Oud Nieuws

Ontsnapte aap weer thuis

Almere 25 Oktober 2002
Vanmiddag constateerde een toevallige voorbijganger bij de Sichting AAP dat een van de apen niet in zijn verblijf op de eilanden zat maar zich buiten het terrein van AAP bevond.

Galago
Galago, een 6-jarige lampongaap, verstopte zich later in een bosperceel naast het AAP-terrein. Onmiddellijk werd de dierenarts gewaarschuwd en voor de zekerheid werd ook de Almeerse politie gebeld. Ondertussen omsingelden dierenverzorgers van AAP het bosje waarin hij zat en hielden nieuwsgierige omstanders op afstand. Hierdoor bleef de aap ook rustig en kon de dierenarts hem met een verdovingsgeweer gemakkelijk verdoven en vangen. Hoe de aap heeft kunnen ontsnappen is nog niet helemaal duidelijk. Galago blijft voorlopig even binnen om te zien of hij niets naars aan zijn avontuur heeft overgehouden.

Tekst: Stichting AAP

Oosters Badhuis in Almere

Almere 25 Oktober 2002
Geen financiele vooruitgang maar vorderingen om te komen tot een echte Hamam Almere. Dat komt zondag 27 oktober aan de orde in ´t Kardoes, Suurhofstraat 45 in Almere. Al zo´n 5 jaar is de stichting Hamam Almere bezig om een echt Oosters Badhuis te realiseren in Almere. Niet uitsluitend voor allochtone vrouwen; dat eerste idee is inmiddels uitgegroeid tot een Hamam die toegankelijk is voor iedereen, mannen en vrouwen, allochtoon of autochtoon.

Hamam
Enige jaren geleden werden er bezoeken georganiseerd naar reeds bestaande Hamam´s in A´dam en Utrecht. Dat was om te testen of er wel belangstelling bestond voor een dergelijke voorziening in Almere. Tot verbazing van velen was de belangstelling overweldigend en bleken de deelnemers enthousiast.

Gastspreker
De afgelopen raadsperiode is de Hamam wel steeds op de begroting van de gemeente Almere verschenen maar helaas, nog niet gehonoreerd. Om desondanks positief te blijven, wil de stichting Hamam een presentatie houden over de vorderingen tot nu toe.
Ook heeft men een gastspreker uitgenodigd, de heer Ron de Haas, direkteur van woningstichting WVA in Almere, die graag zijn nek uitsteekt voor nieuwe ideeen.
Vanwege het 5-jarig bestaan van de St. Hamam Almere zal men deze middag kunnen bijwonen onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom bij ´t Kardoes aan de Suurhofstraat 45 in Almere, toegang gratis.

Een voorbeeld van een Hamam.

Tekst: Greta Verduin

Gedichten en muziek in de Voetnoot

Almere 25 Oktober 2002
"Wie heeft er in deze tijd van haast en werkinflatie nog tijd over voor zichzelf? Wie schenkt er in dit televisietijdperk waarin vooral het oog het zwaar te verduren heeft, nog aandacht aan het oor? Wie durft het aanin deze periode van instant programma´s en computergestuurde gedachtenom zelf te denken? Wie durft er tegennwoordig nog op zoek te gaan naar schoonheid? U? Dan kunt u op zondag 10 november 2002 vanaf 14.00 uur in de Voetnootzaal een bijzondere middag beleven, waarbij uw oor en oog en ook uw denkvermogen worden aangesproken".

Poezie
Vereniging "Aldichter" presenteert dan haar derde poeziebundel "Solo in de kring", aldus de uitnodinging van deze dichtersvereniging ´Aldichter´ aan de liefhebbers van gedichten. De presentatie is deze keer in handen van Robert Mienstra, een niet-dichter maar met een vaak spraakmakende ´poetische, prozaische column´.

Het programma
Centraal staat de presentatie van de nieuwe bundel, waaruit diverse gedichten worden voorgedragen. De gedichten kunnen meegelezen worden op een groot scherm. Ook kan men luisteren naar gezongen gedichten. De Almeerse componist Jan Severins heeft een aantal composities geschreven op teksten van Jelle van Eyk, Marga de Boer en Rim Sartori. De middag wordt muzikaal omlijst door klassieke muziek door Marcel en Joachim van Dijk en Ineke MUlder.
Aan het eind is er ´Open Podium´ waarbij ieder die dat wil zijn of haar eigen gedicht kan voordragen.

Gratis
Deelname + toegang is gratis, ook voor niet-Almeerders!
Zondag 10 november van 14 - 17 uur
CKV-gebouw de Voetnoot, Stadhuisplein 2, tegenover het Stadhuis Almere.

Tekst en scan Greta Verduin