Dreiging Huis is namens het gehele college

Almere 13 Augustus 2002

Trancriptie fragment ‘Ter Verantwoording 2’

MP=Marco Penninkhof
FH=Frits Huis
BF=Bob Fonhof
Niet uitgezonden

MP – Verbindt u uw lot eigenlijk aan het Omniworld.
FH – Mijn lot, , mijn naam is niet Faust heh, maar ik kan je wel dit zeggen ehhm als uh ik er toe gedwongen zou worden om uh uh om met gemeenschapsmiddelen prof sporters te betalen in de exploitatie, ik zal me heel goed uitdrukken want anders word je later weer gepakt, dan denk ik niet dat ik dit beleid kan voortzetten.
BF – Nee
MP - In de exploitatie wat bedoelt u daar dan mee
FH – Nou dat betekent gewoon dat als we dus een topsporthal zouden hebben waar basketbal, volleybal plaatsvindt wat door de gemeente blijvend wordt bekostigd, nee dat kan ik niet voor mijn rekening nemen, maar gelukkig willen de partijen die in het ehh ehh college samenwerken dat ook niet, dan hebben we de Almere Partij van Bob Fonhof die wil dat ook niet hoor ik hem net zeggen, dus ik reken op een aardige meerderheid.

Afzender: OMROEP Flevoland
================

TERUG