Leefbaar Almere doet het met een formateur

Almere 11 Maart 2002


From: Frits Huis
To: Henk Smeeman ; Cor Pot ; Ruud Pet ; Joke Knop-van Oers ; Jelte Hoving ; Arie Willem Bijl ; Jan Boone ; Wim Faber ; Bob Fonhof
Sent: Saturday, March 09, 2002 11:09 AM
Subject: Uitnodiging van Leefbaar Almere


Geachte lijsttrekkers,

De kiezer heeft gesproken. Het woord is nu aan ons allen.

Als grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad, neemt Leefbaar Almere het initiatief voor de vorming van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders.
Ik nodig u graag uit om maandag 11 maart as. plenair bijeen te komen in het stadhuis (20.00 uur blauwe zaal/perskamer).

Deze openbare bijeenkomst dient twee doelen:

1. het in gang zetten van een proces om de spelregels voor de nieuwe, duale, gemeenteraad nader uit te werken.

2. het in gang zetten van de collegevorming.

Leefbaar Almere heeft de burgemeester bereid gevonden als voorzitter op te treden bij de behandeling van punt 1.

Voor wat betreft punt 2 kan ik u meedelen dat Leefbaar Almere de heer Ed Veenstra bereid heeft gevonden als informateur op te treden. De heer Veenstra heeft, met name op onderwijsvlak, zijn voetsporen in Almere verdiend. Hij heeft geen banden met Leefbaar Almere. Hij zal zijn taak als informateur naar eigen inzicht vervullen.

Het doet mij deugd dat uit een ´telefoonronde´ bleek dat vrijwel alle lijsttrekkers (Groen Links maakte een voorbehoud) kunnen instemmen met de door Leefbaar Almere gekozen werkwijze bij de vorming van een nieuw college van B. en W.

Zolang Leefbaar Almere het initiatief heeft, zal de collegevorming in het openbaar plaatsvinden.

Met een vriendelijke groet,

Frits Huis
voorzitter Leefbaar Almere

TERUG