op non-actief zetten´ van tv-verslaggever Marco Penninkhof het direct gevolg van een door de gemeente Almere ingediende klacht bij Omroep Flevoland.

Communicatie Almere
Peter Spek, persvoorlichter van de gemeente Almere, laat weten dat Almere zijn beklag heeft gedaan bij Omroep Flevoland over de wijze waarop Marco Penninkhof 13 februari op de regionale tv-zender verslag heeft gedaan.
Spek: "Wij als gemeente hebben er niks mee te maken dat Penninkhof geen verslag meer mag doen over het dossier Omniworld. Penninkhof is niet bij ons in dienst maar bij Omroep Flevoland; wel hebben wij richting directie van de omroep, de heer Binnendijk, onze bezwaren uiteengezet over de uitzending van 13 februari".
    
Peter Spek

Bezwaren
Spek geeft aan dat die bezwaren lagen op het gebied van de ´manier waarop´ en de ´totstandkoming van´ de gewraakte uitzending. Puntsgewijs somt Spek op:

 • De vergelijking die Penninkhof maakte met een gemeente als Zwolle gaat helemaal niet op. Het zijn twee totaal verschillende situaties als het gaat over het onderwerp ´staats-steun´.
 • In de reportage van Penninkhof werd zeer selectief een onderdeel uit het zogenaamde rapport Ranner gehaald. (Noot van de redactie: een zeer kritisch onderdeel uit het rapport t.a.v. waarvan Ranner stelt, dat het verlenen van staatssteun aan de N.V. Omniworld mogelijk zelfs strafbaar is en dat het in strijd is met Europese regelgeving )
 • Het hele rapport was al een week oud. En Penninkhof komt uitgerekend met zijn rapportage de avond voor dat de gemeenteraad op 14 februari over Omniworld zou beslissen. Dat beoordeelt de gemeente Almere als ´Stemmingmakerij´.
 • Penninkhof is in zijn eindcommentaar zeer subjectief geweest door het begrip ´gemeenschapsgeld´ te gebruiken en te suggereren dat het onderwerp voor de 3e maal uitgesteld zou moeten worden.

  Omroep Flevoland hult zich in stilzwijgen; Gemeenschapsgeld?
  Hoewel verwacht mag worden dat een organisatie die zich, gesteund door gemeenschapsgeld, bezighoudt met journalistieke verslaggeving, openheid van zaken geeft, is dit hier niet het geval.
  Reeds de gehele week is de heer Dink Binnendijk (directie) met vakantie, zijn adjunt Connie de Jonge blijkt ook spoorloos en eindredactrice televisie Linda Sterkenburg belt, ondanks een toezegging, niet terug.

  590.000 (1,3 Miljoen Gulden) Almeerse subsidie aan Omroep Flevoland
  Onlangs werd bekend dat Almere een eigen tv-journaal (12 minuten; iedere dag) wil bij Omroep Flevoland. De subsidie die Almere daarvoor aan Omroep Flevoland verstrekt bedraagt 590.000. Enkele partijen in Almere maakten zich toen druk over de journalistieke onafhankelijkheid van Omroep Flevoland. De gemeente Almere verzekerde toen echter, dat die journalistieke onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en dat de gemeente zich niet met de inhoud van de programma´s zou bemoeien.

  De eindredactie draagt verantwoording
  Natuurlijk kan en mag de gemeente Almere een klacht indienen bij de Regionale Omroep over een (reeds) uitgezonden programma. Maar dat dit de consequentie heeft, dat de Omroep een medewerker van het ´dossier Omniworld´ afhaalt, is laakbaar. Vooral als die omroep zelf niet bereikbaar is voor enig commentaar. We mogen toch hopen dat de gewraakte uitzending door de eindredactie is goedgekeurd?

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: diversen

  Weinig animo voor Politieke discussie

  Almere 21 Februari 2002
  In het kader ´De burger naar de stembus krijgen´ heeft het PPA (Platform Politieke Partijen Almere) het afgelopen jaar z´n best gedaan om allerlei aktiviteiten te organiseren, juist in deze weken voor de verkiezingen. In dit PPA zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd, inklusief Leefbaar Almere, dat ook meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

  Tweede avond
  Na een "Multicultureel Debat" op 12 februari jl. in het Stadhuis Almere (zie: "AlmereJournaal kn n al" Archief Almere-City) was nu een discussie georganiseerd in het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) in Almere-Buiten. De onderwerpen voor deze discussie werden ingebracht door de ´burgers´ zelf (dus wat kun je nog beter bedenken om over heikele punten te praten met de politici?) en als gespreksleider Peter de Geer.

  Politici genoeg
  Van de politiek waren aanwezig op het podium: Ruud Pet (GroenLinks) raadslid, Bob Fonhof (Almere Partij) raadslid, Klaas Wolzak (PvdA) en kandidaat-raadslid, Joke Knop (StadsPartij) raadslid, Henk Smeeman (VVD) wethouder, Wim Faber (CDA) wethouder, Jelte Hoving (CU) raadslid, Cor Pot (VSP, vh. AOV/Unie 55+) raadslid en Nico van Duijn (Leefbaar Almere) en kandidaat-raadslid.

      
  Politici en publiek

  Publiek te weinig
  In de zaal waren zo´n 25 (potentiele) politici aanwezig maar de "burgers" waren amper op n hand te tellen..... jammer, vooral omdat er toch onderwerpen waren aangedragen die de discussie waard zijn. Jammer ook voor de mensen van het PPA die er zoveel energie ingestopt hebben. Tenslotte was het jammer dat ook de ´pers´ niet aanwezig was en ook dat er nt schaatsen op TV was. Desondanks maar besloten -met elkaar- in discussie te gaan op enkele aangedragen onderwerpen, in verschillende opzichten dus een ´verkorte versie´. Een discussie over onderwerpen, aangedragen door Almeerse ´burgers´.

  Nieuwe vreemdelingenwet
      
  Irene de Vletter
  De vraag werd ingebracht door Irene de Vletter en bracht een levendige discussie teweeg. Asielzoekers, uitzetting; opvang in afwachting van evtl. uitzetting of blijven; je kunt ze niet zomaar aan hun lot overlaten; gemeente heeft daar geld voor uitgetrokken: simpel brood & bed. Wie is verantwoordelijk: de Gemeente, het Rijk, het COA? Volgens Smeeman houden wij ons aan de landelijke wet, de Rijksoverheid moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Van Duijn merkt op dat er in geen enkel verkiezingsprogramma iets staat van een ´dak- en thuislozenbeleid´. Faber zegt dat er momenteel over nagedacht wordt; grote stad, grote problemen....wat volgens Fonhof niet samen hoeft te gaan: preventief beleid! Er is groot tekort aan akute opvang, jongeren, eigenlijk in alle categorieen; zo´n 800 dak- en thuislozen en ´zwervers´ door allerlei oorzaken.
      
  Weinig publiek
  Zo weinig burgers aanwezig.....hoe krijg je ze hier? Met als conclusie: als je in de gemeenteraad zit, moet je de burgers zlf gaan opzoeken!
  (foto 05=irene de vletter

  Verandering struktuur gemeentelijke subsidie vrijwilligers
  Vrijwilligers, Humanitas, financiele ondersteuning gaat per jaar, ieder jaar opnieuw aanvragen...zo krijg je geen continuiteit erin, je kunt er niet op rekenen. Smeeman zegt het liever projektmatig te zien, voor 2 jaar; dan kun je een jaar kijken hoe het werkt, en als het na 2 jaar niks is geworden, is het over. Struktureel of afschaffen! Joke Knop doet navraag bij Hoving (nav wat hij denkt gelezen te hebben in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere over ´huisvrouw´ en zo nodig willen werken´....?) Pet houdt het op ´resultaten zien en afwegen´.

  Visie gemeente Almere op Bestuursstruktuur
  Pet: niet via deelraden, is ondemocratisch. Van Duijn: uitzoeken. Faber: meer overlaten aan de wijken, stadsdeelraden. Fonhof: wijkburo´s naar alle disciplines.

  Almeerse Gezondheidszorg in verval
  Welke ideeen zijn er voor de toekomst? Wolzak vindt dit geen Almeers probleem, hoewel er wordt gezegd dat er de afgelopen tijd 28 huisartsen ´verdwenen´ zijn. Van Duijn meldt dat er opleiding, speciaal voor huisartsen is in Almere. Pet vraag Faber naar de vandaag uit zijn mond vernomen ´Zorg-Boulevard´. Faber: mensen moeten keuze hebben, vrijgevestigde huisartsen is vraag naar, eigenlijk keuze in het totaal-aanbod. Een ´burger´ merkt op dat het dan nog wel 6 jaar duurt voordat er wat gebeurt! Hoeveel huisartsen zijn er niet overgestapt naar het bedrijfsleven? Betere werktijden, niet 24 uur per dag... Joke Knop merkt op: als je in Buiten woont, valt er niets te kiezen, zelfs niet om thuis te bevallen! Van Duijn: binnen krappe markt is ´Zorg´ een krachtig medicijn. Maak van Zorg-Boulevard een ´franchise-instelling´, personeel wil wel deze kant op. Onder bepaalde voorwaarden van kwaliteit. Klachten, samenwerking...een soort schilletje...De Zorggroep kan ook faciliteren!

  Pot: 2 vrijgevestigde huisartsen wilden zich hier vestigen maar dat kon niet! Smeeman is het hier niet mee eens: dat is juist wel mogelijk, staat in alle bestemmingsplannen!
  Algemeen vindt men dat faciliteiten geboden moeten worden om artsen te trekken, zoals (koop)woningen aanbieden; Almere moet het ze aantrekkelijk maken hierheen te komen!


  Ongelijkheid bouwkavels
  Ongelijkheid in prijzen bouwkavels? Smeeman zegt dat dat logisch is, allemaal andere economische waarde! Gediscussieerd wordt over ontwikkelaars, geldprijs afhankelijk van wat erop komt; grond tegen vaste prijs?! Voor consumente in ieder geval een ondoorzichtig systeem, troebel... maak dat helder naar ´de burger´. Ge(Wild)Wonen: een sukses of juist niet? Prijzen van de woningen zijn te duur uitgevallen; als experiment leuk. Consumentemakelaar een idee? Kleinschalig, veel varieteit en woningcorporaties moeten creatiever zijn. Allochtonen wonen anders. Momenteel wordt er een onderzoek gedaan vanuit de gemeente. Hoving: bouw lekker door elkaar heen!

  Tenslotte mocht iedereen aan elkaar vertellen waarom je op hem of haar moest stemmen en liet men ´en passant´ horen waar men zich voor wilde inzetten: kinderopvang naar behoefte (LA), ijsbaan en winkeliersrust op zondag (CU), stadsetiquette bijbrengen via de scholen (CDA), jammer dat Almere soms zo afhankelijk is van Lelystad (VVD), Almere-gevoel, sfeer geven, smoel (StadsPartij), helder maken duidelijk worden, visie is er wel degelijk (Pv/dA), bestuur moet eerlijk naar de burger zijn, en Almere moet niet ten koste van alles doorgroeien, daarvoor is oppervlakte te klein (AP), prettig leven voor de jeugd maar ook voor de oudere mensen (VSP), investeren in de wijken, binding met de wijk, ontmoeten van bewoners in de wijk (GL)

  Tekst en foto´s: Greta Verduin