Op verzoek van velen hebben we de
artikelen van Het Dagblad van Almere over
Het Digitale Centrum Flevoland en
Normann Kleine, de directeur van TIP
(The Internet Plaza uit Almere) overgenomen.
ARTIKEL d.d. 14 januari 1998

Almere doet Digitaal Centrum van de hand.

Almere
De gemeente Almere doet het Digitaal Centrum Flevoland over aan het bedrijf 2PR, het moederbedrijf van internet-provider The Internet Plaza (TIP). Hiermee komt het grijsmarmeren pand, voorzien van allerlei hypermoderne 'digitale' faciliteiten zoals glasvezelverbindingen, feitelijk in handen van de zakenlieden N. Kleine en H. van Vliet. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het plan.
Hiermee gebeurt eigenlijk precies wat de gemeente altijd heeft trachten te voorkomen: dat één bedrijf de dienst uit gaat maken in het Digitaal Centrum. Maar een gedegen contract tussen de gemeente en 2PR, dat inmiddels is getekend door Kleine en van Vliet, moet de risico's voor de gemeente en de onderhuurders beperken, aldus het college in een vanochtend verspreid persbericht.
De zaak 'overgeven' aan 2PR is volgens het college van b en w de beste oplossing om de belangen van de gemeente te 'ontvlechten' van die van 2PR. Het alternatief zou zijn dat de gemeente het centrum zelf zou exploiteren. Daar acht het college de gemeente onvoldoende voor toegerust.
De gemeente blijft overigens de komende drie jaar nog geld steken in het Digitaal Centrum. Hoewel de Exploitatie van het gehele pand straks voor rekening komt van 2PR, geeft de gemeente aanzienlijke huursubsidies aan startende ondernemers, die zich in het pand moeten vestigen.
Eén van die startende ondernemers is J.D. Vogel, directeur van het bedrijf Infopress. Hij Ziet de gekozen oplossing als een 'overval' van de gemeente en Normann Kleine. "Vanochtend kwam de wethouder hier, tot mijn verbazing samen met Normann Kleine en wat ambtenaren uitleg geven over deze zaak. Dit terwijl de gemeente vorige maand aan ons, de kleine huurders, vroeg om zelf een plan op te stellen voor de voortzetting van het Digitaal Centrum. Dat plan hebben we dus kennelijk voor joker opgesteld." Hij denkt er hard over om uit het pand te vertrekken.
Tot medio 2001 verstrekt de gemeente een huursubsidie van 140 gulden per vierkante meter aan startende ondernemers. Daarmee dekt de gemeente voornamelijk de meer kosten van de dure digitale faciliteiten voor beginnende Internetbedrijfjes. Volgens Vogel is de huurprijs zelfs met deze bijdrage nog altijd 370 gulden per vierkante meter, en hij vraagt zich af of startende bedrijfjes wel zoveel kunnen betalen.

Overigens staat er een opmerkelijke passage in het persbericht: dat maximaal tachtig procent van het bebouw aan starters moet worden verhuurd. Vogel : "Toen ik vroeg of dit een tikfout was, of het niet 'minimaal' moest zijn, kreeg ik te horen dat het toch klopte. Dat betekent dat zowel de gemeente als 2PR er belang bij hebben dat hier helemaal geen starters bijkomen."
Een woordvoerder van de gemeente zei vanochtend namens wethouder Van Bemmel dat het toch om een tikfout gaat en dat het pand contractueel moet worden gevuld met minimaal tachtig procent starters. Dit verbaast Vogel . " In het bijzijn van zeker vijftien mensen heeft de wethouder omstandig uitgelegd dat de gemeente maximaal tachtig procent van de ruimte wil subsidiëren. En er was geen minimum. Dus in wezen kan de ruimte worden gevuld met nul procent starters."
Van 2PR verlangt de gemeente een bedrag voor de aanleg en exploitatie van een glasvezelkabel en wat andere facilitaire voorzieningen, die op kosten van de gemeente zijn aangelegd. Om welk bedrag het hier gaat is onbekend. Maandag 26 januari wordt de raadscommissie voor financiën in detail op de hoogte gebracht door wethouder Cees Van Bemmel .
De raadsfractie van D66 is het bij monde van woordvoerder Cees Amsing eens met de gekozen oplossing. Wel heeft de fractie vanochtend een grote vragenlijst ingeleverd bij het college. D66 wil precies weten hoe de zaak zo heeft kunnen escaleren, dat de gemeente er uiteindelijk bijna vier miljoen gulden aan kwijt is, in plaats van de begrote twee miljoen. Pas na bestudering van de antwoorden velt D66 een oordeel over de positie van verantwoordelijk VVD-wethouder Anne Bliek, zo kondigt Amsing aan.

Terug naar de Index

Wethouder Anne Bliek moet zich diep schamen.

Terug naar de homepage


Bron : Dagblad van Almere, Grote Markt 10, Almere Stad.