Frits Huis: "Haastige spoed is zelden goed"

Almere 12 Maart 2002

Verzoek van Leefbaar Almere

From: Frits Huis
To: Henk Smeeman ; Cor Pot ; Ruud Pet ; Joke Knop-van Oers ; Jelte Hoving ; Arie Willem Bijl ; Jan Boone ; Wim Faber ; Bob Fonhof
Sent: Sunday, March 10, 2002 6:32 PM
Subject: Schort besluit Omniworld op

Geachte lijsttrekkers,

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 maart as. staat Omniworld op de agenda. Het college van B. en W. stelt u voor het reeds door u tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 februari jl. genomen raadsbesluit opnieuw te nemen, maar nu met een dictum dat de discussie in de gemeenteraad beter zou weerspiegelen.

De indruk wordt gewekt dat u in feite precies hetzelfde besluit neemt, zij het in iets nader gepreciseerde bewoordingen. Dit is, naar de mening van Leefbaar Almere, echter onjuist. In feite wordt van u gevraagd akoord te gaan met het voorstel van Omniworld een publieke taak te maken, terwijl de achtergestelde lening waarover u op 14 februari een besluit nam wordt omgezet in een gift.

Los van deze wezenlijke veranderingen, acht Leefbaar Almere het niet acceptabel dat de oude gemeenteraad, in het licht van de grote verschuiving die in Almere heeft plaatsgevonden, op de valreep een dergelijk verstrekkend besluit over Omniworld neemt.

Ik verzoek u dan ook dit besluit op te schorten, zodat de nieuwe gemeenteraad de beraadslagingen over Omniworld kan voortzetten.

Hoogachtend,
Frits Huis
voorzitter Leefbaar Almere

TERUG