Gone with the wind: starring Frits Huis

Almere 16 September 2002

Het interview van Frits Huis
d.d. 16 januari 2002 door
Ruud van den Bosch en Rob Franken


Ruud: Ik weet niet eigenlijk hoe ik het goed, hoe goed ik het moet zeggen..

Frits: Zeg het maar gewoon zoals je het voelt Ruud.

Ruud: Ik lees daar toch een aantal uitspraken, waarvan ik denk, ja moet je daar als Leefbaar Almere nou trots op zijn. he.
Laat ze zich aanpassen. uuuh.. desnoods teruggaan naar hun eigen land als ze het hier niet bevalt, uuhh ben je er een beetje gelukkig mee zoals die discussies daar gaan op de website?

Frits: Uuhhm... nee ik ben soms.. met sommige bijdragen gelukkiger dan met andere.. we hebben wel een gedra.. we hebben gedragsregels uh.. soms scheer ik langs de grenzen van die regels. Je.. je moet er ook wel eens iets afhalen, gelukkig niet vaak. Ik ben ervoor, om mensen die hun naam bekend maken.. om die zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om op dat openbare discussieforum, want dat is het, he? Het is niet alleen voor leden, het is voor iedereen die er iets kwijt wil, om daar hun mening te geven.
Uh.. soms probeer ik de discussie te sturen.. dus bijvoorbeeld bij de allochtonenwijken was ik de tweede.. uh.. de eerste die reageerde op de geopende discussielijn omdat ik dacht nouuuu.. dat zou wel eens een aanleiding kunnen zijn voor emoties... die ik liever niet op die site zie verwoord

Ruud: Dat, dat, dat is je dus niet gelukt.

Frits: Nou dat denk ik dat is maar helemaal de vraag want je weet niet wat erop had kunnen staan.... alles wat je doet dat is onze verantwoordelijkheid, dus als daar... regelrechte racistische taal wordt uitgeslagen... en dus niet ´t soort soms wat ongelukkige formulering, want ik denk dus dat die mensen... ik heb die stukken allemaal heel goed gelezen... ook in hun context. ik dat al die mensen die daar op publiceren een soort grondhouding hebben van ...´t ´t we moeten allemaal met elkaar en ´t moet zo fijn zijn en zo geweldig en we respecteren iedereen en vervolgens zijn er inderdaad een paar bij die in hun formuleringen blijk geven van dat dat respect misschien toch niet zo.. ruim aanwezig is als dat ze bij zichzelf vermoeden En dan kun je twee dingen doen, dan kun je zeggen dat gooien we er allemaal af... maar je kunt ook zeggen we laten het er zoveel mogelijk opstaan en.. we zorgen ervoor dat er ook andere stukken op komen die er ook op staan die moet je dan natuurlijk ook noemen.. en dan krijgen wij dus een, een discussie waardoor die zaak niet in het verborgene moet plaats vinden, dat is een van de risico´s als ik het zo mag zeggen,

Rob: Ja

Frits: die je met zo´n forum neemt en dat kan wel keer een moment komen.. dat je zegt, nou dit dus niet.. dit gaat nu te ver.. en dan voel ik er dus het meeste voor om gewoon mensen die bijdragen eh inzenden die naar onze oordeel echt niet kunnen om die bijdragen dan te verwijderen...Ja en dan kan het uit de hand lopen dat hebben we ook al gezien een keer..met eh.. een heel andere discussie, die overigens wel een ondertoon had van eh.. eventueel eh.. racisme of weet ik veel wat, ja dat kan dan en, en dat heeft.. ik denk dat dat ook eh.. bijna ons discussieforum had gekost.
..We hebben een inzending gekregen van die heb je waarschijnlijk ook wel gelezen van ene Pim Fortuin

Rob: Ja

Frits: op het moment dat ik hem las wist ik dat is Pim Fortuin natuurlijk niet.

Rob: nee, nee, nee

Frits: en toen heb ik onmiddellijk onze webmaster eh...laten bellen...ik was zelf onderweg naar Duitsland..eh.haha...eh.. laten bellen door onze onze nummer drie op de lijst, Rijk van der Linden.. Nou Marien had dat al gezien en die heeft dus weer iets bedacht..., ik ben daar niet in thuis, jij weet dat beter dan ik,... waardoor er toch weer een zekere kontrole kan plaats vinden, op mensen die wat op die site plaatsen, want ik zie het nu zelf als ik iets...

Ruud: Je kan het IP-adres gewoon zien

Frits: Ja, precies

Ruud: En als het een vast IP-adres is dan weet ie eigenlijk ook wie dat is.

Frits: precies..maar eh. dat kon hij daarvoor dus blijkbaar niet, want ik heb hem gevraagd, wie gaat er schuil achter de naam Pim Fortuin, en hij zei "ik weet het niet."... Nu is het zo, dat als ik een stuk plaats dan krijg ik ´n, een bevestiging dat ik het geplaatst heb en blijkbaar is dat dan de methode.. naja.. we zullen het net zolang doen als dat het gaat.

Ruud: Andere vraag Frits


Frits: Ja

Ruud: Ik heb laats een interviewtje met je gehad over... Martin Wiegertjes.. Nou wil ik het daar niet verder over hebben, maar dan nam jij woorden in de mond die ik ook in het artikel gebruikte, jij noemde Martin Wiegertjes een hypocriete huichelaar...

Frits: als, als,

Ruud: Zijn dat soort woede uitbarstingen ook te verwachten in de gemeenteraad straks..

Frits: Dat zou best kunnen, als daar zich een situatie voordoet die vergelijkbaar is met die, die je net schetste..dan zal ik.. ik zal nooooit mensen cynisch uitschelden voor rekeltje en eh..eh gaan zitten zuigen zo ben ik niet. En ik zal ook waarschijnlijk nooit, dat mag ik hopen, zoveel te ver gaan.. dat ´t ´n ordinaire scheld partij wordt.

Ruud: Hmm

Frits: Maar ik vind de uit..lating hypocriet.. ja ´t is inderdaad heel onparlementair,

Ruud: Hmm

Frits:..maar het is wel iets... of huichelaar is het eigenlijk.. ja dat is een onparlementair woord, maar het wordt in het dagelijks leven heel vaak gebruikt en het is ook geen aanleiding om mensen voor de rechter te dagen wegens smaad.

Ruud: nee dat bedoel ook niet, maar, maar de mores in zo´n gemeenteraad

Frits: Wel ja, nee, klare taal

Ruud: ja ik bedoel die klare taal die kun je dus op die onparlementaire manier eh.. naar voren brengen..eh.. denk je dat dat veel weerstand zal oproepen


Frits: ja dat denk ik wel, ik denk dat er... kijk d´r is een bestuurscultuur en die mensen spelen allemaal een toneelstuk met elkaar,

Ruud: Hmm

Frits: he.. en het is meneer de voorzitter, en dit en dat... Ja.. en dat mag van mij en..en.. ik.. maar ik ben eigenlijk.. ik wil ook wel zeggen, meneer de voorzitter, daar gaat ´t niet om, maar ik wil ook kunnen zeggen, ik vind dit werkelijk flauwekul of ik vind het een waardeloze nota.

Ruud:ja

Frits: en ik wil ook zeggen, ik vind het ´n, een hartstikke goeie nota.. ik zal niet zeggen een rete goeie nota.. maar dat vind ik hartstikke goed beleid wat jullie nu doen. Prima.

Ruud: Als jij vindt dat iemand liegt in de gemeenteraad, zou je hem dan voor leugenaar uitmaken?

Frits: Ja als iemand echt zit te liegen,.. en ik heb het dus niet over ja,..de kleine dingen die je niet goed kunt achterhalen, dan zou ik altijd zeggen van nou ik heb het idee dat de wethouder hier toch niet geheel de informatie verstrekt die eh.. hier ons bekend is of wat ook, maar stel dat iemand gewoon keihard in je gezicht zit te liegen, dan denk ik dat ik zeg: "meneer u liegt"

Ruud: Ik vraag dat natuurlijk zo, over dat taalgebruik omdat ik aanwezig ben geweest in het ROC, bij dat debat tussen jullie en eh de Partij van de Arbeid

Frits: Daar ging het ook flink toe

Ruud: Nou, vooral van jullie kant ging dat flink toe. He.. als ik eh.. sommige mensen die bij jouw op de lijst staan, of bij jullie op de lijst staan eh.. daar heel vel hoor reageren, dan belooft dat nog wat voor de komende gemeenteraad.

Frits: Ja, maar daar.. dat heeft ook te maken met .. zeg kijk die fluwelen, zogenaamd fluwelen aanpak, daar kan zoveel meer agressie in zitten dan in ´n eerlijke emotie.

Ruud: ja

Frits: Kijk als daar Marcel Roders gewoon in een één tweetje met eh van Martin Wiegertjes en Rob Beuse onderuit wordt gehaald, op een hele schofterige wijze, is ook weer zo´n onparlementair woord, over het feit dat ie niet in een commissie wilde zitten waar ie zijn redenen voor had, wat ie onder geheimhouding met die mensen had besproken, en dat wordt daar even .. in een één tweetje over het voetlicht gebracht, heel netjes, he.. ook zogenaamd heel geëmotioneerd, misschien was Martin wel geëmotioneerd, dat kan ik niet beoordelen, dan denk ik, dat is veel agressiever dan diezelfde Marcel Roders die opstaat en die eh.. in hele korte en duidelijke bewoordingen dat probeert te weerleggen, overigens ook nog eerst het woord niet dreigt te krijgen.

Ruud: Hmm

Frits: Want ik moest toen ingrijpen en zeggen u hebt het over onze nummer vijf op de lijst, en die man heeft recht op een weerwoord. Wij zijn die confrontatie niet aangegaan.

Rob: Heel kort, wat ik wilde schilderen dat is namelijk het verschil tussen de Amerikaanse en de Nederlandse politiek. De Amerikaanse politiek is men.. de democratie stemt, de grootste partij wint en die bepaalt het beleid. Of.. verder niets..

Ruud: the winner takes it all

Rob: Nederland, dat is het grappige, dat is een soort voorbeschikt huwelijk. De partners die worden eh gezocht door de burgers, en die partners die worden met z´n allen in één bed gegooid en daar moet iets produktiefs uit komen. En wat ik me steeds afvraag, is.. we hebben daar discussies ook over gehad op de website, waarbij jij zei "geen compromissen sluiten" Denk je dat je op de manier zoals jij bezig bent, dat jij überhaupt ooit tot het maken van beleid en het eh... krijgen van bestuur, dat je daar aan toe kan komen in een huwelijk waar dat zou gebeuren, waar jij als partner, je vrouw uitscheld, de kinderen uitscheld.

Frits: Doe ik nooit.....
Nee kijk......wij hebben een heel partij... heel verkiezingsprogramma en daar zitten heel veel punten in waar je over kunt onderhandelen, dat zijn je wensen, dat wil je graag. Dat zijn geen beloftes aan kiezers van dit gaan we ook precies zo waar maken, maar er zijn een paar punten, ja als je daar op gaat glijen dan ben je gewoon niet betrouwbaar, en dat zijn voor ons gewoon de punten Omniworld en betaald parkeren.

Rob: ja

Frits: Eigenlijk

TERUG