Leefbaar Almere beraadt zich op uitnodiging VVD

Almere 20 Maart 2002

Uitnodiging VVD aan Leefbaar Almere

Aan:
Leefbaar Almere
t.a.v. de heer F. HuisAlmere, 20 maart 2002


Geachte heer Huis, beste Frits,

Gezien de ontstane situatie na afgelopen maandagavond lijkt het ons goed om te zoeken naar wegen om met elkaar in gesprek te blijven. De VVD is van mening dat recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag en dat we ons moeten richten op datgene wat ons bindt en niet op wat ons scheidt als grootste partijen. Wat dat betreft hebben we daarvoor natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid richting kiezers.

Ons voorstel is het volgende:
Een gesprek tussen jullie en ons met een procedure vergelijkbaar als in de door jullie gevolgde informatieronde, dus:
- een onafhankelijk voorzitter
- aanwezigheid van een notulist
- na afloop van het/de gesprek(ken) direct openbaar maken van de notulen.

Het gaat in deze gesprekken vooral om een vrije gedachtewisseling. Vanzelfsprekend zullen de gespreksonderwerpen in gezamenlijk overleg worden vastgesteld. Van onze kant willen we onder andere de volgende onderwerpen aan bod laten komen:
- werkwijze van de gemeenteraad met onder andere aandacht voor de bestuurscultuur en de samenwerking met de burger,
- politieke heikele kwesties,
- bespreekbaar maken van verschillen in de programma´s,
- visie voor de stad voor de komende vier jaar.

Wij vertrouwen er op dat ook Leefbaar Almere van mening is dat Almere gebaat is bij een goed functionerend stadsbestuur en gemeenteraad. Graag vernemen wij dan ook spoedig of we in een open gesprek met elkaar over de door ons en jullie in te brengen gespreks-onderwerpen met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Namens de VVD-fractie,

Henk Smeeman

TERUG