Mulder (LPA) wil persoonsbeschadiging voor zijn

Almere 18 Maart 2003


Jeroen Mulder
Bevrijdingstraat 14
1318 AP Almere

Almere, 16 maart 2003

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Almere
Drs. H.G. Ouwerkerk


Onderwerp: Bevestiging van mijn vertrek uit de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere
Referte: Mijn mail d.d. 13 maart 2003 aan de raadsgriffier


Geachte Heer Ouwerkerk,

Hierbij bevestig ik en geef ik u officieel kennis, conform de vigerende wet- en regelgeving, van mijn vertrek uit de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere. Ten gevolge hiervan deel ik u het volgende mee:

 • Ik zal vanaf heden als raadslid opereren onder de naam Lijst Participatie Almere, een vereniging onder dezelfde naam is in oprichting;
 • Mijn functies lid van het presidium, voorzitter van de commissie Algemeen Technische Zaken en vice-voorzitter van de ingestelde enquêtecommissie stel ik ter beschikking aan de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere. Mocht de gemeenteraad in meerderheid van mening zijn, dat de laatstgenoemde functie om praktische reden bij mij zou moeten blijven, dan ben ik bereid deze te blijven uitoefenen.

  Ten gevolge van het voornoemde feit verzoek ik u het volgende:
 • Dit feit fysiek zichtbaar te maken in de opstelling van de raadsleden tijdens de nog resterende zittingen van de gemeenteraad in deze raadsperiode;
 • Mij waar nodig bij te staan met juridische hulp, zoals aangegeven in de gemeentewet, waar het gaat om de beschadiging van mijn goede naam en eer door de vereniging Leefbaar Almere, de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Almere en de Wethouders van Leefbaar Almere, ten gevolge van de uitoefening van mijn plichten en rechten als gemeenteraadslid;
 • Mij in de raadsvergadering van 27 maart 2003 in de gelegenheid te stellen een korte politieke verklaring af te geven;
 • Mij met ingang van 27 maart 2003, of met ingang van de eerst mogelijke datum, aan te merken als lid van de raadscommissies Maatschappelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beheer en Stedelijke Ontwikkeling;
 • Mij met ingang van 7 april 2003 in de commissie Algemeen Technische Zaken aan te merken als gewoon lid in plaats van voorzitter;
 • De raadsgriffier formeel de opdracht te verstrekken mij bij te staan in de afwikkeling van de van de hier niet genoemde verdere procedurele gevolgen, zulks praktisch reeds, op initiatief van raadsgriffier zelf, in gang is gezet.

  Hoogachtend,
  w.g.
  Jeroen Mulder

  TERUG