Oud Nieuws

Almere Icity bestaat 2 jaar

Almere 24 Juni 2002
20 juni 2002 bestond het Platform Almere I-CiTy alweer twee jaar. Een mooie aanleiding om de leden uit te nodigen dit heuglijke feit mee te vieren en een stuk van de Almere I-CiTy-taart te laten proeven.

    
Dhr. Trautig
Workshops
Vervolgens werden de leden van het Platform toegesproken en uitgenodigd door voorzitter Trautig om deel te nemen aan afwisselende workshops over ICT en de manier van netwerken in Almere I-City. Een soort evaluatie met vooruitblik door de deelnemende leden op deze middag in het Alnovum.
Gediscussieerd werd in een rap tempo over de informatievoorziening, het netwerken, de programmering, enz.

"Werkt het goed of wat moet er anders of verbeterd? Welke organisaties werken bijv. wl goed, waarom, en geldt het resultaat voor iedereen? Welke verwachtingen heeft men, uitsluitend zakelijke of ook emotionele, wil men zijn/haar informatie ´delen´ met de ander? Of is men bang dat ´de concurrentie´ met ´jouw´ info aan de haal gaat?"

De Digibus
Als extraatje tussendoor stond een bezoek aan de onlangs gepresenteerde "Digibus" op het programma, pal voor het Alnovum.
Tenslotte werd er nog een samenvatting gegeven en kon men nog e.e.a. toelichten of vragen stellen; en daarna naar de aangeklede borrel.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Tuinworkshop in De Lichtboog

Almere 24 Juni 2002
Dinsdag 25 juni 2002 kunt u deelnemen aan een "tuinworkshop", die begint om 20.00 uur in kerkcentrum ´De Lichtboog´ aan de Klokkeluiderstraat in Almere-stad. Bedoeld voor (kandidaat-)deelnemers maar ook andere die willen participeren in de ontwikkeling van hun eigen woning.

Betaalbare woningen voor jongeren in een groene omgeving
Sociale cohesie is een van de pijlers onder het woningbouwprojekt van bouwgroep "De Opstap". De al dan niet gemeenschappelijke tuin speelt daarin een grote rol. De workshop is bedoeld om de deelnemers/eindgebruikers een stap verder te brengen in het bewustwordingsproces van de aspekten die aan die tuin verbonden kunnen worden.
Behalve betaalbare woningen, wil de bouwgroep ook voorzien in een leefbare, groene omgeving naast de woonruimte. Ook geen hoge flats maar vriendelijke appartementen in 2-laagse bouw als menselijke maat.
    
De menselijke maat

Atelierruimten voor kunstenaars
Omdat Almeerse kunstenaars al jaren op zoek zijn naar -ook al- betaalbare werkruimten, zou ook aan deze vraag voldaan kunnen worden dmv dit projekt. Een woning met daaraan gekoppeld: atelierruimte, in te delen naar behoefte of financien, in overleg met de andere kunstenaars. Het grote voordeel is dat de groep kunstenaars gezamenlijk publiek kunnen trekken, exposities houden in hun evtl. flexibel in te delen atelierruimten. Bovendien zou de gemeenschappelijke tuin gebruikt kunnen worden voor buiten-exposities. Maar deze mogelijkheden komen juist vanavond aan de orde!

Hedendaags Stadslandschap
De leider van de avond is Saskia de Wit. Zij is auteur van de uitgave "De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van de Hortus conclusus en de her-introductie ervan in het hedendaagse stadslandschap". Zij doceert Landschapsarchitectuur op de Technische Universiteit van Delft, doet daar ook onderzoek en is gespecialiseerd op het gebied van speelplekken en openbare ruimten.(zij heeft een eigen buro voor landschapsarchitektuur)

Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan van de gemeente
Mensen die al weten waar dit projekt over gaat, kunnen nu mee-beslissen dmv deze workshop. De eindresultaten worden gebruikt om het eerder verstrekte stedenbouwkundige plan naar hun wensen uit te werken en aan te passen. Die nieuwe lay-out zal over circa 3 weken aan de gemeente worden aangeboden. Als alles naar ieders wensen gaat, kan het plan eind augustus gepresenteerd worden in het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan van de gemeente Almere.

Nieuwsgierig?
Voor wie nieuwsgierig is geworden: kom a.s dinsdag 25 juni naar ´De Lichtboog´ aan de Klokkeluiderstraat in Almere-stad. Het is een vernieuwend plan, zeer betaalbaar, maar desondanks technisch goed gebouwd en bedoeld om de sociale cohesie en dus de leefbaarheid te bevorderen. Een ´Pilot"-projekt dat waarschijnlijk navolging gaat vinden.
Info: John van Diepen 036-5215105

Tekst: Greta Verduin

Omniworld weer in besloten vergadering

Almere 24 Juni 2002
    
Besloten vergadering
Na de vele kritiek die losbarstte over de besloten commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 11 juni is besloten wederom in beslotenheid te vergaderen over Omniworld. Dinsdag 25 juni zal het business-plan en de grondexploitatie in beslotenheid besproken worden. Dit maakt LA op haar website bekend. Vanaf 20.00 uur zal de commissievergadering wel openbaar zijn.

Historisch overzicht van wethouder LA
Leefbaar-wethouder Frits Huis kon de vorige (besloten) vergadering geen cijfers overleggen. Hij vond dat eigenlijk ook niet nodig. Volgens hem heeft de N.V. Omniworld (100% aandelen gemeente) niet kunnen voldoen aan de eis om voor de komende tien jaar voldoende sponsors te vinden om ´de eigen broek te kunnen ophouden´.
Tch wilden de raadsleden die cijfers wel hebben. De wethouder verschool zich achter de stelling dat Omniworld die cijfers niet wilde geven. Dat ging de raadsleden in de besloten bijeenkomst van 11 juni te ver. Zij hebben geist dat die cijfers er wel komen. Het college (ic. Huis-LA) zegde toe dat daartoe gesprekken met het management van Omniworld ge-arrangeerd zouden worden.
Overigens heeft Huis aangekondigd dat hij een historisch overzicht zou presenteren over de ´geschiedenis´ van Omniworld, ter onderbouwing van zijn wens tot uitstel van beslissingen. Huis wil tot oktober uitstel van verdere beslissingen over Omniworld, zodat hij de tijd heeft om alternatieven voor de betaald-voetbal-plannen uit te werken die dn aan de raad voorgelegd kunnen worden.
    
Frits Huis

Huis: "Ik heb geen opdracht geven tot betaling van spelers-salarissen"
In een uitzending van de lokale radio (Almere 107.8) stelde Huis, toen hem gevraagd werd naar een eerdere publicatie op Almere-City, dat hij gn opdracht had gegeven om spelers-salarissen te betalen uit de maandelijkse stortingen (ongeveer 450.000 Euro) die de gemeente doet in de kas van de N.V.
Huis begint zich hiermee een echt politicus te tonen. Zijn stelling is wellicht correct. Aan de andere kant gedoogt hij die praktijk, alhoewel de raad in maart van dit jaar besloten heeft dat er gn spelerssalarissen van betaald mogen worden. Huis stelde enige tijd geleden voor de microfoon van Omroep Flevoland tv., dat hij het goed vond dat de spelers betaald werden met de gemeenschapsgelden, omdat..... anders de N.V. direkt failliet zou gaan.
Dat is op dit moment echter ongewenst. Er zouden direkt schadeclaims richting gemeente komen. De raad heeft immers nog nimmer een besluit genomen over de eis van ´sponsors´, die Omniworld zou moeten zoeken. Die eis was plotseling opgenomen in het programma van het nieuwe college. Daar is de raad nog niet aan te pas gekomen.

Raad 27 juni
In de raadsvergadering van 27 juni zal ´savonds (de verg. begint reeds 14.00 uur) duidelijk worden of wethouder Huis (LA) van de raad fiat krijgt om in oktober pas te komen met alternatieven voor de huidige opzet f dat de raad verder wil gaan op de weg die de raad met haar besluit in maart van dit jaar nam.
Om 19.30 uur staat prominent als 1e avond-vergaderpunt gepland: Omniworld.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Ruud van den Bosch en Greta Verduin

Sunsation 2002 en "Liefde"

Almere 24 Juni 2002

Met als thema "Liefde" werd de komst van de zomer gevierd bij het jaarlijks terugkerende Sunsation. Voor de 21e keer werd de zonnewende gevierd in het Robert Morris Observatorium in Lelystad.

Tibetaanse zang
De mongoolse Altai-Hangai zorgde voor een mystieke start van de Sunsation met de bekende "boventoon" zang. Als laatste zongen ze een lied over Djenghiz Kahn (Almachtige heerser}.

    
Altai-Hangai
    
De heer Bol

Heer Bol opende opnieuw
Hoewel de heer Bol vorig jaar meedeelde niet meer als "opperstalmeester" op te treden, opende hij op zijn bekende wijze met het aanroepen en prijzen van de zon. Hij droeg echter de verdere presentatie over aan Suzanne Heering van AT5.
Om 19 minuten over 5 moest de zon opkomen en dat deed zij natuurlijk ook. Maar door haar wolkensluier was dat niet zichtbaar.

Goed bezocht
Het aantal bezoekers was weer hoger dan vorig jaar. Naast muziek en acrobatische dans bestond het programma uit veel pozie. Onder de dichters bevond zich ook Thom Ummels, de organisator van het Sunsation en directeur van de SSA (Stichting Stadspromotie Almere).
Hij opende de rij poten met enkele gedichten uit zijn tweede dichtbundel. Zijn gedichten waren bijzonder openhartig en moedig te noemen. Speciaal het gedicht over zijn moeder (Regina, koningin) sloeg duidelijk aan.

    
Steeds meer bezoekers

De kanten van de liefde
Het was boeiend te moeten constateren dat leeftijd van de uitvoerende artiesten het thema "Liefde" duidelijk anders benaderden. Terwijl het jonge Trio 2000 begonnen met het lied ´Je t´aime Rotterdam´ (met een natte T), benadrukte de ouderen de donkere kanten van de liefde
    
Mich en scene: "Un ami, qui pleure"

Scheiding, dood, slechte relaties en desillusie waren thema´s voor de oudere garde. Betaalde liefde, herenliefde, erotische liefde met zijn wellust en verlangen beheersten daarentegen de repertoire keuze van de jongeren.

Mich en scene
De meest brede benadering van het begrip liefde werd ten gehore gebracht door Mich en scene. Zangeres van deze Belgische band, Micheline Van Hautem vertolkte songs van Jacques Brel. IJzersterke teksten, die helaas alleen voor de Franssprekers te volgen waren. Hoewel het unieke stemgeluid van Brel gemist wordt, wist Micheline met haar heldere stem bij een ieder de gevoelige snaar te raken. Tijdens hun optreden legde ook de zon haar sluier af.
    
Elly de Waard: Geen man meer

Tranen van de goden
De gedichten van de ouderen, waarin bij enkele dichters de zonsondergang werd behandeld, riepen bijna symbolisch regendruppels op. Parapluies en schuilen onder de houten randen waren de enige mogelijkheid om aan deze zomerse doop te ontsnappen.

Corpus
Op het programma stond een bijzondere verrassing. Zware, sterke techniek, gekoppeld aan fysieke zachtheid.
Sensationeel en echt vernieuwend waren de 2 acrobatische danseressen van Corpus te noemen. Een hoogwerker met daaraan twee, meters lange, textiellappen draaiden plots boven het publiek de kring in.

Uit een eivormige knoop in de lappen werd een vrouwenfiguur geboren. Op passende muziek ontspon zich een boeiend schouwspel van lichamelijke schoonheid met een erotische spanning door de sterke zachtheid van het textiel en het ronde soepele lichaam van de vrouw(en).

Ook de 2e acrobate liet de monden open vallen. Een absoluut hoogtepunt werd door Corpus gevormd.

    
Corpus

Aanrader
Sunsation blijft een aanrader. Het zet de snelheid van onze jachtige maatschappij even stil. Even richt je je bewustzijn op een zonsopgang, een nieuw begin, een wende.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Birgit Bosch, Henk Lammers en Rob Franken