-De Landbouw in Flevoland-

Uit Jiskefet

Humor op het platteland

Ja...humor. Dat hebben wij hier op het platteland niet nodig hè? Dat is zo al hard werken genoeg!

Bintje: De lekkerste aardappel!

In Flevoland hebben de bewoners van de buitenwegen wel gevoel voor humor. Soms komt dat voort uit angst voor onveilige verkeerssituaties.In dit geval het sluipverkeer op de smalle polderwegen zoals bijvoorbeeld op de Elandweg. Het bord is nu verdwenen door een storm. Alleen de paaltjes staan er nog. Inmiddels heeft de gemeente Dronten de Elandweg aangepakt. De weg is alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer en wethouders. 

foto: H Lammers

De veehouders in Flevoland verbouwen mais als aanvulling op het graskuilrantsoen voor de koeien tijdens de winter.

Mais is een eenzaadlobbige, net als tarwe, rogge, haver, gerst, tricale, rijst en alle grassen en komt oorspronkelijk uit zuidelijker streken.

Meestal oogst men het gewas als geheel door het te verhakselen. Soms oogst men alleen de kolfen met de zaden.

foto: H Lammers Dronten

Voor het beschermen van de dieren in Nederland is er de Dierenbescherming. Een goede zaak dat die er is en ze doen ook aan voorlichting. Ze geven een eenzijdig beeld van wat er gebeurd op de Nederlandse boerenbedrijven.

De struisvogels zitten niet in donkere hokken opeengepakt maar lopen vrij rond in grote weiden en kunnen onderdak gaan als ze dat willen!

De pekingeenden liepen vroeger vrij rond en hadden zwemwater ter beschikking. Totdat de Nederlandse wetgeving daar een eind aan heeft gemaakt. De mest van deze dieren was een te grote bedreiging voor het milieu! Ze moesten in afgesloten schuren gehouden worden. Nu zitten ze dus in ruime comfortabele schuren en omdat de dieren zich zo lekker voelen belonen ze hun baasjes door heel snel te groeien. Echter: Nu gaat er het gerucht dat de pekingeenden weer een uitloop naar buiten moeten hebben met zwemgelegenheid. Na heel veel investeringen zijn we dan weer terug bij af dus!

Bedenk dit als U gaat kijken naar de oneerlijke voorlichting van de Dierenbescherming! Een tevreden kip legt de meeste eieren! Dat weten de boeren ook en daarom worden de kippen gehouden op een manier waarbij de kippen zich 'kiplekker' voelen!

De landbouw is een belangrijke sector in Dronten. Onder Landbouw vallen meerdere sectoren. De Akkerbouw, de Fruitteelt, de Melkveehouderij, de Varkenshouderij, de Tuinbouw enz. Tegenwoordig zijn er ook nieuwere bedrijfstakken in de Landbouw in Dronten. Wat dacht U van Pekingeenden, Paling of Struisvogels?

loesje.gif (6384 bytes)

De boeren beheren veelal de groene ruimte in samenspraak met de diverse overheden. Maar van alle kanten is men aan het knabbelen aan de ruimte die nu ter beschikking is voor de boeren: Wegenbouw, stadsuitbreiding, recreatie en de aanleg van natuurgebieden en vliegvelden.

plaatje: ACM Meppel

Aardappeloogst in Flevoland.

Foto: H Lammers Dronten

Sperziebonenoogst 1999

 

De mannen en de machines van loonbedrijf Breure uit Swifterbant bezig met de oogst van de laatste sperziebonen van 1999 en de eeuw voor de firma Hak uit Giessen.

De versgeplukte boontjes gaan in grote containers van het perceel in Dronten naar de fabriek van Hak in Giessen.

U moet de groenten van Hak hebben!

Foto's: Henk Lammers

Dronten

22-10-2002

Stuur een mailtje!

Zonder boeren is er geen toekomst!

En: Wie nu de boeren laat stikken heeft straks niks te bikken!

Deze pagina is gemaakt door Henk Lammers

Henkie's lekkere homepage