Oud Nieuws

Omniworld: Fundament onder VVD-luchtkasteel is drijfzand

Almere 27 Februari 2002
    
Cees van Bemmel
De aartsvader van diverse luchtkastelen in Almere, Cees van Bemmel (VVD) blijkt jarenlang de verplichtingen rondom de constructie van het, in Almere omstreden, projekt Omniworld, al dan niet bewust, verzuimd te hebben. Al in ´zijn´ tijd was bekend dat Omniworld nooit zonder staatssteun in de vorm van financiŽle kadootjes van de gemeente Almere, van de grond zou komen. Wij hebben hierover al uitvoerig bericht.

Erfenis van Van Bemmel (VVD) afgedaan met telefoontje
Wethouder Van Bemmel (VVD) ruilde zijn wethouderschap begin 1999 in voor een lucratievere bezigheid en het dossier Omniworld kwam te vallen onder zijn opvolger Henk Smeeman (VVD). Deze laatste heeft in de raadsvergadering van 14 februari meegedeeld dat Omniworld, vanwege die staatssteun, is aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse zaken.
Later bleek dat dit, slechts een paar uur voor aanvang van de raadsvergadering, telefonisch gebeurd is waarna Omniworld het fiat van de gemeenteraad kreeg.

Omniworld wordt officieus gemeld
De Almeerder en belastingadviseur Adri Stokhof is de handelwijze van de gemeente Almere volkomen in het verkeerde keelgat geschoten. Hij ergert zich dood aan het opzetten van Omniworld met gemeenschapsgeld voor profsport terwijl het in Almere aan veel belangrijke voorzieningen ontbreekt. De melding in opdracht van wethouder Smeeman (VVD) - het telefoontje vlak voor de raadsvergadering wordt door het ministerie niet beschouwd als een melding in de zin van het EU-verdrag. Stokhof: "Smeeman weet er dus niks van of hij spreekt de waarheid niet!"

1 euro per jaar betekent concurentievervalsing
Reeds eerder hebben wij op deze site gesteld dat door het verhuren van de onroerende zaken door de gemeente aan de N.V.Omniworld voor het luttele bedrag van 1 Euro per jaar er sprake is van het overtreden van de EU-regels.
Maar ook het verstrekken van een achtergestelde lening valt onder die regels. Een dergelijke lening valt namelijk gelijk te stellen met een schenking.

Ministerie: regels EU van toepassing op Omniworld
In een brief van 25 februari jl. van het ministerie van Economische Zaken wordt aan Stofkhof bericht dat het ministerie van Binnenlandse zaken de regels over ´staatssteun´ inzake Omniworld zal toepassen. De kwestie Omniworld heeft de aandacht van de minister van Binnenlandse zaken.

opmerking redactie:
Uit ons bericht over de situatie in Zwolle, waarin de VVD-wethouder (Smits) aldaar stelde dat Almere zich mogelijk aan strafbare feiten schuldig maakte door met gemeenschapsgeld een N.V. te steunen, bleek dat het ministerie van BINNENLANDSE zaken in Zwolle ingegrepen heeft. Wethouder Smeeman betoogde daarna dat hij vond dat het ministerie van Binnenlandse (!) zaken niet over deze kwestie zou behoren te gaan maar het ministerie van Economische zaken.
Dat Smeeman zulks betoogde is verwonderlijk. Immers hij moet als wethouder als geen ander op de hoogte zijn van het feit dat het het ministerie van Binnenlandse Zaken is, dat de bevoegdheid heeft om besluiten van een gemeenteraad bij de Raad van State voor te dragen voor vernietiging.


    
Henk Smeeman
VVD Almere kan het schudden met Omniworld
Uit de, in ons bezit zijnde, stukken van Stokhof (belastingadviseur) en de antwoorden van het ministerie kan het volgende geconcludeerd worden:
De steun die Almere met haar besluit van 14 februari geeft aan de N.V. Omniworld mag pas na goedkeuring door de Europese Commissie zťlf. Binnenlandse Zaken dient daarover uitvoerig door Almere gedocumenteerd te worden. (businessplan, verantwoording van gemeenschapsgeld, uitsluiten van oneerlijke concurrentie e.d.).
Indien Binnenlandse zaken tevreden is over de informatie wordt het pakket doorgestuurd aan de Europese Commissie. Een uitspraak door de EU duurt soms mťťrdere jaren.
Het ministerie is dus niet op de hoogte (maar houdt wel de vinger aan de pols) van een officiŽle melding door Almere. De telefonische melding een paar uur voor de raadsvergadering door gem.secretaris Caminada kan echt niet als zodanig gelden en is slechts een afleidingsmanoeuvre van Smeeman geweest. Dat het geen officiele melding is bericht het ministerie aan Stokhof.
Het besluit van de gemeenteraad van 14 februari jl. is onrechtmatig en zal door het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de Kroon ter vernietiging worden voorgedragen.
De gevolgen hiervan zijn op dit moment onvoorzienbaar.
Maar de gemeenteraad moet ný al aktie nemen.

Kan Ouwerkerk de schade van van Bemmels erfenis beperken?
Het is niet de laatste keer dat wethouder Smeeman met de erfenis van zijn voorganger Van Bemmel in zijn maag zit. Niet voor niets laat Smeeman niet na, om te benadrukken dat het een collectief besluit van de gemeenteraad zelf is geweest. Echter niet ontkend kan worden dat de VVD-Almere hier een grote rol in heeft gespeeld. Om de Almeerse VVD-´bewindslieden´ te betichten van het misleiden van de gemeenteraad gaat wellicht wat al te ver. Maar het zou hem sieren om de verkiezingsstrijd even te laten voor wat hij is en op zeer korte termijn de gemeenteraad bij elkaar te roepen. Misschien zou burgemeester Ouwerkerk hierin het voortouw moeten nemen. Al was het maar om de schade voor Almere zoveel mogelijk te beperken.

Gevoerde correspondentie Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s: diversen

Lijsttrekkersdebat "Houdt Haven Groen"

Almere 27 Februari 2002
De aktieve Bewonersorganisatie "Houdt Haven Groen" had gisteravond een Lijsttrekkersdebat georganiseerd dat geleid werd door de Ombudsman Nora Salomons. (inderdaad: Ombuds*man* want, zoals Salomons uitlegde: ´als funktionaris ben je ´man´) De opkomst was bijzonder te noemen, geweldig druk en ook nog met de bewoners uit Haven zelf
    
Nora Salomons

Achter (de inmiddels bekende) ´tafel´ zaten de politieke lijsttrekkers of hun waarnemers, van alle partijen die op de kieslijst staan, dus tien (10) in totaal.

Profileren partijstandpunten
Allereerst mocht ieder zich kort voorstellen en eraan toevoegen wat hun partij met groen had, en hun idee over Haven.
Aan de hand van enkele stellingen werd er vervolgens gedebatteerd, hoewel dat soms wat te wensen over liet. Soms werd het meer een verkiezingspraatje ipv een duidelijke reaktie op de stellingen.
De stellingen waren: ´Revitalisering´ (een woord waar zelfs de Ombudsman ´haar´ tong over brak....zij stelde voor ´kunnen we dat niet "verbetering leefbaarheid" noemen?´) en ´Haven verpaupert zienderogen. Ingrijpen moet´ en: ´ Ondernemers doen zelf te weinig, geen wonder dat er weinig voor elkaar komt". Duidelijk kansen om pittig te debatteren. Salomons greep regelmatig in omdat sommige politieke partijen geen rechtstreekse antwoorden gaven: prachtige woorden maar....wat zeg je nou? Men ventileerde wat er allemaal de afgelopen jaren was gebeurd aan ´revitalisering´ en dat er veel geld in was gestoken.

    
De politici

Ook het publiek wilde praten
Vanuit de zaal wilde men ook graag meepraten, men stond te dringen achter de speciaal opgestelde microfoon om hun mening te laten horen.
    
Frits Huis verkast
De lijsttrekker van Leefbaar Almere, Frits Huis, stond op een bepaald moment op om in de zaal te gaan zitten ipv achter de ´tafel´. Dit omdat hij zich daar -naar eigen zeggen- beter thuis voelde dan ´op het podium´. Politici profileerden zichzelf meer dan "Houdt Haven Groen".

We willen een tuttig dorp blijven
Vervolgens kwamen stellingen over het Centrum aan de beurt: ´Ofwel het gaat goed...of het moet tegen de vlakte...´ en betr. Groen: "Wat doen we met het groen? Veel groen wordt nauwelijks gebruikt´ en ´Haven heeft al veel meer groen dan de rest´.
Daarna stellingen over sloop en nieuwbouw, waarin natuurlijk de te slopen Meerstraat aan bod kwam en huur- en koopwoningen, hoge flats e.d. Voer genoeg voor de politici om zich te profileren en te laten weten dat ze tegen sloop hadden gestemd.... Houdt dat in dat er nooit meer gesloopt gaat worden?
"Kunnen we niet stoppen?" vroeg de zaal, "wij willen gewoon een tuttig dorp blijven, vinden wij best! Als er maar normaal (groen-)onderhoud gepleegd wordt." Waarop de politici reageerden met: en de voorzieningen dan, eigen budgetten voor de wijk? Na de pauze ging het spektakel verder met "Bewonersparticipatie" en "Buitendijks bouwen".

Tekst en foto´s: Greta Verduin