Oud Nieuws

Nieuwjaarsborrel bij de Dames van Almere

Almere 06 Januari 2003
Zondag 5 januari was de eerste zondag in 2003 dus... tijd voor een Nieuwjaarsborrel bij de "Dames van Almere".

Afrika in the picture, focus op Ghana
Na een glas champagne en een welkomstwoord van Leny Hartong voegde ook de voorzitter van Avanti haar goede wensen toe. Lifaka-Muzika speelde muziek uit Congo: soukous, salsa en rumba. Vervolgens mocht Pieter van der Linden (van de gemeentelijke stichting Samenwerk) vertellen over Ghana, de stad waar Almere een stedenband mee heeft.
Hij vergeleek de beide steden die bijna in alles verschillen: in grootte, culturele achtergrond en manier van leven. Almere heeft in dit kader al diverse konkrete aktiviteiten georganiseerd.

Uit de Nieuwsbrief van Samenwerk
Ondersteund door de gemeente Almere was er een afval-projekt opgezet in de wijk Dompoase. Bij de feestelijke opening werd een Almeerse delegatie uitgenodigden daarbij werd door een groep bewoners duidelijk gemaakt dat het geld op was en dat men vond dat Almere wel iets voor hun mocht terug doen (het overslagstation was nl midden in hun wijk gevestigd). Terwille van het algemeen belang hadden de bewoners daarmee ingestemd maar nu wilden ze kompensatie. Een groep jongeren had al wel een groot gat voor de septic tank gegraven en de betonnen fundering was ook al gelegd.

Openbaar toilet
Er werd om hulp gevraagd om een openbaar toilet te realiseren omdat daar geen geld voor was. Er werd overeengekomen dat de Chief van Dompoase en de gemeente Almere ieder de helft van de kosten voor hun rekeing zouden nemen. Afgelopen zomer 2001 kon het openbaar toilet in gebruik worden genomen. Ter verduidelijking: 40% van de bewoners van Kumasi is afhankelijk van publieke sanitaire voorzieningen. Veel traditionele huizen, de z.g. compounds, beschikken niet over een toilet omdat huisegenaren nogal eens eventueel bestaande toilettten laten verwijderen om plaats te maken voor extra woonruimte. In Kumasi is het beheer van publieke toiletten een hot item in de gemeentepolitiek, in 1997 zijn die openbare toiletten in handen gekomen van leden van de gemeenteraad. Dat had te maken met de toenmalige burgemeester die stemmen wilde winnen voor de verkiezingen. Maar de raadsleden hebben zich nooit bekommerd om onderhoud of investering. De huidige burgemeester is een groot voorstander van de privatisering van de circa 400 publieke toiletten in de stad. Het gebruik daarvan is niet eens gratis! Kost een paar eurocent maar het minimumloon staat op circa 1 euro per dag. Pieter van der Linden had ook een kleine expohoek ingericht met diverse spulletjes en info over Kumasi en Ghana
    
Pieter van der Linden


Burindese traditie en cultuur
Van de stichting "Izere" (betekent "Hoop") vertelde voorzitter André Nkeshimana dat de stichting opgericht was in 1997 voor alle Burundezen die in Nederland wonen. Ook wil de stichting informatie geven naar het publiek over het land en het Burundeze probleem en verwijzen naar de achtergronden en geschiednis. Iedereen kan hier lid van worden, niet uitsluitend Burundezen. ´Wij allen leven hier in vrijheid en veiligheid´, aldus de voorzitter ´en wij willen proberen iets te doen voor onze landgenoten die het minder hebben´. Daarom organiseren wij hiervoor 1x per jaar een inzameling voor kleding en schoenen´. Cultuur is het belangrijkste exportartikel, tenminste: dat zou het kunnen zijn!

Expositie
Ook ´Izere´ had een expohoek met informatie en kunstvoorwerpen. In het kader van de Nieuwjaarsreceptie had Leny Hartong gevraagd om een ´hapje´ op-z´n-Burundi´s´ maar dat bleek moeilijk te begrijpen omdat de dames uit Burundi gewens waren ´eten te koken´ en dan was ´eten´ ook echt ´eten´. Die hapjes waren toch geen eten! Maar de hapjes kwamen alsnog en werden met smaak verorberd door de dames en heren.

    
Andre Nkeshimana

Alomtonenkoor
Buitenlandse en Nederkandse vrouwen zongen vervolgens ´wereldmuziek´ (Afrikaanse sfeer) olv Erna Eugster. Ze begonnen met een kinderliedje waarop geklapt werd. Al spoedig stond bijna iedereen mee te zingen en te klappen. Een goed begin van het nieuwe jaar. De volgende ´Dames van Almere´ is zondag 2 februari 2003 en heeft als gasten: burgemeester Hans Ouwerkerk en zijn vrouw Gerrie. Iedereen is weer welkom vanaf 15.00 uur waarna de gast om 16.00 aan het woord zal komen.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Leefbaar Almere wil gekozen burgemeester

Almere 06 Januari 2003
Als het aan Leefbaar Almere ligt wordt burgemeester Ouwerkerk, die per juli 2003 vertrekt, opgevolgd door een burgemeester die, via een referendum, mede-gekozen is door de Almeerse bevolking zelf. Dit kan nog niet rechtstreeks, maar wel via een zogenaamd ´raadplegend´ referendum. Jeroen Mulder (LA) is zich ervan bewust dat een ´dikke meerderheid´ van de gemeenteraad tegen een raadplegend referendum is, maar ziet geen reden om af te zien van een donderdag te houden te houden debat over de kwestie.

    
Jeroen Mulder (LA)
Peiling(en)
Mulder laat weten dat zijn fractie (LA) afgelopen dagen het nodige werk heeft verzet om een voorstel op papier te krijgen. Acht van de 9 fractieleden van Leefbaar Almere hebben het verzoek tot een debat over de kwestie ondertekend. Het hadden er 9 kunnen zijn, maar één van de fractieleden was afwezig. Toch zijn 8 ondertekenaars genoeg om een spoed-debat in de raad te bewerkstelligen. Het grootste bezwaar van de tegenstanders van een raadplegend referendum veegt Mulder van tafel. In de wet staat dat er een voordracht van 2 personen, na het referendum, aan de minister gedaan moet worden. De kans bestaat dat de nummer 2 van de lijst zich terugtrekt zo gauw hij/zij kennis heeft van de uitslag van het referendum.

Medestem burgers
Mulder: "Die argumenten ken ik. Maar iemand die een functie als burgemeester wil verwerven, waarmee je volop in het publieke leven staat, moet daar toch niet bang voor zijn. Als je daar bang voor bent, ben je zowiezo niet geschikt als burgemeester. Bovendien hebben wij als gemeenteraad maar een mandaat tot 2006. De nieuw te benoemen burgemeester zit er tot 2009. Mogen de burgers daarover alsjeblieft een mede-stem in hebben?"

Eerst een peiling
Mulder laat weten er voor te voelen om een peiling onder de Almeerse bevolking te laten uitvoeren of zo´n referendum op steun kan rekenen. Landelijke peiling geven aan dat de bevolking graag gebruik zou willen maken van de mogelijkheid om via een referendum invloed op de burgemeesters-benoeming uit te oefenen. Indien het voorstel van LA, voor een spoeddebat, gehonoreerd wordt, zal dit donderdag as. gehouden worden.

Meer over het raadplegend referendum.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto: Greta Verduin

Nieuwjaarsreceptie gemeente Almere

Almere 06 Januari 2003
Het jaar 2003 heeft zijn intrede gedaan dus is het weer tijd voor allerlei Nieuwjaarsrecepties. Om te beginnen de "Nieuwjaarsinstuif" van de gemeente Almere op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 4 januari 2003. Vanaf 14.30 uur was iedereen welkom op het Stadhuis om zowel Burgemeester Hans Ouwerkerk en zijn vrouw de hand te schudden, als elkaar een goed jaar te wensen en te netwerken.Om 15.00 uur was het ´officiele´ gedeelte, waarinde Bonifatiusspeld zou worden uitgereikt aan een Almeerder die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. Daarvoor en daarna alles in de informele sfeer met als motto "Almere Allegro!". Dat betekende door het hele Stadhuis heen levende muziek, intercultureel.

    
Grootoperettekoor in de raadszaal

Parkeerfiles
Het was een hele klus om op tijd in het Stadhuis te komen: alle parkeerplekken in de buurt van het Stadhuis waren vol, evenals de Stadhuis-parkeergarage. Logisch achteraf want er was natuurlijk ook nog eens de zaterdagmarkt op het Stadhuisplein en veel winkels in Stad die ´uitverkoop´ hielden. En tenslotte zijn we inmiddels een stad met 165.000 inwoners. Voor de overige parkeergarages stonden lange files dus het mag getuigen van doorzettings-vermogen als je met de auto kwam! Burgemeester Hans Ouwerkerk stond samen met zijn vrouw Gerrie alle goede wensen in ontvangst te nemen, waar hij zo te zien, duidelijk van genoot. Volgend jaar is deze taak weggelegd voor zijn opvolger.

    
Turkse Soefie muziek

Raadszaalfile
Beneden in de centrale Hal was het een herrie van belang, sorry: de muzikale uitingen waren wat aan de harde kant.... maar er was fris, rode of witte wijn en pils. Al meteen was het ook een drukte van belang, overal beneden, de Hal en de Burgerzaal. Tegen 15.00 uur toog men naar de Raadszaal waar Hans Ouwerker een toespraak zou houden en de Bonifatiusspeld uitgereiken. In de Burgerzaal kon men alles volgen wat er in de Raadszaal gebeurde, dus ook daar was het vol. De Raadszaal puilde uit. Ook hier moest je in de file staan in afwachting van ´misschien´ naar binnen mogen! Logisch na de verbouwing van enige jaren geleden waarhet aantal stoelen voorde ´burgers´ behoorlijk was ingekrompen.

    
Nieuwjaarsdrankjes

    
Henk Kruit
Nieuwjaarsspeech en Wereldtaal
De speech van burg. Hans Ouwerkerk was al te lezen op onze site. Hij haakte wel aktueel in op het eerste lijsttrekkersdebat en de discussie over normen en waarden. Veiligheid, wel of niet doorgroeien tot een echt grote stad... als je Ouwerkerk (diep) in zijn hart zou kijken, zou hij het liefst eerst de voorzieningen op orde hebben want die lopen gigantisch achter. Het thema is nu ´muziek´ en luidt "Almere Allegro!" . Muziek is een wereldtaal, dat wordt door iedereen begrepen. De gemeenteraad krijgt nog een kompliment voor het steeds beter dualeren! Tot juni zet hij zich nog in en gaat het dan vanaf een afstandje bekijken.

Bonifatiusspeld
Daarna kreeg Henk Kruit de Bonifatiusspeld en het woord. Kruit was erg blij met de onderscheiding en vertelde dit jaar precies 25 jaar in Almere aktief te zijn geweest. Hij pleitte specifiek voor kleine podia, juist voor kleine muziekgroepen.

Multiculturele muziek
Wat betreft de multiculturele muziek: het AJSO (=Almeers Jongeren Symfonie Orkest) speelde de sterretjes van de Burgerzaal, een groot Operakoor zong in de Raadszaal, een Surinaamse band liet terdege van zich horen in de Hal, evenals de Turkse Band Tevazu die Soefie-muziek ten gehore bracht.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Criminaliteit Almere stijgt met 20%

Almere 06 Januari 2003
In het afgelopen jaar 2002 is in Almere de criminaliteit met zo´n 20 procent gestegen. Het totaal aantal geturfde misdrijven steeg daarmee tot 17.500. Reden voor burgemeester Ouwerkerk om in zijn nieuwjaarstoespraak te ´verzuchten´ dat het zo niet langer kon doorgaan.

    
Pier Eringa
Prestatiecontract
De Flevolandse korpschef, Pier Eringa, is sinds 15 oktober vorig jaar de hoogste politiebaas in Flevoland. Ouwerkerk maakte bekend dat het aantal van 75, door Den Haag, toegezegde agenten volstrekt onvoldoende was om de problematiek in Almere het hoofd te bieden. Eringa is aangesteld op een zogenaamd prestatie-contract. Wat de prestatie is, die Eringa moet leveren, is onbekend. Maar zelf zal hij zijn hart vasthouden gezien de cijfers die er niet om liegen. Zo steeg de kans dat de Almeerder in zijn direkte woon- en leefomgeving te maken krijgt met vernielingen maar liefst met 70 procent. Ook de kans om slachtoffer te worden van bedreigingen en lichamelijk geweld steeg aanzienlijk. De kans dat de Almeerder bij thuiskomst zijn woning leeggeroofd ziet is ook gestegen.

Niet in balans; wel met Amsterdam
Ouwerkerk was het met de gemeenteraad van Almere eens dat aan verdere groei van Almere een halt moet worden toegeroepen als er niet eerst een juise balans komt met de voorzieningen. De burgervader memoreerde hierbij aan het schrijnende tekort aan onderwijshuisvesting en ziekenhuisbedden. En natuurlijk het tekort aan ´blauw op straat´ om de oprukkende criminaliteit in Almere een halt toe te roepen. Ouwerkerk benadrukte nog eens zijn insteek dat Almere er niet aan ontkomt om een samenwerkingsverband met Amsterdam en Noord-Holland aan te gaan. Als Almere dat zou doen zou de rijksoverheid veel makkelijker met de nodige voorzieningen over de brug komen, dan tot nu toe het geval is geweest.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin