Studio Almere ontevreden over overeenkomst met Omroep Flevoland

Almere 15 Maart 2003

OVEREENKOMST LOKALE EN REGIONALE OMROEPDe Stichting Regionale Omroep Flevoland verder te noemen de regionale omroep, vertegenwoordigd door de heer D. Binnendijk, directeur/hoofdredacteur

en

De Stichting lokale Omroep Studio Almere verder te noemen de lokale omroep, vertegenwoordigd door de heer A. Touwslager, voorzitter

wensen een overeenkomst aan te gaan met als doel een verbreding en verbetering van het aanbod van televisieprogramma’s voor de inwoners van Almere, waarbij de mogelijkheden van zowel de regionale omroep als de lokale omroep optimaal worden benut.

De samenwerking moet gestalte krijgen op een transparante manier die wordt gesteund door de leiding van zowel de regionale als de lokale omroep. Voor de samenwerking zijn de volgende uitgangspunten afgesproken:    1. De samenwerking moet een kwaliteitsimpuls opleveren voor de programma’s die Studio Almere TV uitzendt. De lokale omroep krijgt de beschikking over het materiaal van TV Flevoland. Dat betekent bijvoorbeeld dat de lokale omroep aan de hand van de door de week door TV Flevoland uitgezonden Almere-reportages in het weekend een zelf samengesteld Almere-weekjournaal kan uitzenden, eventueel aangevuld met eigen bijdragen van de lokale omroep. Ook kunnen (archief)beelden van TV Flevoland de reportages van Studio Almere TV in een aantal gevallen van meerwaarde voorzien. Overigens is het materiaal van de lokale omroep ook beschikbaar voor de regionale omroep.

    2. De samenwerking biedt talentvolle programmamakers en andere medewerkers van Studio Almere TV de mogelijkheid om zich door middel van stage(s) en opleiding(en) bij TV Flevoland verder te ontwikkelen en daadwerkelijk bij te dragen aan het verbeteren van de uitzendingen van de lokale omroep. Uiteraard is er voor de betrokken medewerkers ook de mogelijkheid om door te stromen naar TV Flevoland. Dit zal echter altijd gebeuren in goed overleg tussen de leiding van TV Flevoland en Studio Almere TV.

    3. De overeenkomst moet ook leiden tot een samenwerking op programmatisch en facilitair gebied. Bij grote Almeerse evenementen kan het goed zijn dat de publieke omroep (regionaal/lokaal) de krachten (journalistiek/facilitair) bundelt. Dat kan bij een goede voorbereiding en uitvoering leiden tot een product met meerwaarde voor de Almeerse tv-kijker. Op locatie kunnen TV Flevoland en Studio Almere TV ook bijvoorbeeld een eigen opname plannen, waarbij gewerkt kan worden met dezelfde aanwezige, technische faciliteiten.

    4. Deze uitgangspunten onderschrijvend overwegen de regionale en lokale omroep:


- dat de regionale omroep en de lokale omroep beide zelfstandige en gelijkwaardige organisaties zijn die ieder een volwaardige bron van nieuws en informatie bieden ten behoeve van het publiek in de respectievelijke verzorgingsgebieden.
- dat beide publieke omroepen zijn
- dat beide een eigen onafhankelijke programmaraad hebben
- dat de publieke omroepen de krachten moeten bundelen teneinde elkaars positie te versterken
- dat verschillende vormen van samenwerking kunnen bijdragen aan het vergroten van de samenhang tussen de publieke omroepen.

En komen vervolgens overeen:

Artikel 1
De regionale omroep verleent de lokale omroep toestemming (delen van) de regionale tv-uitzendingen uit te zenden via de lokale zender, op voorwaarde dat dit inhoudelijk en technisch integraal (op het zelfde tijdstip) gebeurt.

Artikel 2
De regionale omroep vrijwaart de lokale omroep tegen eventuele vorderingen van medewerkers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het regionale omroepprogramma. Bij vorderingen van andere (auteurs-) rechthebbenden treden de lokale en regionale omroep in overleg. Beide omroepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen uitzending, en de mogelijke consequenties en claims daarop.

Artikel 3
De lokale omroep vrijwaart de regionale omroep tegen eventuele vorderingen van medewerkers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het lokale omroepprogramma. Bij vorderingen van andere (auteurs-)rechthebbenden treden de lokale en regionale omroep in overleg. Beide omroepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen uitzending, en de mogelijke consequenties en claims daarop.

Artikel 4
De regionale omroep verleent de lokale omroep toestemming om uit de regionale nieuwsprogramma’s onderdelen te selecteren voor gebruik in lokale uitzendingen, zodanig dat de geselecteerde items naar aard en strekking corresponderen met de oorspronkelijke uitzending. Bij uitzending is bronvermelding verplicht.

Artikel 5
De lokale omroep verleent de regionale omroep toestemming om uit de lokale nieuwsprogramma’s onderdelen te selecteren voor gebruik in regionale uitzendingen, zodanig dat de geselecteerde items naar aard en strekking corresponderen met de oorspronkelijke uitzending. Bij uitzending is bronvermelding verplicht.

Artikel 6
De regionale omroep stelt faciliteiten ter beschikking aan de lokale omroep om de uitwisseling van beeldmateriaal tot stand te kunnen brengen. De afspraken betreffende deze apparatuur staan beschreven in de bijlage ‘werkdocument faciliteiten’, welke deel uit maakt van deze overeenkomst.

Artikel 7
Geen commerciële of andere activiteiten uit te voeren met elkaars beelden, dus ook niet aan derden beschikbaar te stellen. Alle beelden blijven dus respectievelijk eigendom van beide omroepen.

Artikel 8
De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2003, heeft de looptijd van een jaar en kan telkens met een jaar verlengd worden.

Aldus mondeling overeengekomen en schriftelijk bekrachtigd te Almere d.d. 28 november 2002

Namens Stichting Regionale Omroep Flevoland,
de heer D. Binnendijk
directeur/hoofdredacteur

..................


Namens Stichting Lokale Omroep Studio Almere,
de heer A. Touwslager
voorzitter

.................

13612/jbd/bsm

Bijlagen: - werkdocument faciliteiten
- intenties


WERKDOCUMENT FACILITEITEN


Omroep Flevoland is ervan overtuigd dat vruchtbare samenwerking slechts dan werkt op het moment dat beeldmateriaal uitgewisseld kan worden. De basis hiervoor is dat beide omroepen met hetzelfde systeem werken. Omroep Flevoland werkt op een andere norm (DVC Pro 25) en zal daarom Studio Almere TV voorzien van een camera en player/recorder op dezelfde norm.Het gaat hierbij om de volgende apparatuur:


Camera:
Panasonic DVCPRO type AJ-D410 compleet met Canon lens, statief en microfoon.


Player/recorder:
Thomson DCR 240 P. Digital Editing VTR for recording and playback of DVC-Pro digital component video and audio signals for 50 Hz, PAL (Desktop) ¼ inch DVC-Pro System Build in 22 pin RS232C interface. Included accessoires: interface module AJ-YAD250E, AC Power cord, operation and maintenance manual.1. Camera, recorder en toebehoren (verder te noemen de apparatuur) blijven eigendom van Omroep Flevoland.

2. De apparatuur wordt gestationeerd bij Studio Almere TV en deze dient zorg te dragen voor het professioneel omgaan met deze apparatuur.

3. Studio Almere dient een verzekering af te sluiten waarmee de apparatuur volledig is verzekerd.

4. Omroep Flevoland draagt zorg voor het onderhouden van de apparatuur.

5. De apparatuur is in bruikleen bij Studio Almere TV zolang als de overeenkomst tussen Omroep Flevoland en de gemeente Almere aangaande het Almere-journaal bestaat.
INTENTIES


- Er komt een dagelijkse (maandag tot en met vrijdag) Almeerse nieuwseditie, geproduceerd en uitgezonden door de regionale omroep. De lengte van de nieuwseditie, die deel uitmaakt van de carrousel van TV Flevoland, bedraagt tussen de tien en vijftien minuten.

- De regionale omroep ondersteunt medewerkers van de lokale omroep door middel van
workshops en stages of een andere vorm van begeleiding, waardoor deze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen met als doel een algehele kwaliteitsimpuls voor de programma’s .

- De regionale omroep en de lokale omroep geven medewerkers van de regionale omroep – voor zover mogelijk - de mogelijkheden bij de lokale omroep ervaring op te doen op het gebied van onder andere programma maken, presentatie en regie.

- De regionale omroep en de lokale omroep werken - voor zover mogelijk - technisch/facilitair en programmatisch samen bij speciale evenementen waar beide omroepen verslag van doen.

- De regionale en lokale omroep onderzoeken de mogelijkheid om meer programma’s of delen van programma’s van elkaar over te nemen of gezamenlijk uit te zenden.

- De regionale en lokale omroep onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van reclame/acquisitie.


TERUG