Oud Nieuws

"In de achterkamer" op voorstel van LeefbaarAlmere

Almere 11 Juni 2002
Het stond in de kranten aangekondigd. Dinsdag 11 juni een openbare commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling. Eén punt op de agenda....Omniworld, de immer voortwoekerende Almeerse soap. Leefbaar Almere had voor de verkiezingen als een van zijn speerpunten om Omniworld ´om zeep te helpen´. Huis vertolkte het eens voor de tv.camera´s aldus: "Wij zijn erop uit om Omniworld te torpederen".
    
Leefbaar Almere wil achter tralies vergaderen

Een uurtje vroeger in beslotenheid
Maar niets van dat alles. De dames en heren politici bleken reeds om 19.00 (zonder dat dat bekend was) in beslotenheid in de raadszaal bijeen te zijn, om het wel en wee van Omniworld te bespreken. Het huis van de democratie kent zo zijn eigen spelregels blijkbaar. Zo tegen 8 uur verwaardigden de dames en heren bestuurders zich om, over hun kasteeltrap, naar het niveau van de burger en de verbijsterde (weinig aanwezige) pers af te dalen.

Roders (LA): Geheim voor personen
Helemaal bont maakte leefbaar raadslid Marcel Roders het door met droge ogen te stellen dat er over personen gesproken werd en dat dientengevolge de beslotenheid gehandhaafd zou blijven. Verbijstering alom. Was dit nu de partij (Leefbaar Almere) die voorstander was van openheid en een afschuw had van ´achterkamertjes´? De verbijstering sloeg om in hilariteit toen duidelijk werd dat het uitgerekend dit Leefbaar Almere was dat zelf om beslotenheid had verzocht.
Op dit moment (11-6-2002 23:00 uur) is de besloten vergadering nog aan de gang. Morgen berichten wij meer over deze opmerkelijke wending in de aanpak van Leefbaar Almere.

Tekst en foto: Ruud van den Bosch

Gebouw Silverline kan gevaar opleveren

Almere 11 Juni 2002
De Almeerse bouwer Moes leverde in het jaar 2000 het karakteristieke appartementencomplex (koopprijzen toen van gemiddeld een half miljoen guldens) Silverline op. Het gebouw staat in het (nieuwe) stadshart van Almere.

Onderzoek; Bouw-en Woningtoezicht
De inspectie Bouw- en Woningtoezicht ontdekte onlangs dat de wijze waarop de gevelbeplating van het gebouw was aangebracht afweek van de verstrekte bouwvergunning.
De bevestiging van de beplating zou, volgens het rapport, ernstige twijfel verzoorzaken over de wijze van bevestiging.

Maatregelen, veiligheid, brandweer
De ontwikkelingscombinatie Almere-Hart (waarin de gemeente participeert) wil onmiddellijk een onderzoek. Mede op verzoek van de gemeente Almere zelf, zal dat er ook komen.
Alhoewel er geen direct gevaar voor de omwonenden of passanten is, zal de brandweer te hulp geroepen worden als er zware storm is.
Het lijkt in ieder geval aan te raden om bij een beetje stevige wind uit de buurt te blijven van de wanden van het gebouw.
Meer over het gebouw Silverline

Tekst en foto: Ruud van den Bosch

Milieu Federatie overhandigt ´Duurzame toekomst-agenda Almere 2030´

Almere 11 Juni 2002
Maandag 10 juni 2002 bood Marianne van der Luit, directeur MFF (Milieu Federatie Flevoland) de ´Duurzame toekomst-agenda Almere 2030´ aan 4 Flevolanders aan.
Niet alleen de Almeerse wethouder Arie Willem Bijl mocht het boekwerkje in ontvangst nemen, ook de Gedeputeerde van de provincie Flevoland: Jan de Graaf, de opvolger van Dick van Hemmen. Verder Marjanne Sint, Secretaris-Generaal van het Ministerie VROM en de nieuwe projekt-direkteur voor de ´groeistad-Almere´ Jaap van der Aa.

Schaalsprong?
Het Rijk wil Almere vragen verder te groeien dan de in het Struktuurplan Almere 2010 beoogde 250.000 inwoners. Met een z.g. ´schaalsprong´ naar 400.000 inwoners zou Almere horen tot de 5 grootste steden van Nederland. Dat betekent nogal wat voor Almere, de regio, de Provincie en zelfs voor Nederland. Voor- en nadelen op het gebied van Natuur & Milieu en ook Duurzaamheid. Met name dat laatste is de aanleiding voor de MFF om een discussie op te starten. De ´Toekomst-agenda´ moet de gemeente Almere, de Provincie en het Rijk stimuleren om bij een mogelijke schaalsprong, Almere zo ´duurzaam´ mogelijk te bouwen.

    
V.l.n.r. Marianne van der Luit, Arie Willem Bijl, Jan de Graaf en Marjanne Sint

Waarom ´Duurzame toekomst-agenda´?
Omdat op dit moment nog steeds de voorzieningen achterlopen bij de woningbouw in Almere. Bij een eventuele ´schaalsprong´ is het het makkelijkst om te bouwen, bouwen, bouwen. Dan blijf je achter de voorzieningen aanhollen. De afgelopen 25 jaar is er ´van hogerhand´ gebouwd. Nu moeten juist de bewoners erbij betrokken worden. Volgens de Graaf zal door een eventuele schaalsprong Almere wel een ´Nationaal Projekt´ moeten worden. Zo´n project is te groot voor Almere of Flevoland alléén. Er moeten dus weer meer partijen bij betrokken worden. Daarom heeft Almere eerst een Programma van Eisen nodig. In een korte discussie kwamen de diverse partijen/afgevaardigden aan het woord nav het boekje.

    
Marjanne Sint, Jan de Graaf en Jaap van der Aa

Creatief denken
Wat er zou moeten gebeuren is bouwen met perspektief en toetsbare doelen.Er moet meer rekening worden gehouden met de wensen van bewoners.
Open ruimten open houden. Zichtlijnen houden. Meervoudig ruimtegebruik en multifunktioneel gebruik stimuleren. Experimenteren met wonen, werken en mobiliteit. Doe onderzoek naar mobiliteit van Almeerders *nu*, in 2010 en 2030. Creatief denken!
Mensen zijn hier komen wonen met een reden, volgens Sint, de toekomstige bewoners ook. Men kwam voor wonen, groen, natuur. Hoogbouw met daktuinen. Pleidooi voor ´echte natuur´ in de stad; maar geen koeien op het dakterras van een woontoren bijvoorbeeld. Geen Manhattan in de polder! Hoewel Bijl graag Manhattan in het water zou zien met lijntjes er omheen: over 20 jaar is het toch: Schiphol, A´dam, Almere....

Regionale afspraken
Regionale afspraken maken als het gaat over wonen + werken.
Experimenteren met dematerialisatie: 4 tot 10x minder mogelijk. Duurzaam bouwen en publiek/private samenwerking. Groen en Rood-investeringen. Een éénmalig Fonds starten? Vraag is: hoe vul je dat Fonds?!
De bestaande stad Almere is nu eigenlijk een verzameling verschillende wijken. Een stad bouwen is makkelijker dan een samenleving opbouwen! Kwaliteit. kwantiteit, werkgelegenheid; ook hierheen halen. Als iedereen over x-aantal jaren hier werk kan vinden, wordt de mobiliteit ook minder. Van der Aa wil graag veel verschillende ideeen maar hoopt tevens op een praktische uitvoering. De A6/A9 moet gewoon, ondanks de Milieubeweging, want je kunt mensen niet ´opsluiten´ in hun Provincie. Er moet wel geordend worden maar met openheid + creativiteit!.
Algemeen was men van mening dat dit eigen initiatief van de MFF zeer positief was.
Nu afwachten wanneer er aktie komt nav deze Agenda voor een Duurzame Toekomst voor Almere tot 2030!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Almeerse ´korenwolf´ heet Rugstreeppad

Almere 11 Juni 2002
Wel 5 rugstreep-padjes hebben het gebied waar Almere-Poort dient te verrijzen als hun woongebied uitgekozen. Volgens de flora-en faunawet betreft het beschermde diersoorten.

    
De rugstreeppad
Grote gevolgen
De aanwezigheid van de padjes zou wel eens grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van Almere Poort kunnen hebben. Nog niet zo lang geleden zorgde de korenwolf, althans de aanwezigheid daarvan, er in Limburg voor dat bedrijventerreinen niet aangelegd konden worden. In Almere Poort zou iets dergelijks kunnen gebeuren als Natuurorganisaties op grond van de wet gaan procederen tegen Almere omdat de padjes in hun leefgebied (Almere Poort) bedreigd worden.

Geen probleem
Wethouder Heleen Visser (GL) vindt het allemaal niet zo´n probleem. Ze laat een onderzoek doen dat in oktober duidelijkheid moet verschaffen over de ´status´ van het beestje in Almere-Poort. Desnoods strooien we tussen de kantoor-torens wat zand, liet ze in een interview weten. Ook was het volgens de wethouder mogelijk dat het (opgespoten) zand in Almere-Poort tegen die tijd te oud voor de padje was geworden en ze weer eens verder zouden trekken....op weg naar vers opgespoten zand. Waar je je als wethouder allemaal wel niet mee bezig moet houden.

Meer over padden (ook de rugstreeppad)

Tekst: Ruud van den Bosch