Wethouder Smeeman (VVD) woedend op Leefbaar Almere

Almere 25 Januari 2002

Persbericht van Leefbaar AlmereOp de website van de gemeente Almere, kan bij Wethouder Henk Smeeman, als lijsttrekker, vinden, dat hij o.a. als nevenfunctie heeft, voorzitter van de raad van commissarissen van de RABO b.v.´s. Indien Leefbaar Almere afgelopen disdagavond in de raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling als lid aanwezig geweest zou zijn, dan zou Leefbaar Almere hem op dit punt bevraagd hebben. Het is goed mogelijk, dat Smeeman als gedelegeerd vertegenwoordiger van de gemeente deze functie bekleedt.

Toch wekt het bevreemding, dat Smeeman tijdens het debat van dinsdagavond, geen melding maakte van zijn nevenfunctie bij de Rabo b.v.´s. De jongste ontwikkelingen rond het Kasteel van Almere en de Rabobank te Eemnes, maken het voor de hand liggend een aantal vragen te stellen, al was het maar om vermeend ´dubbelspel´ te kunnen uitsluiten:

 • Welke relatie heeft Smeeman, vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad van commissarissen van Rabo b.v.´s met de vestiging van de Rabo in Eemnes?
 • Ongeacht de officiŽle relatie, heeft Smeeman contact gehad met de Rabobank Eemnes over zaken aangaande het kasteel?
 • Waarom wordt de nevenfunctie nu tijdens de laatste ontwikkelingen ´verzwegen´?
 • Welke bank zou een rekening-courant krediet van FL 120 miljoen zonder onderpand verstrekken?

  In de nieuwe (bijgestelde) overeenkomst tussen de gemeente en Tijs Blom wordt de som geld verdubbeld (nu 5 miljoen gulden), die Tijs Blom moet betalen als hij het Kasteel zou verkopen (te vinden onder de vervreemdingsclausule). Dit lijkt veel geld, echter als men het afzet tegen de vermoedelijke winst die Blom zou kunnen maken, is het slechts een fooitje.

  Stel het Kasteel wordt voor 260 miljoen gulden verkocht. De stichtingskosten zijn ongeveer 200 miljoen (volgens Blom en Constant). De huurwaarde is meestal 10% van de stichtingskosten, zijnde het beoogde rendement voor een eindbelegger. Verkoopprijs, in deze branche, is in de regel 13 maal huurwaarde voor dit soort objecten. Blom behaalt dan een winst van bruto 60 miljoen gulden. Hij hoeft in dit geval maar 5 miljoen aan de gemeente Almere af te dragen. Blom steekt bruto ongeveer 55 miljoen in zijn zak.

  Voor Leefbaar Almere zijn deze ontwikkelingen in de ´Kasteelzaak´ wederom aanleiding om aan te dringen op een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken bij gunning van bouwprojecten in Almere. Tot op heden echter heeft nog geen van de andere partijen gereageerd op de oproep om te komen tot een dergelijk onderzoek.

  Frits Huis-Leefbaar Almere

  TERUG