12 december: Almeerse raad in spagaat

Almere 12 December 2002U bocht constructie

De specialist die de gemeente Almere met adviezen terzijde staat, drs. Ranner stelt in een laatste advies aan de gemeente dat k het zogenaamde ´inkopen van produkten´ door ´Europa´ beschouwd kan worden als ongeoorloofde staatssteun.

Toch wordt dit 12 december aan de gemeenteraad voorgesteld. Een gemeenteraad die onlangs dus nog stelde dat er Europees aanbesteed zou en most worden inzake het onderhoud van de stad, wordt nu voorgesteld om mee te werken aan het ontduiken van diezelfde Europese regels. De partij van wethouder Huis, Leefbaar Almere, vond de constructie van Eurowoningen om de regels te ontduiken zo laakbaar dat zij geen zaken met Eurowoningen wensten te doen. Hoe laakbaar is het dat de gemeenteraad wel onderhands gaat aanbesteden bij de Basket- en Volleybal-clubs?

zie ook:

  • Rapporten drs. Ranner

    TERUG