Wegeninformatie van de provincie Flevoland.
Noordoostpolder

Vollenhoverweg/Steenwijkerweg
In de periode van 1 oktober tot en met 30 november is de splitsing Vollenhoverweg/Steenwijkerweg afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd bestemmings- en (brom)fietsverkeer. De afsluiting vindt plaats in verband met het aanleggen van een rotonde.

Vollenhoverbrug
In de periode van 1 oktober tot en met 20 december is de Vollenhoverbrug afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd (brom)fietsverkeer. De afsluiting vindt plaats in verband met het aanpassen van de Vollenhoverbrug.

Oostelijk Flevoland

Hanzeweg/Vossemeerdijk/Drontermeerdijk
Van 27 augustus tot en met 15 december vindt het verkeer op het kruispunt Hanzeweg/Vossemeerdijk/Drontermeerdijk enig oponthoud in verband met aanleg van een rotonde. Het oponthoud bestaat uit snelheidsbeperking en het gebruik maken van een hulpweg (de aansluitingen van de Vossemeerdijk en de Drontermeerdijk op de Hanzeweg zijn afgesloten).

Van 9 tot en met 23 november ondervindt het verkeer op het kruispunt Hanzeweg/Vossemeerdijk/Drontermeerdijk enig oponthoud. Het oponthoud bestaat voornamelijk uit het toepassen van een tijdelijke verkeersregelings installatie. De bestaande omleidingsroutes blijven gehandhaafd tot en met 15 december 2001.

Kruispunt Dronterweg(N309)/Swifterringweg (N307)
Tot en met 21 december 2001 heeft het verkeer op de Dronterweg bij de aansluiting met de Swifterringweg enig oponthoud door een snelheidsbeperking en een wachttijd voor een verkeersregelinstallatie in verband met het afsluiten van een rijbaan.

Het oponthoud vindt plaats in verband met de reconstructie van het kruispunt Dronterweg/Swifterringweg. Voor het doorgaande (brom)fietsverkeer langs de Dronterweg is een omleidingsroute aangegeven.


Heeft u nieuwtjes mail ze aan redactie@flevoland.to