Op verzoek van velen hebben we de
artikelen van Het Dagblad van Almere over
Het Digitale Centrum Flevoland en
Normann Kleine, de directeur van TIP
(The Internet Plaza uit Almere) overgenomen.
ARTIKELEN d.d. 17 december 1997

Wethouder ten onrechte tot kop van Jut gemaakt.

Wethouder Anne Bliek (VVD)
Almere
Waarom stuurt de Almeerse gemeenteraad wethouder Anne Bliek (VVD) niet weg? Zij heeft toch het ambitieuze digitale avontuur voor een Digitaal Centrum Flevoland volledig laten floppen, waardoor het niet twee, maar zeker vier miljoen gulden gaat kosten? En heeft zij niet bovendien de gemeenteraad voortdurend te rooskleurig voorgelicht over het plan?

MENING
Door Bart Vuijk

Het antwoord luidt: omdat de Almeerse gemeenteraad boter op z'n hoofd heeft. Van links tot rechts, de oppositie-partijen niet uitgezonderd. Allemaal wisten de politici dat het niet pluis was met het Digitaal Centrum en over die kennis beschikten zij al vele maanden.
Nog voordat deze krant eind mei een anderhalf paginagroot verhaal bracht over de hoge risico's van het plan, gonsde het in de politieke wandelgangen. Het plan deugde niet, zo brachten enkele raadsleden achter gesloten deuren naar voren, en sommige keken met enig wantrouwen naar de directeur van de beoogde zakenpartner, directeur Normann kleine van The Internet Plaza (TIP). Maar toen puntje bij paaltje kwam, ging de raad bijna unaniem akkoord met het plan.
Eťn raadslid liep bij wijze van protest de raadzaal uit, maar dat maakte weinig indruk. Er gingen twee miljoen gulden subsidie naar het Digitaal Centrum Flevoland, zonder enige garantie dat dit geld goed terecht zou komen en het Almere zou opleveren wat werd beoogd: een flitsend gebouw, met hoogwaardige technologie waar startende ondernemers geld zouden gaan verdienen met Internet en aanverwante zaken.
Burgemeester Ralph Pans
Deze week werd bekend dat het plan op een financieel debacle is uitgelopen. Toch heeft de verantwoordelijke wethouder, Anne Bliek, niets te vrezen. In andere gemeenten vallen wethouders voor mindere zaken van het pluche, maar in Almere is er geen raadslid te vinden dat deze molgelijkheid in het openbaar durft te opperen.
Dat komt ook omdat de Almeerse gemeenterad grofweg uiteenvalt in twee groepen: degene die volstrekt geen verstand hebben van Internet en aanverwante zaken (90 procent) en degene die dat wel hebben, maar niets durven te zeggen. De inspanningen van het college van b en w om dit plan koste wat koste doorheen te krijgen, wekte vrees bij die laatste groep.
Nochtans wordt die arme wethouder Bliek -die tot de 90 procent 'digibeten' behoort- door haar collega's in het college van burgemeester en wethouders naar voren geschoven als kop van Jut. Dit is onterecht. In werkelijkheid valt Bliek niet eens zoveel te verwijten. In het rijtje hoofdschuldigen aan het drama staat zij pas op de derde plaats.
Ze werd namelijk met het riskante plan opgezadeld door burgemeester Ralph Pans. Hij is degene geweest die zich het eerste 'gek liet maken', om de woorden van wethouder van Bemmel te gebruiken, om alles in het werk te stellen om het aangekondigde vertrek van Internetbedrijf TIP tegen te houden. TIP wilde met z'n vijftig werknemers naar Amsterdam vertrekken, en Pans wist dat in samenwerking met toenmalig provincie-ambtenaar Jan Berghs te voorkomen door het idee voor een Digitaal Centrum Flevoland te lanceren met TIP en directeur Normann Kleine in de hoofdrol.

KONING
TIP directeur N. Kleine
Kleine zou de ongekroonde koning moeten worden van dat centrum en het beheer voeren over tal van faciliteiten, waarmee hij de scepter zou zwaaien over de digitale bedrijfjes die zich in het luxe kantoorpand vestigen. Kleine rook geld en bleef, op voorwaarde dat de gemeente zou opdraaien voor verliezen.
Pans ging zelfs zover dat hij twijfelende gemeenteraadsleden onder vier ogen verzekerde dat het allemaal goed zat met het project. Om de geruchten over Normann Kleine de kop in te drukken, gelaste burgemeester en wethouders een antecedentenonderzoek, waaruit wel degelijk naar voren kwam dat die verhalen niet geheel ongegrond waren. Maar voor de gemeenteraad werd de uitkomst van het onderzoek gebagatelliseerd. De raad keurde het plan vervolgens goed zonder er een woord aan vuil te maken. Op zich was dat al opmerkelijk: toen het plan nauwelijks twee maanden eerder werd gepresenteerd, viel er allerwegen lof te beluisteren. Maar bij het feitelijke raadsbesluit werd er nauwelijks iets over gezegd. De politici roken toen al onraad, maar durfden het college en de wild enthousiaste top niet te trotseren.

BEERPUT
Die ambtelijke top liet zich adviseren door talrijke adviesbureaus: Moret Ernst & Young, Twijnstra en Gudde, Xirion, VB Accountants, Korte & De Wit Advocaten. Allemaal adviseurs die ervoor moesten zorgen dat de contracten juridisch en financieel 'dichtgetimmerd' zouden zijn. Maar er was helemaal niets dicht getimmerd, en de adviseurs sloegen alle waarschuwingen in de wind. Toen in mei de beerput uiteindelijk door deze krant werd opengetrokken, was het nog niet te laat om het plan tegen te houden. Maar de raadsleden verkozen andermaal te zwijgen.
Nu is het wel te laat. De gemeente is tweemaal zoveel geld kwijt als het plan, dat voorzag in peperdure kantoren voor startende ondernemers. De Almeerse burgers en die startende ondernemers zijn uiteindelijk de verliezers, want er moet zeker vier miljoen gulden gemeenschapsgeld in worden gestoken om te redden wat er te redden valt.

Foto's Ton Kastermans


Een overzicht van twee jaar digitaal avontuur in Almere
Groei van TIP maakte grote indruk.

Almere
Lange tijd was The Internet Plaza in de ogen van de gemeente Almere een succesvol digitaal bedrijf, het soort bedrijf waarvan het stadsbestuur er graag meer zag komen. Een chronologisch overzicht van de laatste twee jaar.

Terug naar de Index

2PR kaatst bal terug via Internet
'Mislukking DCF schuld van gemeente"

Terug naar de homepage


Bron : Dagblad van Almere, Grote Markt 10, Almere Stad.