"Wiegertjes is hypocriete huichelaar" aldus Frits Huis

Almere 11 Januari 2002


Partij van de Arbeid Almere
Postbus 51
1300 AB Almere
Zorggroep Almere
t.a.v. de heer H. van Oosterbosch
Randstad 22-01
1316 BN Almere


Almere, 13 december 2001

Geachte heer van Oosterbosch,

Gisteravond (12 december) heeft op uitnodiging van de PvdA een discussie plaats gevonden tussen Frits Huis en Nico van Duijn van Leefbaar Almere enerzijds en Arie Willem Bijl en Rob Beuse van de PvdA anderzijds.

Tijdens dit debat bracht de heer Huis (ondersteund door de heer van Duijn) het volgende naar voren:
Hij noemt het “het geval Hennie Henk”. Hij verhaalt hier over een Almeers echtpaar dat kortgeleden gescheiden is. Vanwege de perikelen die dit met zich meebrengt moet het huidige huis verkocht worden. Beiden zijn niet voldoende urgent om voor vervangende woonruimte in aanmerking te komen. De man moest verhuizen naar een woning van een bevriend kunstenaar in Voerendaal. Gelukkig voor de vrouw heeft zij een werkgever (Zorggroep Almere) die aan bepaalde touwtjes weet te trekken waardoor de vrouw toch in aanmerking komt voor een woning.

Tot zover een korte samenvatting van het betoog van de heer Huis. Ik ben benieuwd wat er waar is van dit verhaal. Hieruit ademt namelijk een onterechte bevoorrechting van uw werknemer t.o.v. andere wel urgente woningzoekenden die Almere helaas nog heeft.
Kunt u mij aangeven, indien dit verhaal correct is, wat de rol van de Zorggroep hierin dan geweest is?
Indien de gewekte insinuaties juist zijn, wat zijn dan de motieven van de Zorggroep geweest om op een dergelijke wijze te handelen?

Met vriendelijke groet,


Martin Wiegertjes
gemeenteraadslid Partij van de Arbeid Almere

TERUG