Een duurzame Dino

Almere 11 April 2002

From: "Visser-van der Weele, H.M."
To: "redactie@almere-city.nl"
Subject: wethouders van buiten de raad
Date sent: Wed, 10 Apr 2002 23:40:29 +0200

Geachte redactie,
Na het lezen van uw nieuwsrubriek, moet ik constateren dat, door het klakkeloos overnemen van berichten van anderen, u zich mede-schuldig maakt aan onjuiste berichtgeving, wat ik in ieder geval als storend ervaar.
Ik heb uw nieuwsrubriek altijd ervaren als kritisch, maar rechtvaardig, dus zou het u sieren dit te blijven.
Mijn opmerking slaat op het stukje over wethouders van binnen of buiten de raad. Een oplettende Almeerder had namelijk kunnen weten dat ik geen raadslid ben en dat GroenLinks hiermee dus de enigste collegepartij is die het duale stelsel echt recht doet.
Kortom blijf opletten!
Met vriendelijke groeten,
Heleen Visser.

TERUG