Wethouder Haanstra verzweeg eigen aktie

Almere 29 November 2002


From: XXXXXXXXX
To: Xxx
Sent: Tuesday, October 15, 2002 10:53 PM
Subject: Re: De Weerga

Xxx, het is goed weer wat van je te horen. Als je de wens had om er een andere school van te maken, dan heeft Ad zeker naar jou geluisterd. Het gaat helemaal niet goed met het project. Iedereen heeft geheel in de geest van het project zich ontzettend ingezet om het project tot een succes te maken maar....

Ca. 2 weken geleden werd ik via Roos geconfronteerd met het gerucht dat Stichting Gewoon Anders een bom onder het project heeft gelegd. Zoals je weet kwam Ad de Swart met het verhaal dat het niet meer als een ZMLK school betiteld mocht worden.

Sinds kort heeft SGA een nieuwe directeur. Deze dame is onderwijs inspecteur geweest en heeft geconstateerd dat De Weerga niet voldeed als Cluster 3 voorziening. Je houdt het niet voor mogelijk; het programma van eisen is mede met SGA opgesteld,2 jaar staat SGA vooraan als het gaat wat er wel en niet moet komen en nu komt men met het verhaal dat de school niet voldoet. Ik maak veel mee in mijn werkveld maar dit ........ Je kan je voorstellen dathet gemoedvan een aantal zeer gemotiveerde en betrokken planteam deelnemers op dit moment behoorlijk op de proef wordt gesteld.

SGA heeft het via De Wethouder zover gebracht, dat Roos het project heeft moeten stil zetten en een opgave te doen van de tot op dit moment gemaakte kosten. Morgen krijgen we van de bouwkundige aannemers de aanbiedingen. Die worden nog beoordeeld en dan kunnen we er voorlopig even niets meer aan doen. Indien er een vervolg komt, dan kunnen we eventueel met de aannemer met de beste aanbieding aan tafel gaan zitten om te kijken of we tot overeenstemming kunnen komen voor een nieuw plan.

Voorlopig is daar nog geen kijk op. Roos moet eerst weer van Wethouder/ Onderwijs een opdracht krijgen om eventueel weer met SGA aan tafel te bezien wat het nieuwe programma van eisen te maken. Komende maandag 12.00-13.00 uur is er een ingelaste planteam bespreking waarin Roos toelichting zal geven over de motivatie van de gemeente om het plan stop te zetten. We hopen dat er een vervolg komt en dat er het zelfde team weer met grote voortvarendheid en motivatie aan de gang kan. xxx, ik denk dat dit niet het bericht is waarop je zit te wachten, maar ik denk dat SOS er niet verstandig aan heeft gedaan zich zelf op te heffen.
Vriendelijke groet,
Van: XXXX
Verzonden: maandag 21 oktober 2002 22:31
Aan: XXXXXXXXX
CC:
Onderwerp: Re: De Weerga

XXXX, vandaag heeft er een planteam vergadering plaats gevonden waarin Roos Kox heeft toegelicht waarom de gemeente heeft besloten het project stil te zetten.

Ook Ad de Swart heeft toelichting gegeven inzake de motivatie van Stichting Gewoon Anders. Op verzoek van Roos gaat Gewoon Anders de voormalige SOS informeren over de het standpunt van SGA. Dus dan weten jullie dat er een actie van die kant komt. Ik heb van Roos begrepen, dat ze de hoop heeft, dat Onderwijs toch nog besluit om verder te gaan met dit project/gebouw. Ik heb haar verteld, dat ik xxx heb ingelicht en dat xxx jou bijgepraat heeft en dat de politiek daar mogelijk al kennis van heeft. Aangezien ze van Onderwijs duidelijk het verzoek heeft gekregen er voorlopig geen ruchtbaarheid aan te geven was ze daarover zeer duidelijk. Indien uit zou komen dat ik jullie heb ge´nformeerd, dan zou de betrokkenheid van xxxxx voor dit project (en volgende) over en uit zijn. Dat zou ik om meerdere redenen bijzonder jammer vinden, dus wees a.u.b. een beetje omzichtig met dat wat ik jullie laat weten.
Vriendelijke groet,

TERUG