Oud Nieuws

Wethouder Haanstra (PvdA) negeert motie raad

Almere 18 November 2002
Donderdag 14 november is een bijna raadsbrede motie aangenomen. In die motie werd bepaald dat het College ook kleinere groen-aannemers een kans moest bieden om in aanmerking te komen contracten af te sluiten die uitvoering geven aan het onderhoud van de stad. Het plan van het College om de stad op te delen in vier (4) zeer grote zogenaamde ´bestekken´ stuitte de gemeenteraad tegen de borst. Voor het College speelde een rol dat er Europees aanbesteed zou moeten worden. Voor de raad speelde de Almeerse werkgelegenheid een rol. De motie werd niét ondertekend door de PvdA, de partij van verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra.

    
Johanna Haanstra
College negeert raad
Het aannemen van de motie leidde tot grote vreugde bij o.a. de Tomingroep en het bedrijf Boogaard B.V. van de Almeerse ondernemer Bert Gijsberts.
Enige jaren geleden nam Boogaard B.V. ambtenaren van de gemeente Almere van groenvoorzieningen in dienst die bij de gemeente Almere, door het uitbesteden van het onderhoud aan de stad, overbodig waren geworden. Gijsberts is geschrokken van een brief, die in onze handen gekomen is, en die wij hem voorlegden. De Tomingroep was voor een reaktie niet bereikbaar.
Eerder liet de Tomingroep weten dat er maar liefst 80 arbeidsplaatsen op de tocht zouden komen te staan als het voornemen van het College doorgang zou vinden.

Almeerse Werkgelegenheid
Volgens Gijsberts kunnen bedrijven zoals het zijne zo´n groot bestek niet ´behappen´. Zo´n bestek beslaat al het onderhoud in een heel stadsdeel. Het gaat dan over groenonderhoud, het bestraten en onderhouden van pleinen en straten. Van asfalt leggen en weg-en waterbouw heeft het bedrijf Boogaard en de Tomingroep geen verstand. Volgens Gijsberts zou zijn bedrijf om mee te kunnen doen, combinaties met andere bedrijven moeten aangaan die daar wel verstand van hebben. Voor zijn bedrijf alleen is het niet te doen. Bovendien moet een bedrijf aan de gemeente Almere een bankgarantie overleggen die 5% van de aanneemsom van zo´n groot bestek bedraagt.
    
Bert Gijsberts
Dat loopt in de Miljoenen Euro´s. Volgens Gijsberts ziet de bank hem al aankomen. Grote ´jongens´ als Ballast Nedam, of andere bedrijven uit Europa, draaien daar hun hand niet voor om. Vandaar ook dat de ´kleine´ Almeerse ´groenondernemers´ zeer ingenomen waren met de motie van de raad, die het college opdroeg om de bestekken op te delen in kleinere delen, zodat ook deze Almeerse bedrijven ´aan de bak zouden blijven´.

Teleurstelling;brief van College negeert motie raad
Uit de in onze handen gekomen brief die door het College van B&W op vrijdag 15 november, de dag ná de raadsvergadering, aan de diverse belangstellende bedrijven gestuurd is, blijkt dat het College en verantwoordelijk wethouder zich niets aantrekken van de motie van de gemeenteraad. Gijsberts toont zich daarover zeer ontdaan en teleurgesteld. In de brief staat dat de aanbesteding van de 4 bestekken op 6 december gewoon doorgaat. Alsof de raad van Almere geen motie heeft aangenomen.

Haanstra: Ik weet van niks, bovendien is het zondag
Verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra, die wij telefonisch de brief voorlegden, reageert in eerste instantie met stilzwijgen. Of ze commentaar heeft? Dan wil ze weten wie de brief heeft ondertekend. Haanstra: "Ik ken die brief niet. Hoe een en ander gelopen is moet je maandag maar even over bellen........ Neen ik ga er nu niet verder op in. Vrijdag 15 november was ik niet op het stadhuis. Wellicht heeft mijn plaatsvervanger het gefiatteerd. Verder vind ik het zeer vervelend dat je me op zondag belt. Dan ben ik vrij en met mijn gezin en niet met mijn werk bezig. Je belt maandag maar...." (Tuuut tuut tuut en de groeten van Ruud).
De plaatsvervanger van wethouder Johanna Haanstra is Frits Huis van Leefbaar Almere. Hij deelt desgevraagd mede van niks te weten en de brief ook niet te kennen. Hij heeft zeker geen toestemming gegeven om een dergelijke brief uit te doen gaan, zoals Haanstra suggereerde.

De brief en een kort redactioneel commentaar: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team

Sterrenregen boven Almere

Almere 18 November 2002
Ieder jaar omstreeks 19 november komt de aarde in aanvaring met de Leoniden, een meteorenzwerm die regelmatig uitbarstingen laat zien. Deskundigen voorspellen dat in de vroege morgen van 19 november wel tussen de 1000 en 3500 ‘vallende sterren’ per uur te zien zijn op een donkere locatie.

Sterrenbeeld Leeuw
De Leoniden ontlenen hun naam aan het sterrenbeeld Leeuw (Latijn: Leo) waarvandaan ze langs de hemel lijken weg te schieten. Ze zien eruit als razendsnelle, sterachtige puntjes die wegvluchten en worden in de volksmond ook wel ‘vallende sterren’ genoemd. In werkelijkheid zijn het geen sterren maar stof- en gruisdeeltjes (‘meteoroďden’) die de komeet 55P/Tempel-Tuttle tijdens zijn vele omlopen rond de zon achterliet. De gruisdeeltjes hebben zich langs de hele baan van de komeet verspreid en de aarde kruist die baan ieder jaar rond 19 november. Terwijl onze planeet door de gruisdeeltjes raast, schieten sommige met grote snelheid de atmosfeer binnen. De luchtmoleculen worden door de wrijving met het deeltje zodanig verhit, dat ze fel oplichten. Voordat het deeltje op zo’n 100 kilometer hoogte is verdampt, is zo een langgerekt lichtspoor te zien in de vorm van een meteoor.

Topjaar
Op dinsdag 19 november wordt er door de deskundigen weer zo’n meteorenstorm voorspeld. Het maximum wordt verwacht om 5 uur ’s ochtends. Om niets te missen, is het aan te bevelen om een uur voor en na de pieken te kijken. De interessante periode ligt dan ongeveer tussen 4 uur en 6 uur ’s ochtends. Om niets van dit spectaculaire schouwspel te hoeven missen, organiseert De Sterrenwacht Almere voor belangstellenden een “Leoniden-party”. Als locatie is gekozen voor het “visveldje” aan de Noorderlede weg (Noorderplassen). Vanaf de hoge ring neemt u de afslag Noorderplassen. Bij de Rotonde links, de Noorderlede weg op. Nadat u de woonwijk aan uw rechterhand bent gepasseerd, vindt u het waarneemveld na ongeveer 100 meter aan uw rechterzijde. Klik hier voor meer info.

Tekst en foto: Persbericht Sterrenwacht Almere