Betaald parkeren breekpunt voor Leefbaar Almere?

Almere 14 November 2002

Van:marien vlug
Tijd:12-11-02 14:07

Parkeermotie

Zoals u weet heeft Leefbaar Almere als 6e speerpunt (overigens geen belofte) in het verkiezingsprogramma gezet:

Vrij Parkeren.
Daarom overwegen wij om de volgende motie a.s. donderdag in de raadsvergadering in te brengen:
De raad in vergadering bijeen overwegende dat:
- in het collegeprogramma is besloten tot bespreking van het betaald parkeren, tijdens de begrotingsbehandeling in november 2003,
- de onderliggende onderzoeken niet op tijd beschikbaar zijn voor goede besluitvorming, - de burgers niet de dupe mogen zijn van ambtelijke vertragingen,
- het invoeren van een tijdelijke tariefwijziging extra instel- en communicatiekosten, verwarring en klachten met zich meebrengt, - de bewoners van Almere een prettig 2003 toewensen, besluit dat
- de parkeer tarieven wijziging in één keer door te voeren en wel zo spoedig mogelijk na het parkeerdebat in begin 2003.

Graag wil ik de burgers van Almere oproepen om hun eigen politieke partij te stimuleren bovenstaande motie aan te nemen.

TERUG