SOS graaft strijdbijl weer op

Almere 28 November 2002


Almere, 25 november 2002

Zo´n drie maanden geleden hebben we besloten om SOS op te heffen. Ontwikkelingen rondom de cluster3 school noodzaken ons om de strijdbijl weer uit de kast te halen.

Wat is er aan de hand?
Op het moment dat we besloten om SOS op te heffen, hadden we, met wat bedenkingen, het idee dat het traject goed op de rails stond. We hadden dan ook de verwachting binnen niet al te lange tijd het tijdstip te vernemen, waarop de eerste paal de grond in zou gaan. Niets bleek minder waar.

Tot onze grote schrik vernamen we middels een e-mail van een direct betrokkenne dat het project begin oktober was stilgelegd!! De nieuwe directeur van Gewoon Anders was van mening, bleek later, dat de cluster3 school niet paste in het convenant dat door Gewoon Anders was afgesloten. Dit, ondanks het feit dat Gewoon Anders van het begin af aan zeer nauw betrokken is geweest bij de planvorming rond de school. Uit de mails blijkt verder dat de wethouder op de hoogte was van het
stopzetten van het project. Toen echter de wethouder tijdens een commissie vergadering gevraagd werd wat de status van de cluster3 school was, antwoorde ze later schriftelijk, dat er niets aan de hand was en dat de school januari 2004 zou openen.

Niet lang daarna verscheen er een ingezonden brief in het Dagblad van Almere. Deze brief was van Netty Tiemersma, werkzaam bij Openbaar Onderwijs en tevens voorzitter van Gewoon Anders. Artikelen van de hand van Marcel Beijer, die na een tip van ons op het spoor was gezet van de stopzetting, waren de aanzet tot deze brief. Tot onze ontzetting bleek er een hoop tussen de regels te staan.

Uit de brief valt op te maken dat Gewoon Anders de cluster3 school vanaf het begin alleen zag als onderkomen voor "hun" groepje integratie kinderen "De Weerga". Dit valt op te maken uit de opmerking dat het pand "te groot" zou zijn voor de kinderen en dat ze zich wel erg angstig zouden voelen in zo´n groot gebouw. Ik citeer uit de brief:

Wat vooral opvalt aan de plannen is dat de school erg groot is. Het gaat om negentien klassen in grote eenheden binnen de school. De leerlingen van De Weerga zijn nu gewend aan overzichtelijke ruimtes en zullen erg moeten wennen aan een grote school met natuurlijk veel meer kinderen.

Tiemersma gaat er gemakshalve aan voorbij dat de school er juist zou komen voor de ong. 300 (!!) zml kinderen die nu nog de gemeente uit moeten om les te krijgen. Dat er meer kinderen ondergebracht zouden worden, bleek voor Gewoon Anders een onplezierige bijkomstigheid.

Ook nieuw voor ons, was de volgende opmerking in de brief:

Daarnaast streeft Gewoon Anders samenwerking met andere voorzieningen (bijvoorbeeld kinderrevalidatie, kinderdagcentra) na. Om dat mogelijk te maken moeten er misschien op korte termijn al aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden.

Kinderdagrecreatie?? Daar is nog nooit over gesproken met SOS. Keer op keer blijkt dus dat het Gewoon Anders wel heel goed uitkwam dat SOS werd opgeheven.

Samenvattend kan ik concluderen dat wij als SOS danig door Gewoon Anders op het verkeerde been gezet zijn, en ik druk me nu netjes uit. Ook de toenmalig onderwijswethouder Smeeman blijkt stroop om de mond gesmeerd te zijn. Het vertrouwen in Gewoon Anders is compleet verdwenen. SOS in Almere zal er alles aan doen om de cluster3 school te laten worden wat het zou moeten zijn, een onderkomen voor o.a. zml kinderen die recht hebben op volwaardig onderwijs binnen de eigen gemeentegrens.

We roepen dan ook bezorgde ouders op, om contact met ons op te nemen. De kerngroep van SOS moet worden uitgebreid om goed te kunnen functioneren.


Sjaak & Lia van Dijk 036 5316149
Henk & Will Struik 036 5386401

TERUG