Oud Nieuws

Wethouder Huis dreigt met aftreden

Almere 09 Augustus 2002
Frits Huis zal als sportwethouder niet meemaken dat de gemeente Almere structureel meebetaalt aan de exploitatie van topsport. Dat zegt de Leefbaar Almere-voorman in de 2e aflevering van het programma ‘Ter Verantwoording’, dat donderdag werd opgenomen en komend weekend wordt uitgezonden door Studio Almere TV. Als de gemeenteraad besluit behalve start- en investeringssubsidie ook structureel bij te dragen in de exploitatie van betaald voetbal, volleybal en basketbal, dan treedt Frits Huis af als wethouder.

Frits Huis speelt hoog spel
Met deze uitspraak legt de LA-wethouder een zware hypotheek op de discussie die de gemeenteraad komend najaar zal voeren over met name het multifunctionele sportcomplex Omniworld. Op het ogenblik bestudeert een werkgroep (‘Task Force’) de mogelijkheden van betaalde topsport in Almere, een studie die moet resulteren in een nieuw, allerlaatste businessplan. Als belangrijkste wapenfeit van zijn eerste honderd dagen als stadsbestuurder noemt Huis dat hij een begin heeft gemaakt met het scheppen van volledige helderheid in het dossier Omniworld.

    
Marco Penninkhof, Cox Habbema, Frits Huis en Bob Fonhof

Cultuur-intendant
Naast Frits Huis zijn in het programma cultuur-intendant Cox Habbema en Bob Fonhof, fractievoorzitter van de Almere Partij te gast. Van het eerste halfjaar dat ze als cultureel ‘aanjager’ werkzaam is, kan Habbema nog geen concrete resultaten melden. Dit als antwoord op Ruud Pet, fractievoorzitter van GroenLinks, die daar in de vorige, spraakmakende aflevering van dit tv-programma expliciet naar had gevraagd. Wel verwacht de cultuurintendant omstreeks oktober zekerheid te hebben over de aanwezigheid van drie of vier (toneel)gezelschappen. Habbema meent dat een stad van 250.000 inwoners groot genoeg is om de meest uiteenlopende, noodzakelijke culturele activiteiten in huis te hebben. Anders dan Frits Huis vindt zij het wel verantwoord gemeentegeld te steken in ‘Topsport-vertier’. (maar misschien is dat bedoeld als een combinatie Topsport/Cultuur?) Zij toont zich overigens zeer verheugd dat wethouder Huis geen steun zal geven aan voorstellen om te bezuinigen op cultuur.

Moeizaam resultaat
Gevraagd naar zijn prestaties als raadslid antwoordt Bob Fonhof dat hij z’n uiterste best doet, maar dat het boeken van resultaten zeer moeizaam verloopt. Fonhof klaagde eerder dat kleine partijen onvoldoende het woord krijgen, terwijl die toch een eigen kiezersgroep kennen. Fonhof wil ook dat bewoners serieus genomen worden door de politiek.


Communicatie naar de burger
Alweer een tweede aflevering van dit TV-programma, dat –vooral als het regelmatig, met korte tussenpozen, plaatsvindt- kan meehelpen politieke zaken te verduidelijken voor de ‘burgers’ ofwel ‘de bewoners’. Marco Penninkhof zorgde er weer voor dat de drie gasten hun mond roerden (géén probleem voor alledrie) maar ook dat er niet teveel ‘vrijblijvende’ dingen werden gezegd; want daar zitten de ‘burgers’ niet op te wachten. Wel op een nadere kennismaking met de gasten en hun meningen. Maar ook hun daden!

Goede samenwerking
Ook bij deze aflevering was de samenwerking tussen de verschillende media uitstekend. Studio Almere-TV, Omroep Flevoland en de technici uit ‘Hilversum’ o.l.v. Robert van der Keur vormden samen (weer) een goed geolied team.
Het gesprek wordt geleid door Marco Penninkhof. Aan het programma, dat opnieuw gastvrijheid genoot op camping Waterhout, werkten verder de volgende vrijwilligers van Studio Almere TV mee: Robert van der Keur, Erik Brul, Dennis Heerema, Cor Esser, Cees de Lange, Ralph Hagemeijer en Ingrid Kupers.

Tekst en foto: Greta Verduin

Almere Partij neemt het op voor ´dwaze´ buggy-moeders

Almere 09 Augustus 2002
Het buggy-vervoers-probleem begint zo langzamerhand ook de politiek in Almere te beroeren. De lokale Almere Partij heeft een brief doen uitgaan naar vervoers-wethouder Heleen Visser (GroenLinks). Visser verklaarde onlangs in de krant dat zij geen stappen wilde ondernemen om vervoersmaatschappij Connexxion op andere gedachten te brengen. Connexxion stelt sinds kort verplicht dat zogenaamde buggies (kinderwagens) ingeklapt dienen te worden tijdens de busreis. Voor veel moeders stuit dit op moeilijkheden. Akties zijn in volle gang om Connexxion op andere gedachten te brengen.


Op schoot
Volgens wethouder Visser dienen kinderen inderdaad op schoot te worden genomen en de buggies ingeklapt. De niet-ingeklapte buggy´s zouden bij een noodstop, volgens haar, met kind en al door de bus gelanceerd worden. Tevens zouden de niet-ingeklapte kinderwagens het looppad in de bus blokkeren. Zij is het volledig eens met de harde opstelling van Connexxion.
In steden als Den Haag en Rotterdam is voor het probleem al lang een oplossing gevonden. Daar is in de bussen en trams een veilige ruimte gemaakt voor maximaal 2 buggies met.... inhoud.

    
Bob Fonhof
Almere-Partij wil dat wethouder gesprek aangaat met Connexxion
De fractievoorzitter van de Almere-Partij, Bob Fonhof, neemt het voor de moeders op. In een brief aan wethouder Heleen Visser (GL) schrijft hij dat mensen "naar genoegen" vervoerd willen worden. En waarom de wethouder daar geen gesprek met Connexxion over wil voeren?
"Vroeger was de klant nog koning", schrijft Fonhof de wethouder. Volgens Fonhof dient de wethouder dan maar aan deze ´dwaze´-buggy-moeders uit te leggen, dat betalende klanten geen koning zijn.
Desgevraagd laat Fonhof weten dat een oplossing zoals in Den Haag of Rotterdam ook bij Connexxion een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Kind op schoot is juist gevaarlijk
Van de stellingname van wethouder Visser dat kinderen maar op schoot moeten worden genomen snapt de Almere-Partij helemaal niets. Volgens Fonhof is het een natuurwet dat als je gelanceerd dreigt te worden je probeert iets vast te grijpen. Het gevolg is dat een kind juist dan - vanaf de moederschoot- gelanceerd of geplet wordt, met alle gevolgen van dien. De AlmerePartij wijst de wethouder erop dat juist om die reden kinderen in een auto niet op schoot vervoerd mogen worden maar in een zitje met gordel, of als ze wat ouder zijn in een eigen gordel moeten zitten.

Wethouder Visser medeverantwoordelijk voor ongelukken
De Almere Partij wil dat wethouder Visser wél in gesprek gaat met Connexxion om een oplossing voor het probleem te bewerkstelligen. Fonhof: "De wethouder maakt zich mede-verantwoordelijk voor mogelijk ernstige ongelukken, als zij zich blijft conformeren aan het standpunt van Connexxion. Kinderen op schoot in een voertuig. Het is levensgevaarlijk !", aldus de voorman van de Almere Partij.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: AC-team