Oud Nieuws

PvdA wil overlast jongeren in Haven ´bestrijden´

Almere 24 April 2002
Bewoners Almere Haven zijn overlast zat en.....Reeds eerder klaagden de bewoners van de ´vernieuwde Brink´ hun nood bij de woningbouwvereniging over de overlast van drugsgebruikende jongeren in hun portiek. De ingezette beveiliging heeft blijkbaar ´geholpen´. Nu klagen de bewoners van de -100 meter verder gelegen- Binnenhof in de pers hun nood. Het probleem blijkt dus gewoon verplaatst. Dit schreven wij al in mei 2000. Zie Archief.

    
Binnenhof Videotheek
2002; toch nog aktie
Volgens de PvdA-Almere heeft zij, vooral tijdens de verkiezingscampagne, klachten gekregen van inwoners uit het centrum van Almere-Haven. Vooral rond de Binnenhof wordt van rondhangende jongeren veel overlast ervaren. Het dealen van drugs en het zich ophouden in de portieken van de woningen wordt door de bewoners als onveilig ervaren.

Crimineeltjes van 8 en 9 jaar oud; taak voor basisschool
Volgens de politie, het wijkbeheer en WelzijnsStichting De Schoor, komt het steeds vaker voor dat jeugdigen van 8 en 9 jaar oud met de politie in aanraking komen wegens ernstige delicten. Vanwege lange wachtlijsten bij het bureau Jeugdzorg kan niet direct iets aan deze ´probleem-gevallen´ gedaan worden. Derhalve zou het signaleren van dergelijke jeugdigen met dergelijk gedrag al op de basisschool dienen te gebeuren, zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden.

Hangplek mobiel maken
Bij acute problemen in een wijk zou er binnen 24 uur een mobiele hangplek geplaatst moeten kunnen worden. Met name als de openbare orde en de veiligheid in het gedrang komt.
De PvdA-wethouder J.Haanstra heeft toegezegd dat zij de mogelijkheden voor een dergelijke ´mobiele hangplek´ zal onderzoeken. De PvdA-raadsleden Bouwmeester en Sheighali gaan de gemeenteraad wijzen op de jongeren-problematiek in o.a. Almere Haven.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Diversen

Op zoek naar speelplekken

Almere 24 April 2002
De nieuwe wijk Tussen de Vaarten mist speelplekken voor de jeugd van 12-18 jaar. In de hele wijk is geen JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te vinden en dat gaat zich uiten in overlast voor de buurt.


Geen gehoor
Al bijna een jaar lopen bewoners met hun hoofd tegen ´de muur van de gemeente´ met hun verzoek om - de toegezegde- speelvoorzieningen. Inmiddels heeft ook Stichting De Schoor een bijeenkomst voor de buurtbewoners georganiseerd, waarin zij hun wensen en klachten kwijt konden. De opkomst en de inbreng van de buurtbewoners was positief: in juni is alweer een volgende bijeenkomst gepland.

    
Diane, een wijkbewoonster, op ´speelplaats zoektocht´ met jongeren

Sociale cohesie
In die tussentijd wordt er gekeken of een eigen wijkkrantje mogelijk is (vooralsnog gefinancierd door woningbouwver.Goede Stede en de wijkbewoners zelf) ter bevordering van de ´sociale cohesie´. Ook worden jongeren opgeroepen mee te denken over lokaties waar speel- en ontmoetingsplekken mogelijk zouden zijn en....waar zij dan zelf behoefte aan zouden hebben.

Tekst en foto´s: Greta Verduin