Leefbaar Almere zet coalitie op scherp

Almere 25 Februari 2003


PERSBERICHT PvdA Almere


PVDA WIJST LEEFBAAR-VOORSTEL THEATER/CKV AF

Fractie houdt vast aan collegeprogramma

De PvdA-fractie heeft met waardering, maar ook met verbazing, kennis genomen van de poging van de fractie van Leefbaar Almere om uit de impasse rond de bouw van het theater/CKV te komen. Het is een serieuze poging om de coalitiegenoten en het college tegemoet te komen, maar de PvdA kan er niet mee instemmen. De bezwaren van de PvdA zijn van politieke, inhoudelijke en financiële aard. De PvdA doet een tegenvoorstel.


De Leefbaar-fractie stelt voor aan het theater repetitie- en uitvoeringsruimtes voor amateurkunst toe te voegen. Het CKV-kunstonderwijs en de kantoren zouden in een nieuw te ontwerpen gebouw moeten komen. Hierin zou volgens LA ook de bibliotheek gevestigd moeten worden.

Politiek probleem
De PvdA-fractie heeft met het Leefbaar-voorstel allereerst een politiek probleem. Nog geen jaar geleden is door de coalitiegenoten het collegeprogramma ondertekend. De afspraken daarin over Omniworld zijn uitgevoerd. Binnenkort wordt besloten over betaald parkeren en het definitief ontwerp voor het theater/CKV. Het collegeprogramma kan volgens GroenLinks, CDA en PvdA alleen aangepast worden als alle coalitiegenoten daarmee instemmen. Zonder dat fundament kan er geen langdurige samenwerking bestaan. De Leefbaar-fractie staat alleen als het gaat om het niet respecteren van het coalitieakkoord.
De PvdA constateert dat de fractie van Leefbaar niet alleen bezwaar heeft tegen de uitwerking van de afspraken over het theater/CKV, maar zelfs een streep zet door de afspraak zelf. Daarmee isoleert de fractie zich van de coalitiegenoten en het college en zet ze het voortbestaan van de coalitie op het spel.

Combinatie handhaven
De PvdA heeft ook inhoudelijke bezwaren tegen het Leefbaar-alternatief. De PvdA-fractie deelt de zorgen van Leefbaar over de kosten van het theater/CKV. De PvdA is dan ook bereid te zoeken naar kostenbesparingen. Maar wat LA voorstelt, past niet bij het theater/CKV, zoals bedoeld in het coalitieakkoord. De PvdA hecht aan de combinatie van theater en culturele vorming in één gebouw. De gemeenteraad wilde een voorziening waar op alle dagen van de week iets te doen is, die laagdrempelig en transparant is en in niets lijkt op de cultuurtempels waar er in Nederland al zo veel van zijn. Het wordt het gezichtsbepalende gebouw voor het stadscentrum, waartoe raadsbreed is besloten.
Het voorstel van LA haalt een streep door het combinatiegebouw en vervangt het door een in stedenbouwkundig opzicht haastig en rommelig alternatief. Er komen in dat voorstel meer gebouwen ‘op een kluitje’ aan de waterkant, het plein gaat verloren, er ontstaat een gat waar de bibliotheek moet komen en het open en democratische karakter van het theater/CKV wordt vervangen door een doodse ‘cultuurdoos’ die alleen op speelavonden tot leven komt.

LA-plan duurder
Het derde probleem van de PvdA met het Leefbaar-voorstel is dat het waarschijnlijk geen besparing oplevert. De PvdA vreest dat de al gemaakte ontwerpkosten voor het theater/CKV,de financiële verplichtingen tegenover de architect, de noodzakelijke ontwerpwijzigingen in het stadshart en de LA-wens om drie nieuw te ontwerpen gebouwen te realiseren aanzienlijk hoger uitkomen dan de afgesproken € 80 miljoen.

Tegenvoorstel
De fractie van de PvdA pleit ervoor de afspraken uit het coalitieakkoord te respecteren. Het moet mogelijk zijn een oplossing te vinden voor zowel de nu ontstane politieke breuk in de coalitie, als voor de door alle coalitiefracties erkende financiële problemen die samenhangen met de realisatie van het theater/CKV.
Wellicht zijn er besparingen mogelijk in materiaalkeuze, architectkosten en het zelf uitvoeren van de aanbesteding. Zonder de functionaliteit van het gebouw aan te tasten, kan volgens de PvdA gezocht worden naar slimme ontwerpaanpassingen. Daarbij kan gedacht worden aan een beperkte verplaatsing landinwaarts en aan stapeling van ruimten aan de waterkant.Almere, 23 januari 2003


TERUG