Oud Nieuws

Wethouder Haanstra belooft het wéér

Almere 21 November 2002
Het lokalentekort voor leerlingen in het basisonderwijs dreigt als een molensteen om de nek van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) te komen hangen. De protestants-christelijke basisschool De Kraanvogel was toegezegd dat het lokalentekort voor deze school in de Danswijk miv. 1 januari zou zijn opgelost. De wethouder hield zich niet aan haar woord. Tot woede van het schoolbestuur. Nu heeft Haanstra zich de woede op de hals gehaald van het schoolbestuur (Saboa) van de Montessori-school. Die kregen een brief van Haanstra dat zíj 4lokalen dienden in te leveren tbv. De Kraanvogel.

Ongenoegens
Voor oppositie-partij de VVD is het beleid van Haanstra volstrekt onacceptabel. Het bestuur van de Montessori-school heeft inmiddels de gemeenteraad van het ´bevel´ van Haanstra op de hoogte gebracht en protest aangetekend. Volgens fractievoorzitter Smeeman (VVD) is de positie van Haanstra niet al te florisant. Volgens hem is in het veleden gebleken dat het politieke leven van onderwijs-wethouders die niét het vertrouwen van de diverse schoolbesturen genieten, niet lang duurt.

    
Johanna Haanstra
Meer blunders; negeren motie
Nog onlangs kwam wethouder Haanstra in opspraak toen zij een brief liet uitgaan naar de diverse ondernemers in Almere, waaruit bleek dat zij zich niets van een motie van de raad wilde aantrekken. In de motie was bepaald dat ook lokale ondernemers een kans moesten kunnen maken om contracten in de wacht te slepen bij het uitvoeren van onderhoud aan de stad. Uit de brief bleek dat de wethouder gewoon op de oude voet doorging. De brief werd door diverse partijen uit de raad omschreven als een ´blunder van de eerste orde´. Over deze kwestie kan het College schriftelijk vragen tegemoet zien.

Onder één dak
Ouders van de Montessori-school en de Kraanvogel zijn het gesleep met hun kinderen over de diverse onderwijs-lokatie over de stad meer dan beu. De Montessori-ouders hebben een aktiegroep opgericht: ´Onder één dak´.

24 Miljoen Guldens
Wethouder Johanna Haanstra heeft nu weer de belofte gedaan dat het lokalentekort (in de Danswijk) per augustus 2003 zal zijn opgelost. De 24 Miljoen Gulden die ex-wethouder Smeeman een jaar geleden beschikbaar stelde om nu juist dit soort huisvestings-problemen op te lossen, zijn volgens de huidige wethouder Haanstra, daar niet geheel aan besteed. Ook is daarvan een deel besteed aan het oplossen van het leraren-tekort in Almere.
De mening van collegepartij het CDA dd. 25 oktober 2002 over de kwestie vindt u hier

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

Over Dichters en Verhalenvertellers

Almere 21 November 2002
Zondag 17 november was er weer, zoals iedere 3e zondag van de maand, een bijeenkomst in Haddock van "Lirakabal" (=Literair Rariteiten Kabinet Almere). Altijd een verrassing wat er gebeurt want ieder die zich geroepen voelt mag zijn of haar gedicht voordragen. Maar wil men dit via muziek doen, dan kan dat ook. Afgelopen zondag was er weer eens veel muziek: van accordeon en gitaar tot viool en zang. Jacolien van der Loos had een lied op Almere geschreven, dat uit volle borst werd meegezongen. Voor de tekst: Lees meer


Dichten zonder mijn hemd te lichten
Zoals gezegd: er werd dit keer meer muziek gemaakt en gezongen dan ´normaal´ waarschijnlijk omdat Sint en Piet de avond ervoor gearriveerd waren. Veel dichtsels stonden in het teken van ´rijmelarij´ maar kennelijk is hier behoefte aan want er werd van harte meegezongen en muzikaal begeleid. Maar ook de serieuze gedichten kwamen aan bod en kregen alle aandacht van de circa 40 geinteresseerde aanwezigen.

    
Mario en Martina op Lirakabal

Lustrum Lirakabal
Initiatiefnemer Peter Schilling vertelde aan het einde van de bijeenkomst dat ´Lirakabal´ binnenkort 5 jaar bestaat en dat dat eigenlijk gevierd moet worden. Waarschijnlijk zal dat januariworden (eind december is moeilijk te plannen voor de meesten), dus zal waarschijnlijk de 3e zondag in januari 2003 worden. De bedoeling is: eerst optredens van dichters, maar uurtje eerder, dus om 14.00 uur (ipv 15.00 uur) tot 16.00 uur. Daarna gezellig een drankje drinken en samen dineren.
Wie daar ook voor voelt, kan zich vanaf nu opgeven bij Peter Schilling tel 036-5315535

Verhalen
Voor de liefhebbers van VERHALEN vertellen of luisteren is er a.s. vrijdag 22 november het "Open-Haard-Verhalen-Huis". Vanuit een partikulier initiatief organiseren Mario en Martina een verhalen-avond in hun woonhuis aan de Klavergriend 39b in Almere-Haven, tel. 036-5348579. Van tevoren opgeven is noodzakelijk want zo enorm groot is hun woning nu ook weer niet! Zij vragen een kleine bijdrage (2.50 euro) in de kosten want behalve een gezellige avond bij de Open Haard, waar verhalen worden verteld, en misschien gedichten, zorgen zij ook voor diverse consumpties, een hapje en een drankje. Vanaf 20.00 uur welkom, dan beginnen ze.
NB wie niet zelf een verhaal wil vertellen, mag ook gewoon luisteren!

Tekst en foto: Greta Verduin

Geslaagd door lekker dineren

Almere 21 November 2002
Er zijn weinig mensen die weten dat Scholengemeenschap Echnaton zelf beschikt over een heus restaurantje voor gasten. De naam luidt heel toepasselijk "L´école" (de school).

    
De kok
Praktijkervaring
(Eindexamen-)leerlingen die op het Echnaton een opleiding volgen die gericht is op de Horeca (in vele facetten) kunnen op deze manier praktijkervaring opdoen met echte gasten, waardoor zij het felbegeerde diploma ontvangen. Ze werken afwisselend, onder leiding van een docent, in de keuken of in de bediening. Daarop worden zij beoordeeld.

Lekker reserveren
Allereerst wil men dat de gasten een gezellige middag of avond hebben en natuurlijk ook dat zij een smakelijke maaltijd geserveerd krijgen. De situatie van een "echt" restaurant is zo goed mogelijk nagebootst en er wordt (2x per week) een 3 gangen-menu aangeboden, waarbij ook rekening gehouden wordt met vlees-, vis- of vegetarische voorkeuren. Daarom moet er wel van tevoren gereserveerd worden, ook al vanwege de lage prijs (€ 7, exkl.drankjes)
Voor verdere info en reserveringen: Echnaton restaurant "L´école", Zwolleweg 1 (achterkant) in Almere-Stedenwijk, tel. 036-5300217

Tekst en foto: Greta Verduin