Almeerse RRIA-treedt naar buiten

Almere 20 Oktober 2001

Wat is het RRIA
Dit instituut heeft ten doel:

 • Het verbeteren en herstellen van vrede en democracy in Afghanistan.
 • Het verbeteren van de "diplomatieke" betrekkingen tussen Afghanistan en de EU.
 • Het bieden van hulp, in de meest ruimte zin, aan Afghaanse vluchtelingen.
 • Onderzoek en analiseren naar de geschiedenis, economie en cultuur van Afghanistan.
 • Het verzamelen van documenten en andere gegevens over twee en twintig jaar oorlog in Afghanistan.
 • Onderzoek en informatie verzameling en verstrekking over drugsbestrijding in Afghanistan.
 • Het doen van onderzoek naar de wederopbouw van Afghanistan.
 • Statistische onderzoeken naar sociaal-culturele activiteiten.
 • Het publiceren van brochures en een maandelijks blad "Afghanistan Civil Society"(Jameah).
 • Het creeren van educatieve mogelijkheden in Nederland voor de Afghaanse vluchtelingen.
 • Het verrichten van alle verdere Handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  Wat wil het RRIA
  - Het publiek informeren over de situatie in Afghanistan.
  - Een schakel zijn tussen Nederlanders en Afghanen.
  - Een onafhankelijke, ongebonden, vrij en verkiezende regering in Afghanistan tot stand brengen.
  - Het stichten van Afghaanse intellectuelen in Europa voor de oprichting van een alternatief komende vrije stabiele staat in Afghanistan.
  - Het geven van aandacht aan de Nederlandse media, politieke partijen en humanitaire organisaties om Afghanistan te helpen.

  Wat gebeurt er in Afghanistan
  1973: het einde van tweehonderd jaar constitutionale monarchie. Koning Zahir Shah wordt bij een militaire coup afgezet. Mohammad Daoed installeert zichzelf als president.

  1978: de tweede militaire staatsgreep, onder leiding van communisten. President Daoed wordt vermoord. Een revolutionaire Raad onder leiding van Taraki neemt de macht over.

  27 december 1979: sinds de voormalige Sovjet Unie inval wordt Afghanistan geteisterd door een gruwelijke terreur die al aan twee miljoen Afghanen het leven heeft gekost. Een ruim vijf miljoen naar het buitenland heeft verdreven en vier miljoen werden binnen Afghanistan daklozen. Babrak Karmal wordt de nieuwe president.

  1986: Karmal wordt vervangen door Nadjibullah, het vroeger hoofd van de inlichtingendienst, de gevreesde KHAD.
  Het verzet tegen marionettenregime groeit. De Mudjahedien gesteund door VS vormen een steeds grotere bedreiging voor het bewind in Kabul

  1989: de laatste Sovjet-soldaten verlaten Afghanistan. Voormalige kopstukken van het communistische regime vluchten naar het buitenland, meestal naar Nederland.

  1992: de Mudjahedien nemen Kabul in. Nadjibullah verschanst zich in het plaatselijke kantoor van VN. Een wankele coalitie van onderling verdeelde verzetsgroepen. Na de machtovername van de Moedjahedien(april 1992) kwam een catastrofaal conflicten tussen verschillende verzet groepen.

  1994: zware gevechten in Kabul als gevolg van de aanhoudende rivaliteit tussen de facties. In het zuidoost van Afghanistan begint de opmars van de radicaal fundamentalistische Taliban.

  1996: de Taliban namen op 26 september Kabul in.

  Activiteiten van het RRIA
 • Diverse informatieve landelijk bijeenkomsten/programma’s.
 • Fototentoonstellingen.
 • Publicatie.
 • Boeken over geschiedenis, cultuur, politiek, mensenrechten en informatie over Afghanistan in diverse talen.

  Ingezonden mededeling: Dr.M.Halim Tanwir
  Afghan Journalist & Historian
  Director of Research & Reconstruction Institute of Afghanistan


  TERUG