Carnavals spreuken van:
'n Lesten Stuuver
oet Rossum
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
He dot 't
't Geet good - noe vedan
Noa vief joar - makkeluk zat
Waj hebt - hol dat vast
Loaw 't klaor hooln
Waj geern doot dat loat es
't Koomp al wa good
Nemt an
Loat oe nich opdriev'n
Rostig an - 't lop good
Better kotteumig in de knip dan achter 't veske
Dreenk goot mer goat te voot
At nich kan zo at mot dan mot mer zo at kan
Nem't oe an, me'r do 't met moat
Op de moat van de trom dan geet 't nooit krom
Karnaval in 't laand zoorgn an de kaant
Nen stuuver minder zal oons karnaval nich hindern
De beste stuurleu stoat an wal mer nich met carnaval
Het hele joar blieft wie 't veur, mer met carnaval vleegt de stopp'n d'r deur
Ok nen veerkaanten stuuver mo'j loaten rolln
Met völ lol en gezeur bloas wie oons d'r mooi deur
Aait doot doot good
Aj 't geld nig rekkent, dan kost nig wat
Met twee oet'n zolfdn stal draaf wie deur 't carnaval
Waw doot klinkt goot
Efkes onwies van de wies
Alleen koj niks, saam koj allns
Oe besloet voert wie oet
Wie smeed 't iezer heet at um carnaval geet
In oons geval sjeest wie deurn carnaval
Noe plukt wie met 't carnaval
Dit joar is 't vrij kot
Wie duukt met 2000 in 'n Carnaval
Met disse twee boern kö'j ouwehoern
As wie nig könt stiggel'n valt 'n carnaval an diggel'n
Met disse mör an 'n top zet wie 'n carnaval op 'n kop
Zonner gezeur knalt wie 't carnaval deur
Effen gin koo of véérken d'r is mear as weerken
Ieder hef zien gebrek oons geet niks te gek
'T geet zoas 't löp met disse tweelingköp
Oons hoof ie niks te vertell'n.. wie bint toch nig te veurspell'n
Met disse twee buur’n, krieg ie ’t zwoar te verduur’n
Disse Peul'n bint nig te dopp'n
Gosallemachtig, carnaval is prachtig
't Geet a lekker, mer 't kan nog gekker.
Met dizze kameröar bin ie de klos, Carnaval geet noe echt los
Nen Scheût meer of minder, dat mag nich hinder