Nieuws uit Allochtonenland

Almere 29 Januari 2002


Directeur Ron de Haas van WVA heeft onlangs bevestigd het bestaan van het allochtonenmanifest. Verder las ik dat het allochtonenmanifest een initiatief van de
Almeerse woningbouwverenigingen is. Blijkbaar waren de woningbouwverenigingen in eerste instantie van plan het stuk gewoon in de publiciteit te brengen.

Maar op het laatste moment dacht meneer de Haas er anders over. Tactisch anders, voorzichtig anders, eerste heeft hij het voorgenomen beleid in de media
gebracht, en daarna afwachten natuurlijk…….
Wachten op reacties, wachten op het verlossende antwoord!! Die kwam en hoe? Zijn voorgenomen beleid werd van tafel geveegd. Niemand had een goede
woord over. Uiteindelijk werd meneer de Haas in de verdediging gedrukt. Aan alle kanten heeft hij van langs gekregen.

Ik was verbaasd er over. Hoe kan zoiets gebeuren? Is het een misrekening, is het gewoon blufpoker, een gedegen onderzoek of gewoon een Blunder….

Nu blijkt dat vorig jaar een werkgroep was opgericht. In dat werkgroep zaten naast de corporaties, ook de politie, de Zorggroep Almere, welzijnstichting De
Schoor en de gemeentelijke beleidsmedewerker. Ben ik gek of ligt het aan mij!!!!! Typisch Almere, praten over een doelgroep zonder vertegenwoordigers van die
doelgroep!!!! Hun aanwezigheid en visie was (is) van essentieel belang geweest. De totstandkoming van dat manifest en de discussie die daarop volgt had niet tot
zwaar emotioneel uiting bij veel mensen toe geleid en er was wellicht geen commotie alom ontstaan.

Het is dus gewoon een blunder, een misrekening, een gigantische foute die de gemoederen bij alle betrokkenen flink bezig hebben gehouden.

Helaas meneer de Haas U bent de zwakste schakel, tot ziens……..

Het kan in Almere, Ali Serrai

TERUG