Wethouder Haanstra (PvdA) negeert motie raad

Almere 18 November 2002

Kort redactioneel commentaar

Deze blunder waarvoor in eerste instantie de PvdA-wethouder Johanna Haanstra verantwoordelijk is, doet haar positie geen goed. Die positie is, in haar rol als onderwijswethouder, toch al wankel. Haar beloften aan een school om het lokalen-probleem per 1 januari opgelost te hebben bleken van nul en generlei waarde. In een noodgreep deed deze wethouder een ´bevel´ uitgaan aan een school van een ander schoolbestuur om 4 lokalen in te leveren. Het schoolbestuur van deze laatste school van het Montessori-onderwijs maakte van zijn hart geen moordkuil. Als langer leven er in het onderwijsveld, en bij de diverse schoolbesturen,ongenoegens over het optreden van wethouder Haanstra (PvdA)

En nu deze blunder, waaruit blijkt dat de wethouder zich van de gemeenteraad niets wenst aan te trekken. Wellicht is er sprake van het wat ´voortvarend optreden´ van enkele hoge ambtenaren op het stadhuis. Ook dan is het wethouder Haanstra die daar in eerste instantie verantwoordelijk voor is. Niet in de laatste plaats voor de onrust bij kleinere ondernemers en niet te vergeten hun werknemers die hun baan op de tocht zagen staan door de voornemens van het College. Een loden last viel van deze werknemers en hun bedrijfjes af toen de raad de motie aannam. Onder de verantwoordelijkheid van wethouder Haanstra wordt met deze brief nu opnieuw grote onrust gezaaid. De vraag is hoe lang de gemeenteraad deze wethouder nog de hand boven het hoofd houdt. De ongenoegens over deze wethouder nemen met de dag toe.

TERUG