Betaald voetbal weer van stal voor Almere

Almere 23 November 2002


´kort´ redactioneel commentaar:

Het was in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van donderdag 21 november 2002, waar het definitieve College-voorstel inzake Omniworld in Almere Poort centraal stond, weer eens duidelijk: Met zwaar machtsspel van de zijde van vooral wethouder Huis wordt de gemeenteraad een rad voor ogen gedraaid. Een gemeenteraad die zich uitput in vragen die opheldering in het ´schimmige´ dossier Omniworld moet brengen. Wie denkt dat sportwethouder Huis de gemeenteraad serieus neemt komt bedrogen uit.

Minachting
Eigenlijk was hij helemaal niet van plan om antwoorden te geven. In plaats daarvan gaat deze wethouder zich er weer eens op beroepen dat hij een hele ´oude´ Almeerder is en verliest zich in persoonlijke historische beschouwingen over een plannetje uit 1980 om toen ook al betaald voetbal ´op te richten in Almere´. Wel 8 minuten is de wethouder dan aan het woord, van de hem toegemeten 15 minuten. Als voorzitter Douwe Halbesma (VVD) de wethouder er toe maant om nu eens eindelijk antwoorden aan de raadsleden te verstrekken, blijkt dat wethouder Huis dat helemaal niet van plan was. Liever had hij die antwoorden door zijn ambtenaren schriftelijk laten afdoen. Na een conflict-moment tussen Huis en de voorzitter loopt Huis terug naar zijn plek om daar een stapeltje papier (de vragen) op te halen. Groter kan een wethouder zijn minachting voor de raad niet tot uitdrukking brengen. Van het echt antwoord geven op de vragen komt overigens niets terecht. (zie de video bij het artikel).

Regelrecht onbeschoft
Huis put zich uit in het benadrukken dat betaald voetbal in Almere helemaal niet bestaat. Hij blijft dat uit en ten treure benadrukken, want het is hem gebleken dat veel mensen dat niet snappen. Volleybal en Basketbal als betaalde profclubs bestaan al wel en derhalve zouden die wel door de gemeente gesteund moeten worden en zou daarom voetbal uit de plannen zijn gehaald. Voor veel raadsleden een onbegrepen uitleg, die dan ook pleiten voor gelijke behandeling van voetbal en de andere sporten. Als Joke Knop (Stadspartij Almere) opmerkt dat ze het wel genoeg vindt zo omdat zij best weet dat betaald voetbal op dit moment niet bestaat in Almere, begaat wethouder Huis zijn grootste schoffering:
    
Joke Knop
Huis permiteert zich dan op te merken dat je om dat te snappen beslist geen intellectueel hoeft te zijn : "Zelfs u begrijpt het mevrouw Knop!". De raad, toch het hoogste en, in het duale bestel, leidende orgaan en dus in feite de opdrachtgevers van de wethouders, zit erbij en kijkt ernaar. Een onwezenlijk gezicht waarbij de burger zich kan afvragen of hun belangen bij déze gemeenteraad wel in goede handen is.

Wil de Almeerder deze produkten wel?
De gemeente Almere gaat de sportclubs subsidiëren met zo´n 450.000 Euro per jaar. Pardon? Vergissing. Volgens het collegevoorstel worden met die gemeenschapsgelden produkten ingekocht van de spelers van de volley- en basketbalclub.
Produkten? Jawel de lesjes die de sporters nu al geven aan jeugd op bijvoorbeeld scholen zijn de ingekocht produkten. Dit alles om te verdoezelen dat hiermee in feite de salarissen van de spelers betaald worden. Dat mag beslist niet ´bekend´ worden anders verliest de Leefbare wethouder zijn gezicht.
Daarbij is de vraag of de gemeente Almere zonder devoorafgaande geschiedenis vanOmniworld deze produkten wel gekocht zou hebben. Ik durf te wedden dat als er ook een intomart-onderzoek gehouden zal worden (zoals Van Duin-LA- wil voor de publiekstrekker) onder de jeugd dat er heel andere wensen uitkomen. Die zullen beslist niet als eerste aan basketbal en volleybal denken. Maar bijvoorbeeld wel aan ´ping-pong´; een geliefd ´tijdverdrijf´ op de scholen.

Staatssteun; Europese regels
Het speelde onlangs weer: Er is de dreiging dat veel sportclubs (vnl. voetbal) de steun die zij uit gemeentekassen krijgen, terug dienen te betalen aan de subsidie-verstrekkers: de gemeenten. ´Europa´ en de Mededingingsautoriteit, zoals de Nma, zullen toch wat raar aankijken tegen het ´inkopen van produkten´ zoals nu voorgesteld wordt. Daar zit een gevaarlijk kantje aan. Net zoals de huur van de sporthal voor de clubs wel eens te laag en niet marktconform zou kunnen blijken te zijn.

Twee schepen van Eeuwige bijleg
Het blijft ten enen male onbegrijpelijk waarom het college tegen de uitkomsten van de ´taskforce´ in tegen betaal voetbal heeft gekozen.Een Betaald Voetbal Organisatie (FC Omniworld) zou niét zoals Volley- en Basketbal tot in lengte van dagen uit de gemeentekas hoeven te putten. In de aanloop naar de verkiezingen heeft, de nu wethouder, Huis meermalen uitgesproken dat een Omniworld-concept met betaald voetbal : "een Eeuwig durend schip van bijleg" zou zijn. Vervang voetbal voor Basket- en Volleybal en laat dat ´schip van bijleg´ staan. Dan heb je precies waar de huidige wethouder voor Leefbaar Almere, in zijn periode als lijstrekker voor zijn partij, zo tegen was. Wie het nog snapt mag het zeggen.

TERUG