Oud Nieuws

Leefbaar Almere wethouder vindt afschaffen betaald parkeren niet reŽel

Almere 20 September 2002
Studio Almere-televisie zendt dit weekeinde alweer de derde aflevering uit van het programma ´Ter Verantwoording´ waarin Almeerse politici door Marco Penninkhof aan de tand gevoeld worden. Dit keer zijn te gast: Leefbaar-wethouder Jan Lankreijer, Pvda-fractievoorzitter Rob Beuse en de fractievoorzitter van de grootste oppositie-partij Henk Smeeman (VVD). Centraal in het programma staat de financiŽle positie van de gemeente Almere en eventuele bezuinigingen.
    
Rob Beuse, Jan Lankreijer en Marco Penninkhof

Bezuinigen?
Volgens Smeeman kan het best bezuinigd worden op die zaken waar de burger helemaal niet op zit te wachten, zoals "Het bevorderen van de sociale cohesie in de stad". Lankreijer wil meer doen aan het beheer van de stad en vooral het jongerenwerk ontzien. Ombuigingen voor het opvangen van tekorten in 2003 zijn volgens Lankreijer nodig, desnoods door te bezuinigen op het ´nieuwe stadscentrum´.

Belastingen omhoog?
Beuse (geheel links op de foto) vindt bezuinigingen niet aan de orde. Tekorten kunnen, volgens hem, opgevangen worden door de OZB (onroerend zaak belasting) met een paar procenten te verhogen. Volgens Smeeman zou dan 10% verhoging nog niet genoeg zijn. Hij vindt die optie van Beuse derhalve niet aan de orde. Wat Lankreijer betreft kan zo´n belastingverhoging wel, als de opbrengst echt gebruikt wordt voor de burger zelf.

    
Henk Smeeman en Jan Lankreijer
Leefbaar: Afschaffen betaald parkeren niet reŽel
De door Leefbaar Almere gedane verkiezingsbelofte ´afschaffen betaald parkeren´, vindt Lankreijer niet van realtiteit getuigen.
Volgens hem zijn de opbrengsten uitsluitend nodig voor de exploitatie van de parkeergarages.

Leefbaren onvoldoende op de hoogte
De opmerking van Leefbaar raadslid Van Gellekom op de website van LA dat, het betaald parkeren niet kan worden afgeschaft door de schuld van het vorige college, wordt door Lankreijer onderuit gehaald. "Het vorige college heeft het helemaal niet fout gedaan. De situatie is nu anders dan 4 of 8 jaar geleden. We moeten nu zuiniger zijn!" bevestigt de Leefbare wethouder.
Smeeman valt Lankreijer bij dat de opbrengsten van het betaald parkeren slechts gebruikt worden om de parkeergelegenheden in stand te houden en stelt dat Leefbaar Almere gewoon onvoldoende op de hoogte was. "Als het betaald parkeren zou worden afgeschaft zou de OZB-belasting omhoog moeten en niet zo´n klein beetje ook" aldus Smeeman.

Beuse: website Leefbaar is kwalijk
Ook de opmerking van alweer raadslid Van Gellekom, dat het vorige college niet een skelet heeft achtergelaten maar een heel massagraf, krijgt stevige kritiek van Beuse (pvda): "De uitlatingen zijn kwalijk" (was gevaarlijk. Redaktie : kwalijke zaken tussen coalitie-partners kunnen logischerwijs gevaarlijk worden voor het behoud van die coalitie). "De opmerkingen zijn vaak niet serieus te nemen. Op die website staat vaak pure onzin".

Verdere Items
In het programma komen nog aan de orde: Is er bouwfraude in Almere?; het strafrechtelijk onderzoek naar de brandweer van Almere en of dat uiteindelijk consequenties voor de positie van burgemeester Ouwerkerk kan hebben.
En hoe zit het met de brief van Nico Van Duijn (LA)over ´Eurowoningen´? En wordt de popzaal (750 bezoekers) een veredelde kroeg voor 200 man? En hoeveel stommiteiten moet het huidige college nog begaan voor het valt?

Kijken dus dit weekeinde naar Studio Almere (kanaal S14 kabelnet Almere). De uitzendingen zijn vanaf zaterdag 18.00 uur het gehele weekeinde tussen de reclame en tekstblokken door.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Nieuwe IVN Natuurgidsen in Almere

Almere 20 September 2002
In Almere sloten eind juni 15 IVN-ers, waarvan er 9 uit Almere, met succes de cursus natuurgids af. Tijdens een feestelijke avond in het Eksternest ontvingen de nieuwe natuurgidsen, na de presentatie van hun eindprojecten, het Natuurgids-diploma.

Natuurgidsen
De nieuwe Almeerse Natuurgidsen zijn: Monique van Zandwijk, Renť Wijbrandts, Wendy Wijbrandts, Suzanne Peeters, Anita Suijdam, Herbert Koster, Wim Wildschut, Lia van de Linden en Sia Schipper
    
Het Eksternest, Almere-Haven

In anderhalf jaar tijd deden de cursisten meer kennis op over de Flevolandse natuur en het milieu, en hoe deze kennis over te dragen op anderen. De gediplomeerde gidsen kunnen de opgedane kennis nu gaan inzetten als excursieleider, als begeleider van natuur- en milieuwerkgroepen of als begeleider van de twee IVN-jeugdgroepen in Almere.

Eindprojecten
Tijdens de cursus hebben alle deelnemers een terreintje geadopteerd; alles wat er groeit en bloeit is door hen gedurende anderhalf jaar geobserveerd en in kaart gebracht. Deze informatie wordt weer gebruikt voor nieuwe wandelingen of activiteiten van het IVN in Almere. De Almeerse Natuurgidsen presenteerden tijdens de uitreiking van hun diploma een drietal eindprojecten.

1. Natuurskatetocht
Een uitvoerige routebeschrijving voor een skatetocht van 20 kilometer door het Pampushout, langs het Gooimeer en het IJmeer en door het Kromslootpark, waarbij stil wordt gestaan bij de verschillende landschapstypen en waarin veel informatie wordt gegeven over de natuur in Almere. Start en eindpunt: station Muziekwijk.

2. Verjaardagsrugzakje
Een compleet pakket voor een kinderfeestje in de natuur. In de rugzak bevinden zich opdrachten en materialen om een tocht te maken door de natuur met kinderen van 6 tot en met 10 jaar. De tocht kan in elk park of bos dichtbij huis worden gemaakt.

3. Wandelroute
Door het Beatrixpark; een uitvoerig beschreven wandelroute, met plattegronden en veel fotoís van het Beatrixpark en met veel aandacht voor de bomen en planten die u kunt tegenkomen in dit stadspark.

Het IVN
Het IVN, Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten. Het IVN streeft naar meer natuur van een betere kwaliteit en een gezond milieu. Het IVN probeert de beleving en waardering van de natuur te vergroten en inzicht te verschaffen in de natuur, de kwetsbaarheid van het milieu en de rol van de mens daarbij. Dit doet ze door middel van educatie en voorlichting. Duizenden IVN-vrijwilligers organiseren het hele jaar door vanuit zoín 180 lokale afdelingen allerlei natuur- en milieueducatieve activiteiten.

Activiteiten IVN Almere
De IVN afdeling Almere is opgericht in 1987 en bestaat uit verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep die natuurexcursies in de omgeving van Almere organiseert, de werkgroep die de jeugdnatuurclubs organiseert en andere natuuractiviteiten verzorgt voor de jeugd in Almere, de werkgroep die nieuwe wandelpaden uitzet en routebeschrijvingen uitbrengt, de werkgroep die kleinschalige onderhoudswerkzaamheden verricht in natuurgebieden en de werkgroep cursussen die nu voor de zesde keer, samen met ondersteuning en cursusmateriaal van het landelijk IVN bureau, succesvol de Natuurgidsencursus heeft georganiseerd en uitgewerkt.

Voor de activiteiten van het IVN Lees meer

Tekst: H. Koster
Foto´s: Website IVN