GroenLinks: College komt toezeggingen aanbesteden onderhoud niet na

Almere 25 Maart 20031. Is het College bekend met het feit dat 58 van de 68 medewerkers van de Tomingroep met een sociale indicatie niet werkzaam zijn in het groenonderhoud van Almere, maar inpakwerkzaamheden elders verricht of groenonderhoudswerkzaamheden in een andere stad?

2. Kan het College aangeven waarom deze werknemers van de Tomingroep eind maart 2003 nog steeds niet allemaal gelijkwaardig werk in het groenonderhoud van Almere hebben, ondanks uw eerdere geruststelling aan de gemeenteraad dat dit geen probleem zou zijn omdat er genoeg onderhoudswerkzaamheden zouden zijn in nog over te dragen gebieden, zowel woningbouw als bedrijventerreinen in afwachting van overdracht naar Stedelijk Beheer, stadsdeel Poort en projecten?

3. Het College heeft voor alle 68 medewerkers van de Tomingroep de garantie op gelijkwaardig werk gegeven tijdens het interpellatiedebat van 2 december 2002. Bent u met mij van mening dat de overheid niet betrouwbaar overkomt nu er na drie maanden nog niets geregeld is?

4. Met het afgeven van de garantie voor alle medewerkers van de Tomingroep die voorheen in Almere werkzaam waren in het groenonderhoud, heeft de gemeente impliciet aan de Tomingroep een compensatieorder van 2,3 miljoen euro voor 2003 toegezegd. Welke gevolgen heeft de vertraging van de compensatieorder van 2,3 miljoen euro aan de Tomingroep voor de gemeente?

TERUG