Wethouder Huis is een leugenaar

Almere 25 November 2002


Discussie Leefbaar Almere Van: Frits Huis Tijd:22-11-02 20:48
Het zat dus zo

Beste mensen,

Elke mediatrainer zou mij deze bijdrage ontraden. Je gaat niet tegen de media in. Dat is een heilloze weg. Zelfs als een krant, zoals het Dagblad van Almere, schaamteloos de waarheid blijft verdraaien in het kader van een hetze tegen het college van B. en W. en Leefbaar Almere in het bijzonder, houd je je mond. Pappen en nathouden, heeft dat. Rekken en er bij blijven.

Pap maar, houd maar nat, rek en blijf er bij. Maar laat mij er buiten.

Vanavond las ik de weergave van het DvA van de commissievergadering van gisteravond, waarin als enig agendapunt Omniworld aan de orde was. Tot mijn verbijstering werd in het betreffende artikel gesteld dat wethouder Huis zich schriftelijk van de beantwoording van vragen af had willen maken. Gelukkig greep commissievoorzitter Halbesma scherp in en dwong hij de wethouder alsnog de vragen mondeling te beantwoorden.

Een volstrekte omkering van de werkelijkheid. Jullie, als achterban van en geinteresseerden in Leefbaar Almere, hebben recht op de waarheid. Die was als volgt: Nadat tientallen vragen door commissieleden op mij waren afgevuurd, beval de voorzitter van de commissie mij deze vragen in een kwartier tijd te beantwoorden. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte en deed net alsof ik, in het zicht van deze onmogelijke opgave, rechtsomkeert maakte om weer op mijn plaats te gaan zitten.

Het bleek de voorzitter echter ernst te zijn. Aangezien de voorzitter bij het begin van de vergadering had aangegeven dat hij, gezien de bijzonderheid van het onderwerp, meer ruimte wilde geven voor het politieke debat (normaliter houdt hij streng de hand aan het technisch beantwoorden van technische vragen) nam ik de vrijheid, alvorens tot beantwoording van de vragen over te gaan, een korte inleiding te houden. Mijn centrale thema was: er komt betaald voetbal in Almere, natuurlijk komt dat er, het is in het verleden al geprobeerd en in de toekomst zal daar ongetwijfeld een initiatief toe worden genomen dat ook ik van harte toejuich. Dat zal dan wel een goed onderbouwd initiatief moeten zijn.

Helaas onderbrak de voorzitter mij juist op het moment dat ik mijn betoog wilde afronden en tot beantwoording van de vragen wilde overgaan. Er ontspon zich een kleine woordenstrijd, waarbij ik duidelijk liet merken dat ik woedend was over deze inconsequente gang van zaken. Vervolgens heb ik, ofschoon ik even de draad kwijt was, in eerste termijn een aantal belangrijke vragen beanwoord. In tweede termijn heb ik vrijwel alle overige gestelde vragen beantwoord. Niet DANKZIJ maar ONDANKS het vermeende scherp ingrijpen van de voorzitter en al helemaal niet door hem gedwongen.

Het Dagblad van Almere, dat blijkbaar een race houdt met het college van B. en W. waarbij de vraag is wat het eerst zal verdwijnen, het college of het DvA, wekt nu de indruk dat ik mij met een Jantje van Leiden wilde afmaken van de belangrijke vragen die door de commissie werden gesteld.

Niets is minder waar.

TERUG