Oud Nieuws

PvdA en Leefbaar Almere sluiten Deal

Almere 01 November 2002
De nazit van het programma "Ter verantwoording" van Studio Almere en Omroep Flevoland levert soms meer nieuws op dan de interviews aan de "keukentafel". Ook deze keer leverde de nazit Almere-City een leuke primeur op die wij graag met u delen.

    
Ruud Pet en Martin Sinke
Ruilen in de achterkamertjes
Ter sprake kwam ons artikel "Omniworld: College gaat topsport in Poort tóch subsidiëren". Aanvullend hierop verklaarde Martin Sinke (VVD) dat de Leefbaren een deal hebben gesloten met de PvdA. Net zoals "Omniworld" de Leefbaren steekt, steekt het "theater" de PvdA. De leefbaren zijn immers tegen één groot theater in Almere. Zij zien liever 3 kleinere theaters verschijnen in verschillende wijken. "Op basis van deze 2 punten is de deal gesloten", concludeert Martin Sinke. "Arie Willem Bijl (PvdA) krijgt zijn grote theater en Frits Huis (LA) krijgt vrij spel in de Omniworld zaak". Ruud Pet (Groen Links) reageerde daarop: "Dat is een interessante.. daar heb ik nog niet aan gedacht." Daarmee is ook verklaard waarom wethouder Huis de adviezen van zijn eigen Taskforce naast zich neer heeft gelegd.

Bruidsschat voor FC Omniworld
In de Omniworld subsidiepot bevindt zich nog een kleine € 3,4 miljoen. Martin Sinke vertelt ons dat de VVD dit bedrag wil gebruiken voor de bouw van een klein voetbalstadion in het Fanny Blankers Koen park. FC Omniworld, de voetbaltak wordt dan tenminste niet volledig in de kou gezet. De VVD gaat dit voorstel indienen.

Tekst: Rob Franken en Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

4e aflevering "Ter verantwoording"

Almere 01 November 2002
Een prima voorbeeld van goede samenwerking is het programma "Ter Verantwoording", dat gezamenlijk wordt geproduceerd door Omroep Flevoland en Studio Almere i.s.m. met enkele ´Hilversumse professionals´. Een dergelijk intensief projekt is helaas uitsluitend mogelijk omdat er low-budget of eigenlijk no-budget gewerkt wordt door iedereen. Als iedereen gewoon betaald zou worden, zou dit programma niet mogelijk zijn geweest omdat de financien hiervoor ontbreken.

    
Ruud Pet, Martin Sinke en Hans Ouwerkerk

Hoe bevalt de politiek?
Donderdag 31 oktober 2002 was er weer een nieuwe aflevering, waarbij de plaatselijke politiek aan de tand werd gevoeld over ´lopende spraakmakende zaken´. De drie gasten waren: burgemeester Hans Ouwerkerk, Martin Sinke (VVD) en Ruud Pet (GL). Op tafel een grote vissenkom met daarin 2 goudvissen.... Symbolisch voor de zwijgende burger?
Allereerst werd de vraag gesteld door gespreksleider Marco Penninkhof: "is het nog leuk in de Raad?" Hans Ouwerkerk vond dat het ´acteren´ van de Raad wel beter kan, beetje rommelig nu, er moet meer discipline komen. Nu zijn de frakties vaak met elkaar in debat! Commissies moeten eigenlijk zeven voor de raad. In de politieke arena is veel ´haantjes´(een enkele keer ´hennetjes´) gedrag, zoals bijv. Ruud Pet, Rob Beuse en Henk Smeeman. Ruud Pet moet wel commisie na commissie afhobbelen maar vindt de raad wel verbeterd: er wordt nu gediscussieerd met elkaar. We moeten wel een goeie manier vinden... we moeten meer praten over hoofdlijnen. Agendapunten uit commissies komen steeds weer terug op raadsagenda. Martin Sinke zei het minder leuk te vinden, het is rommelig. Hij vindt het vooral triest in de commissies: de Pers vindt het niet meer de moeite waard om te komen. Omdat de commissievergaderingen inhoudelijk zijn veranderd, is er niks meer aan voor de burger!

    
Marco installeert de sponsorpot
Omniworld
Over naar het volgende spraakmakende punt ´Omniworld´. Marco begint met een spaarpot op tafel te zetten en te zeggen dat iedereen die het waagt te zeggen ´De stekker eruit trekken´, zal moeten dokken. Het geld is voor Omniworld. Martin Sinke neemt de uitdaging aan en mag als eerste een donatie doen. Marco vraagt of iedereen nu tevreden is: Volleybal en Basketbal beetje geld en voetbal eruit...? Volgens Ruud Pet is het concept niet veranderd, NV Omniworld is alleen niet in staat geweest dit van de grond te krijgen. Marco mist een alternatief voor die niet gevonden ´publiekstrekker´ en dat had wethouder Frits Huis wel beloofd! Martin Sinke zegt dat uit rapport Ranner en de Task Force de krenten zijn gehaald; en hij meende te lezen dat de spelers worden betaald. Maar: de VVD komt met een alternatief! Ouwerkerk vraagt blij: kost dat minder geld? Pet zegt dat, als er gekozen zou worden voor een sociaal/maatschappelijke trekker, ipv het voetbalstadion daar geld van de gemeente heen mag ´omdat het anders niet te betalen is´.

Rapport Brandweer
De Burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ouwerkerk zegt direkt aktie te hebben ondernomen. Het rapport betreft een intern rapport van Brandweer naar Brandweer. "Als men nog meer vragen heeft, kom ermee", aldus Ouwerkerk, "maar, hoe méér onderzoeken, hoe minder je de waarheid vindt". Marco wil weten of de Brandweer-commandant geslachtofferd is en in welke mate de burgemeester daar druk op heeft uitgeoefend? Volgens Ouwerkerk heeft Brandweercommandant Bas van Riel, die al 21 jaar in dienst was, zijn verantwoordelijkheid genomen. Een ander was blijven zitten.

A.s. weekend te zien bij Studio Almere (kanaal S14 kabelnet Almere). De uitzendingen zijn vanaf zaterdag 18.00 uur het gehele weekeinde tussen de reclame en tekstblokken door.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Beste Hulpverlener van het jaar 2002

Almere 01 November 2002
Platform Gebruikers GGZ Almere roept mensen op om mee te doen aan de verkiezing van "Beste Hulpverlener van het jaar 2002".

Het formulier
Onder ´Lees meer´ een voorbeeld van het formulier dat u eventueel kunt afhalen bij het Steunpunt GGZ-Almere aan de Zoetelaarpassage nr.6 (dagelijks van 13 tot 17 uur) of u schrijft zelf een brief.

Inzenden voor 25 december 2002
Stuur de naam van de persoon van uw keuze, met de reden waarom, naar het Steunpunt (of geef het af). De uitslag wordt bekend gemaakt op de Open Dag van 7 januari 2002.

Het formulier Lees meer


Tekst en scan: Greta Verduin