Studio Almere ontevreden over overeenkomst met Omroep Flevoland

Almere 15 Maart 2003


Leden van de gemeenteraad van Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE


Betreft Onafhankelijkheid Studio Almere TV Almere, 22 februari 2003
Ons kenmerk StudioAlmere/CS/2003-01
Geachte leden van de raad,


Wij, als dragende kracht van Studio Almere TV (STA), maken ons zorgen.
Bij het ondertekenen van de overeenkomst tussen het Gemeentebestuur en Stichting Regionale Omroep Flevoland (SROF) betreffende het produceren van een dagelijks Almeers tv journaal is ons inziens een bedrag van EUR 61.000,- geoormerkt voor STA. Bedoeling van dit geld is om STA te professionaliseren en een schaalsprong te laten maken. De invulling van dit bedrag blijkt echter buiten ons om te gebeuren. Om nu te voorkomen dat er apparatuur door SROF wordt aangeschaft voor STA die slecht aansluit bij onze huidige apparatuur roepen wij uw hulp in.

Wij vragen van u het volgende:
- Ons (STA) te steunen in de onafhankelijke besteding van deze door de gemeenschap beschikbaar gestelde middelen opdat wij de door de raad gewenste schaalsprong kunnen realiseren. (zie verslag cie M.O 24-01-2002).
- Toe te zien op de samenwerking tussen SROF en STA, aangezien soortgelijke overeenkomsten in het verleden voor ons teleurstellend zijn verlopen (Nieuwland Opleidingen).

Ter verduidelijking, STA is niet in het bezit van een camera, de programma’s worden met privé camera’s opgenomen.

Bijgevoegd vindt u een offerte voor apparatuur die wel goed aansluit op onze huidige uitzendnorm. In deze offerte is een post opgenomen ten behoeve van onze uitzend automatisering. Dit om de programma’s op vaste tijden te laten beginnen en tevens een eventuele spreiding van doelgroep televisie over de week te kunnen realiseren.

Hoogachtend,


Cor Esser en Cees de Lange

TERUG