Op verzoek van velen hebben we de
artikelen van Het Dagblad van Almere over
Het Digitale Centrum Flevoland en
Normann Kleine, de directeur van TIP
(The Internet Plaza uit Almere) overgenomen.
ARTIKELEN d.d. 15 januari 1998

Wethouder Anne Bliek moet zich diep schamen.

Almere
Wethouder Anne Bliek moet zich diep schamen. Haar falen inzake het Digitaal Centrum Flevoland (DCF) heeft de gemeenschap niet alleen veel geld gekost (in totaal straks zo'n vier miljoen gulden), maar ook is door haar toedoen het hele idee verkwanseld, waar aanvankelijk hoopvolle onderhuurders in het pand vorig jaar op af kwamen.

MENING
Door Bart Vuijk

Die onderhuurders zitten nu met de gebakken peren. In plaats van een mooi goedkoop kantoor in het Digitaal Centrum Flevoland, huren ze straks peperduur van Internetprovider TIP.

Daarbij komt nog dat het er alle schijn van heeft dat de wethouder de gemeenteraad verkeerd heeft voorgelicht. D66 viel de eer toe om als eerste politieke partij een aantal zaken op een rijtje te zetten. Waaruit zonneklaar blijkt dat de wethouder de raad een rad voor ogen heeft gedraaid. Terwijl op het stadhuis allang bekend was dat het verkeerd liep, vertelde Bliek nog steeds vrolijk tegen bezorgde raadsleden dat het allemaal goed zat. D66 wil erg graag van Bliek weten hoe dat zit.
Het is ontluisterend dat niet alleen deze krant, maar ook een expert van PTT Telecom reeds een jaar geleden heeft laten weten dat het niets zou worden met dit plan. 'TIP wil geen financiersfunctie vervullen. Dat zo zijnde roept de notitie de vraag op wie aan wat verdient bij toekenning van de twee miljoen gulden subsidie en bij wie de risico's liggen', schrijft directeur Frans eikhout van PTT Telecom in Hilversum op 13 februari aan de provincie Flevoland, die als co-financier zou optreden in het project.
Eikhout schrijft verder niet te begrijpen waarom er zoveel geld wordt gestoken in een risicovol project terwijl er slechts 3,5 ton provincie-subsidie werd gegeven aan een zeer succesvol Flevonet. Deze verspreider van gratis internet abonnementen had in de provincie elfduizend abonnees, toen het bedrijf vanwege een onbetaalde telefoonrekening na vijftien maanden zijn werkzaamheden moest stoppen.
Al in februari 1997 vroeg Eikhout de provincie om maatregelen te nemen tegen deze onrechtvaardigheid. "Wanneer dit advies (van Korte & de Wit Advocaten, red) wordt opgevolgd, is sprake van een zeer verschillende en niet te acceptere behandeling van twee internet providers, waarvan degene die de minste subsidie heeft gekregen de meeste betekenis heeft voor de inwoners van de provincie", zo schrijft de PTT-manager, doelend op Flevonet.

Maar zowel de provincie als de gemeente weigeren het 'mooie' DCF-plan te laten schieten, met als gevolg dat het dure pand nu in handen is gevallen van één bedrijf; de gemeente viermaal zoveel geld kwijt is als begroot, namelijk vier miljoen gulden; en dat de 'digitale klok' niet alleen in Almere maar in heel Flevoland jaren achteruit is gezet. En dat is doodzonde.
Het is de vraag of D66 de moed heeft om na kritische vragen ook een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Bliek. Want het college heeft de zondebok nu wel bij de van zijn functie ontheven ambtenaar Theo Seegers neergelegd, feit blijft dat de wethouder tot in detail moet hebben geweten hoe de vork in de steel zat terwijl zij de gemeenteraad vertelde dat het plan volgens schema verliep.


Extra strop van 8 ton Digitaal Centrum

Almere
De gemeente Almere kan fluiten naar acht ton Europese subsidie voor het Digitaal Centrum Flevoland. Nu het prestigieuze pand na de aanvankelijke mislukking aan het bedrijf 2PR wordt overgedaan, is het plan dermate gewijzigd dat de gemeente niet meer in aanmerking komt voor het geld.

Eerder had de provincie Flevoland een bedrag van een miljoen gulden toegezegd uit de Europese pot voor de achtergebleven provincie, maar gedeputeerde Pieter Loos liet gisteren tijdens een commissievergadering weten dat Almere niet meer in aanmerking komt voor dit bedrag. Hooguit kan de gemeente nog 200.000 gulden krijgen voor de dekking van een huurgarantie voor het pand. Hiermee loopt de totale financiële strop voor de gemeente nu op tot zo'n vier miljoen gulden.
Gisteren maakte de gemeente bekend dat het Digitaal Centrum Flevoland wordt overgedaan aan het bedrijf 2PR, het moederbedrijf van internetprovider The Internet Plaza (TIP). TIP-directeur Normann Kleine, die tevens belangen heeft in 2PR, en zakenman H. van Vliet hebben een contract getekend met de gemeente waarmee de voortzetting van het project voor hun rekening is geregeld.
D66 heeft zeer kritische vragen gesteld aan het college van b en w over de rol van wethouder Bliek in deze zaak. De Democraten willen weten of de wethouder willens en wetens de gemeenteraadsleden in de commissie economische zaken een rad voor ogen heeft gedraaid. Zelfs op bezorgde vragen van raadsleden antwoordde de wethouder de afgelopen maande steeds in geruststellende termen, terwijl op het stadhuis allang bekend was dat het Digitaal Centrum totaal dreigde te floppen.
Daarbij komt nog dat deze krant beslag heeft weten te leggen op een opmerkelijke brief die vorig jaar is gestuurd aan de provincie. In die brief schrijft directeur Frans Eikhout van PTT Telecom onomwonden dat het Digitaal Centrum een fout plan is en dat Flevoland beter zijn kaarten had kunnen zetten op het succesvolle Flevonet. Deze verspreider van gratis internet abonnementen in de provincie kreeg slechts 3,5 ton subsidie en moest na 15 maanden zijn werkzaamheden staken vanwege een telefoonschuld. Elfduizend Flevolanders werden zo afgesloten van de digitale snelweg.

Terug naar de Index

Bliek overleeft digitaal debacle.
en Wethouder geeft te laat optreden bij DCF toe
.

Terug naar de homepage


Bron : Dagblad van Almere, Grote Markt 10, Almere Stad.