Oud Nieuws

Smeeman en Binnendijk. Goede wijn of wijntje met putlucht?

Almere 13 Maart 2002
Zoals Almere-City al eerder publiceerde werd, n.a.v. een klacht door de gemeente Almere, Omroep Flevoland-verslaggever (tv) Marco Penninkhof ´van het dossier Omniworld afgehaald´.

The VVD connection
Achter de klacht bij Omroep Flevoland zou wethouder Smeeman (VVD) zitten. De hoofdredacteur/directeur van Omroep Flevoland, Dink Binnendijk, ontkende in alle toonaarden dat, n.a.v. de klacht, hij zijn verslaggever van de zaak had afgehaald. In het jongste nummer van ´Binnenlands Bestuur´ van 8 maart wijdt Barry van Heijningen een column aan de onverkwikkelijke kwestie:

Uit Binnenlands Bestuur

PUTLUCHT
Henk Smeeman, snuif die naam eens langzaam op. Daarna rustig laten rondwalsen in de mond. Nu even een droge cracker nemen, dan geef ik u alvast wat informatie:

Smeeman is wethouder en was bij de afgelopen raadsverkiezingen lijsttrekker voor de VVD in Almere.
En...nu goed concentreren op de volgende.....

Dink Binnendijk. Dat is de hoofdredacteur/directeur van Omroep Flevoland.

Bij Gien aan de Loire wordt een rode wijn gemaakt die zich qua geur en smaak kenmerkt door een sterke putlucht, maar eerlijk is eerlijk, hij haalt het niet bij Smeeman of Binnendijk.

Smeeman hoorde eind februari op Omroep Flevoland een interview van verslaggever Marco Penninkhof met de fractieleider van de VVD in de Zwolse raad.
Daarin ontraadde de Zwolse Liberaal de Almeerse gemeenteraad het Omniworld-Projekt door te zetten. Dit multifunctionele project voorziet onder meer in de bouw van een voetbalstadion voor betaald voetbal.

Het interview viel volkomen verkeerd bij wethouder Smeeman, die net met veel moeite de instemming had gekregen van de gemeenteraad voor het Omniworld-projekt.
De Almeerse liberaal spant zich al drie jaar in om Omniworld met ingewikkelde financiŽle constructies overeind te houden.

Na de uitzending van het gewraakte interview belde gemeentelijk persvoorlichter Peter Spek met hoofdredacteur Binnendijk om zich te beklagen over verslaggever Penninkhof.
Binnendijk verbood vervolgens zijn medewerker nog verder over Omniworld te berichten.

Leefbaar Almere veronderstelt dat de handelwijze van de hoofdredacteur te maken heeft met de toekenning van 600.000 Euro (subsidie per jaar door de gemeente Almere; red.) voor het vervaardigen van een dagelijks Almere Journaal op de regionale televisie.

Binnendijk ontkent in alle toonaarden dat de klacht van Spek en de subsidie van 6 ton ook maar iets te maken hebben met de actie tegenover Penninkhof. Hij wil er zelfs zijn leven voor in de waagschaal stellen: "Als ik om die reden zo zou handelen, mag je mij met ons redactie-statuut mijn keel afsnijden. En anders spring ik zelf van het dak van dit gebouw af."

Met de kijkcijfers van Omroep Flevoland zit het voorlopig wel goed.

Column: door Barry van Heijningen
voor het blad: Binnenlands Bestuur van 8 mrt. 2002


Zie ook:
Schokkend omniworld nieuws I
Schokkend omniworld nieuws II
Schokkend omniworld nieuws III

Tekst: Voor u gelezen. (redactie Almere-City)

Laatste ´oude´ Almeerse raad bijeen

Almere 13 Maart 2002
De Almeerse raad was dinsdag 12 maart voor het laatst in de oude samenstelling bijeen. Zo´n 19 raadsleden/wethouders namen afscheid en keren in de nieuw te installeren raad (14 maart) niet terug.
Het zgn. onderzoek van de ´geloofsbrieven´ van de nieuwe raadsleden bracht geen beletselen aan het licht, zodat 14 maart a.s. de nieuw gekozen raadsleden geÔnstalleerd kunnen worden. Daaronder 9 raadsleden van een totaal nieuwe partij: Leefbaar Almere.

    
Henk Smeeman (VVD)
Omniworld doet stofjes opwaaien
Hťt punt van de vergadering dat nog wat stofjes deed opwaaien was het zoveelste besluit over het OmniworldComplex.
Het (oude) college legde aan de raad voor om het besluit van 14 febr. j.l. in te trekken en er een nieuw besluit over Omniworld voor in de plaats te stellen. In dit nieuwe voorstel wordt Omniworld aangemerkt als een publieke taak en wordt tbv. de exploitatie door de N.V. (100% eigendom gemeente) een zgn. ´voorziening´ getroffen.

Dit laatste ter vervanging van het eerdere besluit waarin sprake was van het verstrekken van een achtergestelde lening aan de N.V.
DŠt zou aangemerkt kunnen worden als staatssteun en derhalve vallen onder de Eu-regelgeving.
Ook de nieuwe raad zal nog regelmatig met de gevolgen van dit besluit worden geconfronteerd, omdat zij nog besluiten moeten nemen hoť deze ´voorziening´ (gemeentegeld) zodanig in het vat gegoten zal moeten worden om aan de Europese regelgeving (inzake oneerlijke concurrentie) te voldoen.

    
Joke Knop, Jelte Hoving, Henk v.d. Linden en Deborah Korporaal

Frits Huis (LA): "not done"
Frits Huis die met een 9-koppige fractie a.s. donderdag geÔnstalleerd wordt is not amused: "Wij hebben in een brief aan alle raadsleden een dringend beroep gedaan om dit besluit op de valreep niet meer door de oude raad te laten nemen. Gezien de verkiezingsuitslag waarbij de ´oude´ coalitie flink op zijn donder heeft gekregen had het zeker meer in de lijn gelegen om dit verstrekkende besluit aan de nieuwe raad te laten".
    
Jan Boone (D66)
"Voorlopig ga ik ervan uit, dat ´ze´ niet alvast wilen laten blijken hoe de formatie zal aflopen, maar ook mij zijn de geruchten daaromtrent bekend"
, aldus Frits Huis die aangeeft zich beslist niet te bemoeien met de werkzaamheden van de formateur Ed Veenstra die vrijdag zal rapporteren over de mogelijke coalitie(s) voor Almere.

Geen officiŽle stemming
Over het omstreden Omniworld-voorstel werd geen stemming in de raad gehouden. D66 (Jan Boone) wilde aangetekend hebben dat hij tegen het voorstel was en graag zag dat de nieuwe raad zich er over boog: "Als de wethouder stelt dat het geen ander besluit is dan dat van 14 febr. waarom moet er dan een nieuw besluit genomen worden?"
Evenzo spraken Bob Fonhof (Almere Partij) en natuurlijk Henk v.d. Linden (ZLER) zich uit tegen het nieuwe voorstel Omniworld welke zij aan de nieuwe raad wilden overlaten.

Het bleef nog lang onrustig in het stadhuis
Zoals te doen gebruikelijk werd er in diverse toespraken door fractieleiders en de burgemeester de lof op elkaar en op de afscheid nemende raadsleden gezongen.
Hierna kon een ieder de wandelgangen opzoeken (formeren?) en een dansje maken.
Bob Fonhof (AP) en Lea Bouwmeester (PvdA) smeedden al dansend een nieuw college van B&W. Ed Veenstra de formateur was toch in geen velden of wegen te bekennen; dus veel kwaad kon het niet.

En...tot slot een zingende burgemeester die het feestje afsloot. Het kon weer eens....in Almere.


Opvallende afwezigen: ´de Leefbaren´, die zich direct na het ´Omniworld-besluit´ uit de voeten maakten.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rogier Maas en Greta Verduin